Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Dovršeni projekti

Dovršeni znanstveni projekti FET-a

Analiza društvenih mreža u hrvatskom turizmu

Determinante i izazovi konkurentnosti gospodarstva

Fleksigurnost i društveno odgovorno poslovanje: komparativna analiza tržišta rada Republike Hrvatske i Republike Slovenije

Identifikacija eksternalija u modeliranju održivog razvoja turizma

Interkulturalni, sociolingvistički i metodološki aspekti učenja i poučavanja stranih jezika struke

Izazovi destinacijskog menadžmenta u krizi: strategije prilagodbe i oporavka

Kultura identitet, jezici i baština - interkulturni i interdisciplinarni pristup

Malo i srednje poduzetništvo u Hrvatskoj i Sloveniji – analiza podataka

Modelling Economic Growth – Advanced Sequencing and Forecasting Algorithm (MEGASFORA)

Organizacijski i pravni izazovi u suvremenom poduzetničkom okruženju

Primjena i percepcije holističkog marketinga u Hrvatskoj

Računovodstvo za budućnost, Big Data i procjena ekonomskih parametara

Radio za mlade u Hrvatskoj

Transformacijski učinak inovacija u turizmu

Turistički razvoj i utjecaji na destinaciju

Uloga emocija u strateškom odlučivanju

Uloga tehnologije u funkciji razvoja marketinško-prodajnih napora poduzeća

Uloga Ureda za upravljanje projektima (PMO) u razvoju sveučilišta

Utjecaj monetarne i fiskalne politike na financijska tržišta i institucije

 

Dovršeni znanstveni projekti MZO-a

Koliko države ili kakav sustav javnih financija treba Hrvatskoj u 21. stoljeću?

Konkurentnost SME- formiranje klastera u hrvatskom gospodarstvu

Institucionalni aspekti i razvoj u procesu pridruživanja Hrvatske EU

Održivi turizam u Hrvatskoj: izrada akcijskog plana održivosti turizma Istre

  • Voditeljica: Denisa Krbec

Računovodstveni standardi za SME u Hrvatskoj: razvoj i harmonizacija s Europom

Reforma prava društava i korporativnog upravljanja u EU i hrvatsko pravo

  • Voditeljica: Ljiljana Maurović