Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Organizacijski i pravni izazovi u suvremenom poduzetničkom okruženju

Engleski naziv projekta:

 • Organizational and legal challenges in current entrepreneurial environment

Opis projekta

Svrha je ovoga projekta analizirati i usporediti aktualne izazove  u suvremenoj poduzetničkoj praksi u Hrvatskoj i odabranim zemljama (EU i globalno), te predstaviti nova organizacijska i  pravna rješenja za njih.

Prema istraživanjima Eurochambres Economic Survey poduzetnicima u Hrvatskoj nedostaje poslovnog optimizma, a kao najveće izazove ističu nedostatak domaće potražnje, uvjete financiranja, te troškove i nedostatak kvalificirane radne snage, na što ukazuju i poduzetnici u većini ostalih članica EU. Hrvatska prema ljestvicama inovativnosti, konkurentnosti i lakoće poslovanja (European Innovation Scoreboard, Global Competitiveness Report, Doing Business) kronično zaostaje za npr. Slovenijom, s kojom dijeli dio povijesti, ali i nekim drugim malim gospodarstvima poput digitalizirane Estonije, koja je u jeku gospodarske krize bilježila pad nezaposlenosti i rast BDP-a.
Ovim će se projektom analizirati aktualno poduzetničko okružje, ukazati na organizacijske, pravne i druge izazove u poslovanju poduzetnika u RH, EU i na globalnoj razini, predstaviti pravni i organizacijski oblici poduzetničkih poduhvata i ponuditi pravna rješenja kojima bi se ti izazovi mogli prevladati, analizirati organizacijski oblici i modeli upravljanja hibridnim organizacijama, analizirati izazovi razvoja organizacije i donošenja odluka u suvremenim uvjetima poslovanja, istražiti izazovi upravljanja projektima u organizacijama, te predstaviti neke od izazova s kojima se poduzetnici susreću pri upravljanju intelektualnim vlasništvom i ponuditi rješenja za njihovo prevladavanje.

Trajanje projekta

 • Od 31. listopada 2019. do 31. listopada 2022.

Projektni tim

 1. izv. prof. dr. sc. Violeta Šugar, voditeljica
 2. izv. prof. dr. sc. Sabina Lacmanović, članica
 3. doc. dr. sc. Oliver Radolović, član
 4. dr. sc. Roberta Kontošić Pamić, članica
 5. dr. sc. Tea Hasić, članica

Objavljeni radovi

 1. Gričar, S., Šugar, V. Bojnec, Š. (2020). „The missing link between wages and labour productivity in tourism: evidence from Croatia and Slovenia“, Economic Research - Ekonomska istraživanja, DOI: 10.1080/1331677X.2020.1804427

 2. Hasić, T. (2020). „Značajan utjecaj oblika proizvoda na vrijednost proizvoda kao apsolutna prepreka za registraciju žiga“, Pravni Vjesnik, Pravni fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, 36 (3-4), str. 167–200. https://doi.org/10.25234/pv/11083

 3. Hasić, Tea (2020). Protection of geographical indications for non-agricultural products in The EU, Conference Proceedings of the 9th International Scientific Conference “Tourism, Innovations and Entrepreneurship – TIE 2019” / Benazić, Manuel et al. (ur.), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, https://fet.unipu.hr/tie2019/about_the_conference/conference_proceedings

 4. Šugar, V. (2021). „Budućnost u inovativnim hibridnim radnim mjestima; što smo naučili tijekom korona krize o kvaliteti na poslu? “, Zbornik 22. Međunarodni simpozij o kvaliteti: “Kvaliteta – jučer, danas, sutra” / Drljača, Miroslav - Zagreb : Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, 2021, 427-437

 5. Šugar, V., Zanze, J. (2021). „Innovative Capacities of Shipbuilding Organizations Manufacturing Composite Ships“. ENTRENOVA- ENTerprise REsearch InNOVAtion, 7(1), 13–22. Retrieved from https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/entrenova/article/view/20179

 6. Gričar, S.,  Baldigara, T.,  Šugar, V. (2021). „ Sustainable determinants that affect tourist arrival forecasting", Sustainability, 13 (17), 9659. https://doi.org/10.3390/su13179659

 7. Šugar, V., Belullo, A., Džanić, E. (2021) „Are individual inventors invisible? The missing link between creative people and support for innovation“, Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 72 / 6; 840-868 doi:10.32910/ep.72.6.3

 8. Gričar, S., Šugar, V. (2021). "Sustainable Consumption Using the Example of Food Processing in a Restaurant",  Sustainability 13, no. 24: 13868. https://doi.org/10.3390/su132413868

 9. Hasić, Tea (2021). Izazovi pri registraciji kolorativnih žigova na području EU-a, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 58 (4), 1185-1203,  https://doi.org/10.31141/zrpfs.2021.58.142.1185

 10. Jenkel Zupičić, V., Šugar, V. (2022) „Utjecaj visokog obrazovanja na sklonost studenata prema društvenom poduzetništvu“, Zbornik studentskih radova / Tomić, Daniel ; Stjepanović, Saša (ur.). Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, str. 227-246

 11. Šugar, V. (2022), „Tjelesna pismenost u funkciji poboljšanja kvalitete života“, 23. međunarodni simpozij o kvaliteti, Zbornik radova, Kvaliteta - jučer, danas, sutra / Drljača, Miroslav (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, str. 3-16, doi:1052730/UXJS4268 

 12. Gričar, S., Šugar, V., Baldigara, T. (2022) „Some considerations about tourist arrivals and the COVID-19 pandemic – evidence from Slovenia and Croatia“, Ekonomska istraživanja, 35 (2022), 1; 6801-6819 doi:10.1080/1331677X.2022.2053781

 13. Hasić Tea; Rački Marinković, Ana: Zaštita tradicijskih kulturnih izričaja od neprimjerenog iskorištavanja u okviru konvencionalnog sustava žigovnoga prava // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 43 (2022), 1; 209-230 doi:10.30925/zpfsr.43.1.11 (recenziran, pregledni rad, znanstveni)

 14. Hasić, Tea; Rački Marinković, Ana: Zaštita tradicijskih proizvoda primjenom zemljopisnih oznaka u Europskoj uniji nakon stupanja na snagu Ženevskog akta na Lisabonski sporazum // Pravni vjesnik, 38 (2022), 1; 113-130 doi:10.25234/pv/19632 (recenziran, pregledni rad, znanstveni)

 15. Hasić, T., The Impact of Covid-19 Pandemic on Law Regulating Virtual Shareholder Meetings in Croatia. In: GRMELOVÁ, Nicole (ed.). Law in Business of Selected Member States of the European Union. Proceedings of the 14th International Scientific Conference. Prague: TROAS, s.r.o., 2022, pp. 86-99, ISBN:978-80-88055-14-3, ISSN: 2571-4082

 16. Lacmanović, Sabina; Perhat Beletić, Simona: Utjecaj različitosti i uključivosti ljudskih potencijala na uspješnost organizacija // Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilišta u Dubrovniku, 31 (2022), 2; 623-638 (međunarodna recenzija, pregledni rad, znanstveni)

 17. Lacmanović, Sabina: Redžić, Tara: Čimbenici uspješnosti individualnih intervencija u procesu razvoja organizacije, Zbornik studentskih radova, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Vol. 1 (2022); 181-200, https://www.unipu.hr/_download/repository/FINAL_-_Zbornik_studentskih_radova_vol_1_2022.pdf

 18. Kontošić Pamić, Roberta; Galant, Adriana. Initial Financing of Croatian SMEs: Financial Reports Evidence // Managing Global Transitions International Research Journal, 18 (2020), 4; 265-283 doi:10.26493/1854-6935.18.265-283 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 19. Galant, Adriana; Kontošić Pamić, Roberta. WHAT ENVIRONMENTAL INFORMATION DO CROATIAN ENTERPRISES DISCLOSE IN THEIR NON-FINANCIAL REPORTS, AND WHICH ITEMS ARE MISSING? // Conference Proceedings of the 2nd International Conference on the Economics of Decoupling (ICED) Zagreb, 30 November – 1 December 2020 / Družić, Gordan ; Sekur, Tomislav (ur.). Zagreb: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI, EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 2021. str. 77-94 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)