Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Organizacijski i pravni izazovi u suvremenom poduzetničkom okruženju

Engleski naziv projekta:

  • Organizational and legal challenges in current entrepreneurial environment

Opis projekta

Svrha je ovoga projekta analizirati i usporediti aktualne izazove  u suvremenoj poduzetničkoj praksi u Hrvatskoj i odabranim zemljama (EU i globalno), te predstaviti nova organizacijska i  pravna rješenja za njih.

Prema istraživanjima Eurochambres Economic Survey poduzetnicima u Hrvatskoj nedostaje poslovnog optimizma, a kao najveće izazove ističu nedostatak domaće potražnje, uvjete financiranja, te troškove i nedostatak kvalificirane radne snage, na što ukazuju i poduzetnici u većini ostalih članica EU. Hrvatska prema ljestvicama inovativnosti, konkurentnosti i lakoće poslovanja (European Innovation Scoreboard, Global Competitiveness Report, Doing Business) kronično zaostaje za npr. Slovenijom, s kojom dijeli dio povijesti, ali i nekim drugim malim gospodarstvima poput digitalizirane Estonije, koja je u jeku gospodarske krize bilježila pad nezaposlenosti i rast BDP-a.
Ovim će se projektom analizirati aktualno poduzetničko okružje, ukazati na organizacijske, pravne i druge izazove u poslovanju poduzetnika u RH, EU i na globalnoj razini, predstaviti pravni i organizacijski oblici poduzetničkih poduhvata i ponuditi pravna rješenja kojima bi se ti izazovi mogli prevladati, analizirati organizacijski oblici i modeli upravljanja hibridnim organizacijama, analizirati izazovi razvoja organizacije i donošenja odluka u suvremenim uvjetima poslovanja, istražiti izazovi upravljanja projektima u organizacijama, te predstaviti neke od izazova s kojima se poduzetnici susreću pri upravljanju intelektualnim vlasništvom i ponuditi rješenja za njihovo prevladavanje.

Trajanje projekta

  • Od 31. listopada 2019. do 31. listopada 2022.

Projektni tim

  1. izv. prof. dr. sc. Violeta Šugar, voditeljica
  2. izv. prof. dr. sc. Sabina Lacmanović, članica
  3. doc. dr. sc. Oliver Radolović, član
  4. dr. sc. Roberta Kontošić Pamić, članica
  5. Tea Hasić, mag.iur., članica

Objavljeni radovi

  1. Šugar, V., Zanini Gavranić, T. (2020). „Strategic Approach to Quality Management of the Natural and Cultural Heritage“, Zbornik 21. međunarodni simpozij o kvaliteti, HDMK Crikvenica, Vol. 20/No. 1, https://hdmk.hr/wp-content/uploads/2021/01/Zbornik-21-simpozij.pdf
  2. Gričar, S., Šugar, V. Bojnec, Š. (2020). „The missing link between wages and labour productivity in tourism: evidence from Croatia and Slovenia“, Economic Research - Ekonomska istraživanja, DOI: 10.1080/1331677X.2020.1804427
  3. Hasić, T. (2020). „Značajan utjecaj oblika proizvoda na vrijednost proizvoda kao apsolutna prepreka za registraciju žiga“, Pravni vjesnik, Pravni fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, 36 (3-4), str. 167–200. https://doi.org/10.25234/pv/11083