VIOLETA ŠUGAR:
O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Violeta Šugar

Zvanje: izvanredni profesor

Funkcija: šefica Katedre za organizaciju, poduzetništvo i pravo

Lokacija:
45
Konzultacije:

četvrtkom od 10:30 do 11:30 (redoviti studenti)

ili prema dogovoru putem e-pošte (izvanredni studenti)

Konzultacije će se 11. travnja iznimno održati od 9:30 do 10:30.

Telefon:
377-018
Telefon kućni:
218
Katedra/služba :
Katedra za organizaciju, poduzetništvo i pravo