VIOLETA ŠUGAR:
O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Violeta Šugar

Zvanje: izvanredni profesor

Funkcija: šefica Katedre za organizaciju, poduzetništvo i pravo

Lokacija:
45
Konzultacije:

četvrtkom od 10:30 do 11:30 (redoviti studenti)

ili prema dogovoru putem e-pošte (izvanredni studenti)

Konzultacije se iznimno neće održati 14. i 21. ožujka zbog službene spriječenosti. Studenti se mogu najaviti e-poštom i predložiti zamjenski termin.

Telefon:
377-018
Telefon kućni:
218
Katedra/služba :
Katedra za organizaciju, poduzetništvo i pravo

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski