Turizam

Studenti smjera Turizam stječu kvalitetna specijalizirana znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova u svih segmentima djelatnosti turizma. 

Globalni turistički trendovi nameću novi način poimanja turizma. Osobe koje se uključuju u turističke tijekove danas su sve iskusnije i iskazuju sve veći broj potreba ne samo unutar destinacije već i tijekom samog putovanja do destinacije. Svjetsko turističko tržište nikada nije bilo dinamičnije i zahtjevnije, te traži iz dana u dan sve veći broj obrazovanih ljudskih resursa iz područja turizma.

Studijski program Turizma je studij koji je koncipiran na način da uspješno odgovora suvremenim zahtjevima turističkog tržišta. Studij se temelji na partnerskom odnosu student – profesor u cilju kvalitetnijeg usvajanja kako teorijskih znanja tako i njihove aplikacije u stvarnom poslovnom svijetu.

Partnerski odnos studenta i profesora evidentan je i u samom nastavnom procesu jer za vrijeme studija studenti pohađaju nastavu iz turističkih kolegija kako onih obaveznih tako i kolegija koje studenti tijekom studija biraju prema osobnim interesima. Studij se izvodi na dvije razine i to kao preddiplomski studij Turizam u trajanju od tri godine (akademski naziv Baccalaureus/a - sveučilišni prvostupnik ili prvostupnica ekonomije univ. bacc.oec.) te diplomski studij Turizam i razvoj u trajanju od dvije godine (akademski naziv magistar ili magistra ekonomije mag.oec.).

Studijski programi Turizam i Turizam i razvoj u potpunosti se izvode na suvremen i dinamičan način, a koji studentima integrirano u nastavni proces omogućava upoznavanje i aktivno uključenje u stvarne poslovne procese iz područja turizma. Nadalje, nastava se izvodi u obliku predavanja, seminara i vježbi. Takav koncept nastavnog procesa temelji se na timskom radu i individualnom pristupu studentu olakšava usvajanje teorijskih znanja i aplikaciju istih u stvarnom poslovnom svijetu. Nastava se održava u moderno opremljenim dvoranama i kabinetima uz pomoć najnovije tehnologije, a izvodi se u malim grupama što omogućava razvijanje osobnih područja interesa svakog pojedinog studenta.

Studiji su usklađeni sa sličnim programima koji se izvode na sveučilištima širom Europe i priznati su na sveučilištima u sustavu Bolonjskog procesa, što rezultira mogućnošću da studenti dio studija mogu odslušati i na nekom od europskih sveučilišta budući da se program u potpunosti priznaje.

Nakon završenog studijskog programa Turizam i Turizam i razvoj studentima se pruža mogučnost zapošljavanja na širokom spektru atraktivnih radnih mjesta ne samo u Hrvatskoj već i u poduzećima širom svijeta te su osposobljeni za samostalno obavljanje poslova u javnom i privatnom sektoru, te na mnogim drugim poslovima za koje su potrebne kompetencije iz područja turizma i ekonomije.

Čovjek je osnova uspjeha u turizmu!


Popis kolegija
Turizam preddiplomski redovan
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomske metode (199221)
- 60
(30P+30S )
1 INFO
6.0 Informatika (199220)
- 75
(30P+45PK )
1 INFO
6.0 Matematika u ekonomiji (199219)
- 75
(45P+30PK )
1 INFO
6.0 Uvod u ekonomiju (199218)
- 60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/1 (23809)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
6.0 Njemački jezik I/1 (23810)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
6.0 Talijanski jezik I/1 (23811)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Bihevioralna ekonomija (199225)
- 60
(30P+15S+15PK )
2 INFO
6.0 Poslovno računovodstvo (199224)
- 60
(30P+30PK )
2 INFO
6.0 Statistika u ekonomiji (199223)
- 90
(45P+45PK )
2 INFO
6.0 Suvremeni ekonomski sustavi (199226)
- 60
(30P+30S )
2 INFO
6.0 Trgovačko pravo (199222)
- 60
(30P+30S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Makroekonomija (23683)
Belullo, A.
0,0,0
90
(45P+45A )
3 INFO
6.0 Marketing (23686)
Nefat, A.; Benazić, D.
0,0,0
90
(45P+45A )
3 INFO
9.0 Mikroekonomija (23684)
Tomić, D.
0,0,0
90
(45P+45S )
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (23769)
Gržinić, J.; Floričić, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomika turizma (23736)
Bušelić, M.; Floričić, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
6.0 Monetarna ekonomija (23689)
Benazić, M.; Božina Beroš, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
6.0 Organizacija (23687)
Križman Pavlović, D.; Paulišić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Turizam izborni 4 semstar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska povijest (23784)
Bušelić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Njemački jezik II/2 (23824)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
4 INFO
3.0 Politika konkurencije (23717)
Benazić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
3.0 Seminar (31033)
Vitasović, A.; Slivar, I.
0,0,0
30
(30S )
4 INFO
3.0 Turistička animacija (160332)
Slivar, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
3.0 Turizam i kultura (73837)
Dujmović, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Strani jezik 2 godina
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/2 (23812)
Dujmović, M.; Novak Lađarević, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
6.0 Njemački jezik I/2 (23813)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
6.0 Talijanski jezik I/2 (23814)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Gospodarstvo Hrvatske (23690)
Afrić Rakitovac, K.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Marketing u turizmu (23737)
Križman Pavlović, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Međunarodna ekonomija (23691)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Poslovne financije (23692)
Učkar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Pravo u turizmu (23738)
Radolović, O.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Menadžment (172260)
Gonan Božac, M.; Paulišić, M.; Lacmanović, S.
- 60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Poslovanje ugostiteljskih poduzeća (172481)
Floričić, T.
- 60
(30P+30S )
6 INFO
3.0 Praktikum (37651)
Vitasović, A.
0,0,0
30
(10P+20S )
6 INFO
6.0 Turoperatori i turističke agencije (23770)
Gržinić, J.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Završni rad (37669)
- 15
(15P )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Ekonomija doživljaja (160333)
Vitasović, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
3.0 Engleski jezik I/3 (23815)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO
3.0 Europsko tržište financijskih usluga (172256)
Božina Beroš, M.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Interkulturalna komunikacija (DACHL) i njemačko govorno područje (144721)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
3.0 Njemački jezik I/3 (23816)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO
3.0 Talijanski jezik I/3 (23817)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO
3.0 Turistička geografija svijeta (131504)
Vojnović, N.
1,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
3.0 Upravljanje atrakcijama u turizmu (160334)
Gržinić, J.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
Turizam preddiplomski izvanredan
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomske metode (199221)
- 60
(30P+30S )
1 INFO
6.0 Informatika (199220)
- 75
(30P+45PK )
1 INFO
6.0 Matematika u ekonomiji (199219)
- 75
(45P+30PK )
1 INFO
6.0 Uvod u ekonomiju (199218)
- 60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/1 (23809)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
6.0 Njemački jezik I/1 (23810)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
6.0 Talijanski jezik I/1 (23811)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Bihevioralna ekonomija (199225)
- 60
(30P+15S+15PK )
2 INFO
6.0 Poslovno računovodstvo (199224)
- 60
(30P+30PK )
2 INFO
6.0 Statistika u ekonomiji (199223)
- 90
(45P+45PK )
2 INFO
6.0 Suvremeni ekonomski sustavi (199226)
- 60
(30P+30S )
2 INFO
6.0 Trgovačko pravo (199222)
- 60
(30P+30S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Makroekonomija (23683)
Belullo, A.
0,0,0
90
(45P+45A )
3 INFO
6.0 Marketing (23686)
Nefat, A.; Benazić, D.
0,0,0
90
(45P+45A )
3 INFO
9.0 Mikroekonomija (23684)
Tomić, D.
0,0,0
90
(45P+45S )
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (23769)
Gržinić, J.; Floričić, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomika turizma (23736)
Bušelić, M.; Floričić, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
6.0 Monetarna ekonomija (23689)
Benazić, M.; Božina Beroš, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
6.0 Organizacija (23687)
Križman Pavlović, D.; Paulišić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Turizam izborni 4 semstar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska povijest (23784)
Bušelić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Njemački jezik II/2 (23824)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
4 INFO
3.0 Politika konkurencije (23717)
Benazić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
3.0 Seminar (31033)
Vitasović, A.; Slivar, I.
0,0,0
30
(30S )
4 INFO
3.0 Turistička animacija (160332)
Slivar, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
3.0 Turizam i kultura (73837)
Dujmović, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Strani jezik 2 godina
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/2 (23812)
Dujmović, M.; Novak Lađarević, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
6.0 Njemački jezik I/2 (23813)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
6.0 Talijanski jezik I/2 (23814)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Gospodarstvo Hrvatske (23690)
Afrić Rakitovac, K.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Marketing u turizmu (23737)
Križman Pavlović, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Međunarodna ekonomija (23691)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Poslovne financije (23692)
Učkar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Pravo u turizmu (23738)
Radolović, O.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Menadžment (172260)
Gonan Božac, M.; Paulišić, M.; Lacmanović, S.
- 60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Poslovanje ugostiteljskih poduzeća (172481)
Floričić, T.
- 60
(30P+30S )
6 INFO
3.0 Praktikum (37651)
Vitasović, A.
0,0,0
30
(10P+20S )
6 INFO
6.0 Turoperatori i turističke agencije (23770)
Gržinić, J.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Završni rad (37669)
- 15
(15P )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Ekonomija doživljaja (160333)
Vitasović, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
3.0 Engleski jezik I/3 (23815)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO
3.0 Europsko tržište financijskih usluga (172256)
Božina Beroš, M.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Interkulturalna komunikacija (DACHL) i njemačko govorno područje (144721)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
3.0 Njemački jezik I/3 (23816)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO
3.0 Talijanski jezik I/3 (23817)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO
3.0 Turistička geografija svijeta (131504)
Vojnović, N.
1,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
3.0 Upravljanje atrakcijama u turizmu (160334)
Gržinić, J.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
1. semestar, 1. godina
Turizam preddiplomski redovan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomske metode (199221)
- 60
(30P+30S )
1 INFO
6.0 Informatika (199220)
- 75
(30P+45PK )
1 INFO
6.0 Matematika u ekonomiji (199219)
- 75
(45P+30PK )
1 INFO
6.0 Uvod u ekonomiju (199218)
- 60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/1 (23809)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
6.0 Njemački jezik I/1 (23810)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
6.0 Talijanski jezik I/1 (23811)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
Turizam preddiplomski izvanredan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomske metode (199221)
- 60
(30P+30S )
1 INFO
6.0 Informatika (199220)
- 75
(30P+45PK )
1 INFO
6.0 Matematika u ekonomiji (199219)
- 75
(45P+30PK )
1 INFO
6.0 Uvod u ekonomiju (199218)
- 60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/1 (23809)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
6.0 Njemački jezik I/1 (23810)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
6.0 Talijanski jezik I/1 (23811)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
Turizam preddiplomski redovan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Bihevioralna ekonomija (199225)
- 60
(30P+15S+15PK )
2 INFO
6.0 Poslovno računovodstvo (199224)
- 60
(30P+30PK )
2 INFO
6.0 Statistika u ekonomiji (199223)
- 90
(45P+45PK )
2 INFO
6.0 Suvremeni ekonomski sustavi (199226)
- 60
(30P+30S )
2 INFO
6.0 Trgovačko pravo (199222)
- 60
(30P+30S )
2 INFO
Turizam preddiplomski izvanredan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Bihevioralna ekonomija (199225)
- 60
(30P+15S+15PK )
2 INFO
6.0 Poslovno računovodstvo (199224)
- 60
(30P+30PK )
2 INFO
6.0 Statistika u ekonomiji (199223)
- 90
(45P+45PK )
2 INFO
6.0 Suvremeni ekonomski sustavi (199226)
- 60
(30P+30S )
2 INFO
6.0 Trgovačko pravo (199222)
- 60
(30P+30S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
Turizam preddiplomski redovan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Makroekonomija (23683)
Belullo, A.
0,0,0
90
(45P+45A )
3 INFO
6.0 Marketing (23686)
Nefat, A.; Benazić, D.
0,0,0
90
(45P+45A )
3 INFO
9.0 Mikroekonomija (23684)
Tomić, D.
0,0,0
90
(45P+45S )
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (23769)
Gržinić, J.; Floričić, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
Turizam preddiplomski izvanredan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Makroekonomija (23683)
Belullo, A.
0,0,0
90
(45P+45A )
3 INFO
6.0 Marketing (23686)
Nefat, A.; Benazić, D.
0,0,0
90
(45P+45A )
3 INFO
9.0 Mikroekonomija (23684)
Tomić, D.
0,0,0
90
(45P+45S )
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (23769)
Gržinić, J.; Floričić, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
Turizam preddiplomski redovan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomika turizma (23736)
Bušelić, M.; Floričić, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
6.0 Monetarna ekonomija (23689)
Benazić, M.; Božina Beroš, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
6.0 Organizacija (23687)
Križman Pavlović, D.; Paulišić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Turizam izborni 4 semstar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska povijest (23784)
Bušelić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Njemački jezik II/2 (23824)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
4 INFO
3.0 Politika konkurencije (23717)
Benazić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
3.0 Seminar (31033)
Vitasović, A.; Slivar, I.
0,0,0
30
(30S )
4 INFO
3.0 Turistička animacija (160332)
Slivar, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
3.0 Turizam i kultura (73837)
Dujmović, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Strani jezik 2 godina
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/2 (23812)
Dujmović, M.; Novak Lađarević, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
6.0 Njemački jezik I/2 (23813)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
6.0 Talijanski jezik I/2 (23814)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
Turizam preddiplomski izvanredan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomika turizma (23736)
Bušelić, M.; Floričić, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
6.0 Monetarna ekonomija (23689)
Benazić, M.; Božina Beroš, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
6.0 Organizacija (23687)
Križman Pavlović, D.; Paulišić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Turizam izborni 4 semstar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska povijest (23784)
Bušelić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Njemački jezik II/2 (23824)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
4 INFO
3.0 Politika konkurencije (23717)
Benazić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
3.0 Seminar (31033)
Vitasović, A.; Slivar, I.
0,0,0
30
(30S )
4 INFO
3.0 Turistička animacija (160332)
Slivar, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
3.0 Turizam i kultura (73837)
Dujmović, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Strani jezik 2 godina
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/2 (23812)
Dujmović, M.; Novak Lađarević, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
6.0 Njemački jezik I/2 (23813)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
6.0 Talijanski jezik I/2 (23814)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
Turizam preddiplomski redovan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Gospodarstvo Hrvatske (23690)
Afrić Rakitovac, K.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Marketing u turizmu (23737)
Križman Pavlović, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Međunarodna ekonomija (23691)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Poslovne financije (23692)
Učkar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Pravo u turizmu (23738)
Radolović, O.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
Turizam preddiplomski izvanredan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Gospodarstvo Hrvatske (23690)
Afrić Rakitovac, K.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Marketing u turizmu (23737)
Križman Pavlović, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Međunarodna ekonomija (23691)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Poslovne financije (23692)
Učkar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Pravo u turizmu (23738)
Radolović, O.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
Turizam preddiplomski redovan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Menadžment (172260)
Gonan Božac, M.; Paulišić, M.; Lacmanović, S.
- 60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Poslovanje ugostiteljskih poduzeća (172481)
Floričić, T.
- 60
(30P+30S )
6 INFO
3.0 Praktikum (37651)
Vitasović, A.
0,0,0
30
(10P+20S )
6 INFO
6.0 Turoperatori i turističke agencije (23770)
Gržinić, J.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Završni rad (37669)
- 15
(15P )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Ekonomija doživljaja (160333)
Vitasović, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
3.0 Engleski jezik I/3 (23815)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO
3.0 Europsko tržište financijskih usluga (172256)
Božina Beroš, M.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Interkulturalna komunikacija (DACHL) i njemačko govorno područje (144721)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
3.0 Njemački jezik I/3 (23816)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO
3.0 Talijanski jezik I/3 (23817)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO
3.0 Turistička geografija svijeta (131504)
Vojnović, N.
1,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
3.0 Upravljanje atrakcijama u turizmu (160334)
Gržinić, J.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
Turizam preddiplomski izvanredan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Menadžment (172260)
Gonan Božac, M.; Paulišić, M.; Lacmanović, S.
- 60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Poslovanje ugostiteljskih poduzeća (172481)
Floričić, T.
- 60
(30P+30S )
6 INFO
3.0 Praktikum (37651)
Vitasović, A.
0,0,0
30
(10P+20S )
6 INFO
6.0 Turoperatori i turističke agencije (23770)
Gržinić, J.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Završni rad (37669)
- 15
(15P )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Ekonomija doživljaja (160333)
Vitasović, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
3.0 Engleski jezik I/3 (23815)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO
3.0 Europsko tržište financijskih usluga (172256)
Božina Beroš, M.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Interkulturalna komunikacija (DACHL) i njemačko govorno područje (144721)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
3.0 Njemački jezik I/3 (23816)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO
3.0 Talijanski jezik I/3 (23817)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO
3.0 Turistička geografija svijeta (131504)
Vojnović, N.
1,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
3.0 Upravljanje atrakcijama u turizmu (160334)
Gržinić, J.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj