Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uprava Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"

Dekanica: izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe

Prodekanica za nastavu i upravljanje kvalitetom: izv. prof. dr. sc. Danijela Rabar

Prodekan za međunarodnu suradnju i odnose s gospodarstvom: izv. prof. dr. sc. Dean Sinković

Prodekan za znanstveno istraživački rad: prof. dr. sc. Manuel Benazić

 

Suradnik: Nikolina Fornažar, mag. oec.
  • Lokacija: Ured br. 24
  • Telefon: +385 52 377 019
  • Fax: +385 52 377 013
  • E-pošta: fet-ured@unipu.hr

Adresa

Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1/1
52100 Pula
Hrvatska