Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Suradnja Fakulteta i gospodarskih subjekata

Popis partnera

Arena Hospitality Group d.d.
Arheološki muzej Istre
Bina Istra d.d.
City Center Accommodation - 3D d.o.o.
Coin d.o.o.
Eurokonzalting - Centar za ulaganja d.o.o.
Grad Labin i trgovačka društva čiji je osnivač Grad Labin
Grad Poreč
Grad Rovinj i trgovačka društva čiji je osnivač Grad Rovinj
Infobip d.o.o.
Maistra d.d.
Nogometni klub Istra 1961 s.d.d.
Obrt Markething, agencije za promidžbu, vl. Miško Macolić Tomičić
Općina Barban
Turistička zajednica grada Pule
Turistička zajednica Općine Fažana
Turistička zajednica središnje Istre
Uniline d.o.o.
Valamar Riviera d.d.
Vinistra
Općina Sveti Petar u Šumi
Zagrebačka banka d.d.

 

Suradnja Fakulteta s partnerskim organizacijama

ISTARSKA ŽUPANIJA https://www.istra-istria.hr
JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI http://www.np-brijuni.hr
UNILINE D.O.O. http://www.uniline.hr/hrvatska/
ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE http://www.ami-pula.hr
GRAD POREČ - PARENZO / CITTÀ DI POREČ - PARENZO http://www.porec.hr
GRAD VODNJAN http://www.vodnjan.hr/gradska-uprava
OPĆINA FAŽANA https://www.fazana.hr
OPĆINA SVETVINČENAT http://svetvincenat.hr
TURISTIČKA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE https://www.istra.hr/hr
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KASTVA https://www.kastav-touristinfo.hr
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA POREČA https://www.myporec.com/hr
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BARBAN https://tz-barban.hr
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE FAŽANA https://www.infofazana.hr
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SVETVINČENAT http://tz-svetvincenat.hr
GRADSKA KNJIŽNICA POREČ https://www.knjiznicaporec.hr
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ http://www.poup.hr
KAMPING UDRUŽENJE HRVATSKE  https://www.camping.hr/hr
UDRUGA INFORMO https://informo.hr/hr/
UDRUGA ISTRA INSPIRIT https://www.istrainspirit.hr
UDRUGA ISTARSKO - EKOMUZEJ http://www.istrian.org/hr/
UDRUGA METAMEDIJ http://metamedia.hr
POLIDOR CAMPING PARK FUNTANA https://www.campingpolidor.com/hr/
C.M.G.C. D.O.O. PULA  https://convergent-usa.com
CONSONNA D.O.O.  PULA https://www.consonna.com/
ECO MUSEUM VODNJAN  
LABUSKA D.O.O. PULA  
Savičenta D.O.O. http://svetvincenat.hr/savicenta-d-o-o/

 

Studentska praksa

Praksa je ključni dio u pripremi studenata za samostalni rad nakon diplome!

Osposobljavanju studenata za rješavanje realnih problema iz poslovne prakse pridajemo posebnu pozornost.

Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” kontinuirano unapređuje razinu povezanosti akademske i poslovne zajednice s ciljem osposobljavanja studenata za rješavanje realnih poslovnih problema te njihovog bržeg i lakšeg zapošljavanja. Sve intenzivnija integracija u gospodarski razvoj regije i zemlje ogleda se, također u nastojanjima Fakulteta da potiče poduzetništvo i samozapošljavanje među studentskom populacijom, ali i u pružanju niza obrazovnih i konzultantskih usluga zajednici u kojoj djeluje. U tom smislu, uspostavljena je suradnja s nekoliko desetina poslovnih subjekta u okviru kojih studenti rješavaju određene problemske zadatke kao dio svog obrazovnog procesa te im je omogućena razrada poduzetničke ideje unutar Studentskog poduzetničkog inkubatora. Istovemeno, poslovnoj zajednici i nositeljima vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini pružaju se konzultantske usluge te usluge obrazovanja putem Centra za empirijska društvena istraživanja – CASTER.