Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Management i poduzetništvo

Studijski program Management i poduzetništvo omogućuje stjecanje znanja potrebnih za samostalno upravljanje osobnim poduzetničkim projektom, odnosno omogućava prvostupnicima da sudjeluju u kreiranju, donošenju i provođenju poslovnih odluka u trgovačkom društvu.

Studijski program Management i poduzetništvo oblikovan je na način da omogući studentima stjecanje znanja i usvajanje vještina potrebnih za pokretanje i vođenje samostalnih poduzetničkih pothvata i projekata te za upravljanje i rukovođenje u svim vrstama organizacija i na svim organizacijskim razinama. Studente se tijekom studija potiče na traženje i razvijanje vlastitog karijernog puta, što im je omogućeno skupom obveznih i izbornih kolegija, koje studenti, ovisno o preferencijama, mogu birati i sa drugih studijskih programa.

Studijski program Management i poduzetništvo realizira se kroz različite nastavne aktivnosti: predavanja, seminare i radionice, vježbe, samostalne zadatke, konzultacije, mentorski rad i terensku nastavu, koja je prvenstveno usmjerena na upoznavanje studenata s dobrom poslovnom praksom, ali i s razvijenom institucionalnom podrškom poduzetnicima i gospodarstvenicima regije. U izvođenju kolegija naglašena je interakcija sa studentima, što je posebno omogućeno kroz rad u manjim grupama. Studenti kroz nastavu uče i usvajaju vještine rada u timu te različite metode znanstvenog istraživanja. Besplatan pristup internetu u svim dvoranama omogućuje im jednostavno pretraživanje dostupnih baza podataka i ostalih vrijednih Internetskih izvora, korisnih u rješavanju problemskih zadataka i analiziranju stvarnih situacija iz poslovne prakse kojima se nadopunjuju teorijska znanja različitih kolegija i potiče kritičko promišljanje tema.

Po završetku studija studenti su osposobljeni za donošenje poslovnih odluka, odnosno za uspješnu realizaciju svih temeljnih managerskih funkcija: planiranje, organiziranje, upravljanje ljudskim potencijalima, vođenje i kontroliranje. Završetak studijskog programa Management i poduzetništvo omogućuje studentima zapošljavanje na sljedećim poslovima: izvršni i savjetodavni poslovi u malim i srednjim poduzećima, menadžer pojedine poslovne funkcije, menadžer projekta, menadžer proizvoda, menadžer poslovnih procesa, menadžer odjela, savjetnik za management i organizaciju, istraživač i analitičar procesa i pojava u menadžmentu, samostalni poduzetnik.

Znanja i vještine stečene na studijskom programu Management i poduzetništvo omogućuju studentima zapošljavanje u profitnom, javnom i neprofitnom sektoru odnosno uspješno realiziranje poslovnih zadataka i preuzimanje odgovornosti za svoj rad i za svoje odluke bez obzira na vrstu organizacije i organizacijsku razinu. Uspješan menadžer i poduzetnik zahtijevaju raznovrsna znanja i hrabrost.

Ohrabrite se i upišite studijski program Management i poduzetništvo!


Popis kolegija

Poslovna ekonomija - smjer Management i poduzetništvo
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Društveno odgovorno poslovanje (201078)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Odabrane teme trgovačkog, financijskog i radnog prava (201081)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Pravo intelektualnog vlasništva (201079)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Strategijski menadžment (201077)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Upravljanje kvalitetom (201068)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Inovacije i poduzetništvo (201085)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Lean start-up (201086)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Organizacijsko ponašanje (201084)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Razvoj organizacije (201082)
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Vodstvo (201083)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Društvene inovacije i poduzetništvo (215079)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Međunarodno poduzetništvo (202379)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Operacijski menadžment (202380)
Paulišić, M.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Projektni menadžment (202376)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Socio-ekonomski menadžment (202377)
0,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
18.0 Diplomski rad (202487)
- 180
(180P)
4 INFO
12.0 Praktikum (202488)
- 80
(80A)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Društveno odgovorno poslovanje (201078)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Odabrane teme trgovačkog, financijskog i radnog prava (201081)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Pravo intelektualnog vlasništva (201079)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Strategijski menadžment (201077)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Upravljanje kvalitetom (201068)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Inovacije i poduzetništvo (201085)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Lean start-up (201086)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Organizacijsko ponašanje (201084)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Razvoj organizacije (201082)
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Vodstvo (201083)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Društvene inovacije i poduzetništvo (215079)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Međunarodno poduzetništvo (202379)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Operacijski menadžment (202380)
Paulišić, M.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Projektni menadžment (202376)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Socio-ekonomski menadžment (202377)
0,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
18.0 Diplomski rad (202487)
- 180
(180P)
4 INFO
12.0 Praktikum (202488)
- 80
(80A)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Društveno odgovorno poslovanje (201078)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Odabrane teme trgovačkog, financijskog i radnog prava (201081)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Pravo intelektualnog vlasništva (201079)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Strategijski menadžment (201077)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Upravljanje kvalitetom (201068)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Društveno odgovorno poslovanje (201078)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Odabrane teme trgovačkog, financijskog i radnog prava (201081)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Pravo intelektualnog vlasništva (201079)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Strategijski menadžment (201077)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Upravljanje kvalitetom (201068)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Inovacije i poduzetništvo (201085)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Lean start-up (201086)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Organizacijsko ponašanje (201084)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Razvoj organizacije (201082)
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Vodstvo (201083)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Inovacije i poduzetništvo (201085)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Lean start-up (201086)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Organizacijsko ponašanje (201084)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Razvoj organizacije (201082)
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Vodstvo (201083)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Društvene inovacije i poduzetništvo (215079)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Međunarodno poduzetništvo (202379)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Operacijski menadžment (202380)
Paulišić, M.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Projektni menadžment (202376)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Socio-ekonomski menadžment (202377)
0,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Društvene inovacije i poduzetništvo (215079)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Međunarodno poduzetništvo (202379)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Operacijski menadžment (202380)
Paulišić, M.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Projektni menadžment (202376)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Socio-ekonomski menadžment (202377)
0,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
18.0 Diplomski rad (202487)
- 180
(180P)
4 INFO
12.0 Praktikum (202488)
- 80
(80A)
4 INFO
18.0 Diplomski rad (202487)
- 180
(180P)
4 INFO
12.0 Praktikum (202488)
- 80
(80A)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj