Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Management i poduzetništvo

 

Studijski program Management i poduzetništvo omogućuje stjecanje znanja potrebnih za samostalno upravljanje osobnim poduzetničkim projektom, odnosno omogućava prvostupnicima da sudjeluju u kreiranju, donošenju i provođenju poslovnih odluka u trgovačkom društvu.

Studijski program Management i poduzetništvo oblikovan je na način da omogući studentima stjecanje znanja i usvajanje vještina potrebnih za pokretanje i vođenje samostalnih poduzetničkih pothvata i projekata te za upravljanje i rukovođenje u svim vrstama organizacija i na svim organizacijskim razinama. Studente se tijekom studija potiče na traženje i razvijanje vlastitog karijernog puta, što im je omogućeno skupom obveznih i izbornih kolegija, koje studenti, ovisno o preferencijama, mogu birati i sa drugih studijskih programa.

Studijski program Management i poduzetništvo realizira se kroz različite nastavne aktivnosti: predavanja, seminare i radionice, vježbe, samostalne zadatke, konzultacije, mentorski rad i terensku nastavu, koja je prvenstveno usmjerena na upoznavanje studenata s dobrom poslovnom praksom, ali i s razvijenom institucionalnom podrškom poduzetnicima i gospodarstvenicima regije. U izvođenju kolegija naglašena je interakcija sa studentima, što je posebno omogućeno kroz rad u manjim grupama. Studenti kroz nastavu uče i usvajaju vještine rada u timu te različite metode znanstvenog istraživanja. Besplatan pristup internetu u svim dvoranama omogućuje im jednostavno pretraživanje dostupnih baza podataka i ostalih vrijednih Internetskih izvora, korisnih u rješavanju problemskih zadataka i analiziranju stvarnih situacija iz poslovne prakse kojima se nadopunjuju teorijska znanja različitih kolegija i potiče kritičko promišljanje tema.

Po završetku studija studenti su osposobljeni za donošenje poslovnih odluka, odnosno za uspješnu realizaciju svih temeljnih managerskih funkcija: planiranje, organiziranje, upravljanje ljudskim potencijalima, vođenje i kontroliranje. Završetak studijskog programa Management i poduzetništvo omogućuje studentima zapošljavanje na sljedećim poslovima: izvršni i savjetodavni poslovi u malim i srednjim poduzećima, menadžer pojedine poslovne funkcije, menadžer projekta, menadžer proizvoda, menadžer poslovnih procesa, menadžer odjela, savjetnik za management i organizaciju, istraživač i analitičar procesa i pojava u menadžmentu, samostalni poduzetnik.

Znanja i vještine stečene na studijskom programu Management i poduzetništvo omogućuju studentima zapošljavanje u profitnom, javnom i neprofitnom sektoru odnosno uspješno realiziranje poslovnih zadataka i preuzimanje odgovornosti za svoj rad i za svoje odluke bez obzira na vrstu organizacije i organizacijsku razinu. Uspješan menadžer i poduzetnik zahtijevaju raznovrsna znanja i hrabrost.

Ohrabrite se i upišite studijski program Management i poduzetništvo!


Popis kolegija

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Afrić Rakitovac, K.
-
60
30P+30S
1
6.0
Radolović, O.; Hasić, T.
-
60
30P+30S
1
6.0
Radolović, O.; Hasić, T.
-
60
30P+30S
1
6.0
Tipurić, D.
-
60
30P+30S
1
6.0
Šugar, V.
-
60
30P+30S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Šugar, V.
-
60
30P+30S
2
6.0
Šugar, V.
-
60
30P+30S
2
6.0
Gonan Božac, M.; Paulišić, M.; Vizjak, M.
-
60
30P+30S
2
6.0
Lacmanović, S.
60
30P+30S
2
6.0
Paulišić, M.; Vizjak, M.
-
60
30P+30S
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Šugar, V.; Afrić Rakitovac, K.
-
60
30P+30S
3
6.0
Šugar, V.
-
60
30P+30S
3
6.0
Paulišić, M.; Kostelić, K.
60
30P+30S
3
6.0
Lacmanović, S.
60
30P+30S
3
6.0
Lacmanović, S.; Tijanić, L.
60
30P+30S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
18.0
-
180
180P
4
12.0
Afrić Rakitovac, K.; Kostelić, K.; Gonan Božac, M.; Paulišić, M.; Vizjak, M.; Radolović, O.; Lacmanović, S.; Hasić, T.; Šugar, V.
-
150
30P+120A
4
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Afrić Rakitovac, K.
-
60
30P+30S
1
6.0
Radolović, O.; Hasić, T.
-
60
30P+30S
1
6.0
Radolović, O.; Hasić, T.
-
60
30P+30S
1
6.0
Tipurić, D.
-
60
30P+30S
1
6.0
Šugar, V.
-
60
30P+30S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Šugar, V.
-
60
30P+30S
2
6.0
Šugar, V.
-
60
30P+30S
2
6.0
Gonan Božac, M.; Paulišić, M.; Vizjak, M.
-
60
30P+30S
2
6.0
Lacmanović, S.
60
30P+30S
2
6.0
Paulišić, M.; Vizjak, M.
-
60
30P+30S
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Šugar, V.; Afrić Rakitovac, K.
-
60
30P+30S
3
6.0
Šugar, V.
-
60
30P+30S
3
6.0
Paulišić, M.; Kostelić, K.
60
30P+30S
3
6.0
Lacmanović, S.
60
30P+30S
3
6.0
Lacmanović, S.; Tijanić, L.
60
30P+30S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
18.0
-
180
180P
4
12.0
Afrić Rakitovac, K.; Kostelić, K.; Gonan Božac, M.; Paulišić, M.; Vizjak, M.; Radolović, O.; Lacmanović, S.; Hasić, T.; Šugar, V.
-
150
30P+120A
4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj