Management i poduzetništvo

Studijski program Management i poduzetništvo omogućuje stjecanje znanja potrebnih za samostalno upravljanje osobnim poduzetničkim projektom, odnosno omogućava prvostupnicima da sudjeluju u kreiranju, donošenju i provođenju poslovnih odluka u trgovačkom društvu.

Studijski program Management i poduzetništvo oblikovan je na način da omogući studentima stjecanje znanja i usvajanje vještina potrebnih za pokretanje i vođenje samostalnih poduzetničkih pothvata i projekata te za upravljanje i rukovođenje u svim vrstama organizacija i na svim organizacijskim razinama. Studente se tijekom studija potiče na traženje i razvijanje vlastitog karijernog puta, što im je omogućeno skupom obveznih i izbornih kolegija, koje studenti, ovisno o preferencijama, mogu birati i sa drugih studijskih programa.

Studijski program Management i poduzetništvo realizira se kroz različite nastavne aktivnosti: predavanja, seminare i radionice, vježbe, samostalne zadatke, konzultacije, mentorski rad i terensku nastavu, koja je prvenstveno usmjerena na upoznavanje studenata s dobrom poslovnom praksom, ali i s razvijenom institucionalnom podrškom poduzetnicima i gospodarstvenicima regije. U izvođenju kolegija naglašena je interakcija sa studentima, što je posebno omogućeno kroz rad u manjim grupama. Studenti kroz nastavu uče i usvajaju vještine rada u timu te različite metode znanstvenog istraživanja. Besplatan pristup internetu u svim dvoranama omogućuje im jednostavno pretraživanje dostupnih baza podataka i ostalih vrijednih Internetskih izvora, korisnih u rješavanju problemskih zadataka i analiziranju stvarnih situacija iz poslovne prakse kojima se nadopunjuju teorijska znanja različitih kolegija i potiče kritičko promišljanje tema.

Po završetku studija studenti su osposobljeni za donošenje poslovnih odluka, odnosno za uspješnu realizaciju svih temeljnih managerskih funkcija: planiranje, organiziranje, upravljanje ljudskim potencijalima, vođenje i kontroliranje. Završetak studijskog programa Management i poduzetništvo omogućuje studentima zapošljavanje na sljedećim poslovima: izvršni i savjetodavni poslovi u malim i srednjim poduzećima, menadžer pojedine poslovne funkcije, menadžer projekta, menadžer proizvoda, menadžer poslovnih procesa, menadžer odjela, savjetnik za management i organizaciju, istraživač i analitičar procesa i pojava u menadžmentu, samostalni poduzetnik.

Znanja i vještine stečene na studijskom programu Management i poduzetništvo omogućuju studentima zapošljavanje u profitnom, javnom i neprofitnom sektoru odnosno uspješno realiziranje poslovnih zadataka i preuzimanje odgovornosti za svoj rad i za svoje odluke bez obzira na vrstu organizacije i organizacijsku razinu. Uspješan menadžer i poduzetnik zahtijevaju raznovrsna znanja i hrabrost.

Ohrabrite se i upišite studijski program Management i poduzetništvo!


Popis kolegija
Management i poduzetništvo diplomski
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Menadžment održiva razvoja (172784)
Afrić Rakitovac, K.
- 75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Poduzetništvo i gospodarstvo (46390)
Šugar, V.
0,0,0
75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Strategijski menadžment (172783)
Gonan Božac, M.
- 75
(45P+30S )
1 INFO
ECTS Izborna grupa Management diplomski 1 semestar
=> Izabrati 15 ECTS-a od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Informacijski sustavi u potpori upravljanju i odlučivanju (23731)
Bevanda, V.
0,0,0
75
(30P+15S+30PK )
1 INFO
7.5 Istraživanje tržišta i marketinga (23723)
Benazić, D.
0,0,0
75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Lokalne javne financije (23703)
Krtalić, S.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
7.5 Menadžment financijskih institucija (172785)
Benazić, M.
- 75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Mikroekonomska analiza (23796)
Sharma, S.; Tomić, D.
0,0,0
75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Strateško računovodstvo (23712)
Zenzerović, R.
0,0,0
75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Urbana ekonomika (144997)
Tijanić, L.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Analiza investicija (23707)
Sinković, D.
0,0,0
75
(45P+30A )
2 INFO
7.5 Inovacije i poduzetništvo (145000)
Šugar, V.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja (54729)
Boljunčić, V.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
ECTS Izborna grupa Management diplomski 2 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Elektroničko poslovanje (54732)
Bevanda, V.
0,0,0
75
(45P+30A )
2 INFO
7.5 Gospodarstvo Europske unije (23706)
Kersan-Škabić, I.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Operacijski menadžment (172787)
Paulišić, M.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
7.5 Projektni menadžment (172786)
Lacmanović, S.
- 75
(40P+35S )
3 INFO
7.5 Socio - ekonomski menadžment (172788)
Škare, M.; Lacmanović, S.
- 75
(45P+30S )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti diplomski MIP
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Društvene inovacije i poduzetništvo (172790)
Šugar, V.
- 75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Ekonometrija (23716)
Belullo, A.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Programi i fondovi Europske unije (116350)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (62826)
- 30
(30S )
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Menadžment održiva razvoja (172784)
Afrić Rakitovac, K.
- 75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Poduzetništvo i gospodarstvo (46390)
Šugar, V.
0,0,0
75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Strategijski menadžment (172783)
Gonan Božac, M.
- 75
(45P+30S )
1 INFO
ECTS Izborna grupa Management diplomski 1 semestar
=> Izabrati 15 ECTS-a od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Informacijski sustavi u potpori upravljanju i odlučivanju (23731)
Bevanda, V.
0,0,0
75
(30P+15S+30PK )
1 INFO
7.5 Istraživanje tržišta i marketinga (23723)
Benazić, D.
0,0,0
75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Lokalne javne financije (23703)
Krtalić, S.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
7.5 Menadžment financijskih institucija (172785)
Benazić, M.
- 75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Mikroekonomska analiza (23796)
Sharma, S.; Tomić, D.
0,0,0
75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Strateško računovodstvo (23712)
Zenzerović, R.
0,0,0
75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Urbana ekonomika (144997)
Tijanić, L.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Analiza investicija (23707)
Sinković, D.
0,0,0
75
(45P+30A )
2 INFO
7.5 Inovacije i poduzetništvo (145000)
Šugar, V.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja (54729)
Boljunčić, V.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
ECTS Izborna grupa Management diplomski 2 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Elektroničko poslovanje (54732)
Bevanda, V.
0,0,0
75
(45P+30A )
2 INFO
7.5 Gospodarstvo Europske unije (23706)
Kersan-Škabić, I.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Operacijski menadžment (172787)
Paulišić, M.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
7.5 Projektni menadžment (172786)
Lacmanović, S.
- 75
(40P+35S )
3 INFO
7.5 Socio - ekonomski menadžment (172788)
Škare, M.; Lacmanović, S.
- 75
(45P+30S )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti diplomski MIP
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Društvene inovacije i poduzetništvo (172790)
Šugar, V.
- 75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Ekonometrija (23716)
Belullo, A.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Programi i fondovi Europske unije (116350)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (62826)
- 30
(30S )
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Menadžment održiva razvoja (172784)
Afrić Rakitovac, K.
- 75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Poduzetništvo i gospodarstvo (46390)
Šugar, V.
0,0,0
75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Strategijski menadžment (172783)
Gonan Božac, M.
- 75
(45P+30S )
1 INFO
ECTS Izborna grupa Management diplomski 1 semestar
=> Izabrati 15 ECTS-a od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Informacijski sustavi u potpori upravljanju i odlučivanju (23731)
Bevanda, V.
0,0,0
75
(30P+15S+30PK )
1 INFO
7.5 Istraživanje tržišta i marketinga (23723)
Benazić, D.
0,0,0
75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Lokalne javne financije (23703)
Krtalić, S.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
7.5 Menadžment financijskih institucija (172785)
Benazić, M.
- 75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Mikroekonomska analiza (23796)
Sharma, S.; Tomić, D.
0,0,0
75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Strateško računovodstvo (23712)
Zenzerović, R.
0,0,0
75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Urbana ekonomika (144997)
Tijanić, L.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Menadžment održiva razvoja (172784)
Afrić Rakitovac, K.
- 75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Poduzetništvo i gospodarstvo (46390)
Šugar, V.
0,0,0
75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Strategijski menadžment (172783)
Gonan Božac, M.
- 75
(45P+30S )
1 INFO
ECTS Izborna grupa Management diplomski 1 semestar
=> Izabrati 15 ECTS-a od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Informacijski sustavi u potpori upravljanju i odlučivanju (23731)
Bevanda, V.
0,0,0
75
(30P+15S+30PK )
1 INFO
7.5 Istraživanje tržišta i marketinga (23723)
Benazić, D.
0,0,0
75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Lokalne javne financije (23703)
Krtalić, S.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
7.5 Menadžment financijskih institucija (172785)
Benazić, M.
- 75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Mikroekonomska analiza (23796)
Sharma, S.; Tomić, D.
0,0,0
75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Strateško računovodstvo (23712)
Zenzerović, R.
0,0,0
75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Urbana ekonomika (144997)
Tijanić, L.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Analiza investicija (23707)
Sinković, D.
0,0,0
75
(45P+30A )
2 INFO
7.5 Inovacije i poduzetništvo (145000)
Šugar, V.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja (54729)
Boljunčić, V.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
ECTS Izborna grupa Management diplomski 2 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Elektroničko poslovanje (54732)
Bevanda, V.
0,0,0
75
(45P+30A )
2 INFO
7.5 Gospodarstvo Europske unije (23706)
Kersan-Škabić, I.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Analiza investicija (23707)
Sinković, D.
0,0,0
75
(45P+30A )
2 INFO
7.5 Inovacije i poduzetništvo (145000)
Šugar, V.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja (54729)
Boljunčić, V.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
ECTS Izborna grupa Management diplomski 2 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Elektroničko poslovanje (54732)
Bevanda, V.
0,0,0
75
(45P+30A )
2 INFO
7.5 Gospodarstvo Europske unije (23706)
Kersan-Škabić, I.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Operacijski menadžment (172787)
Paulišić, M.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
7.5 Projektni menadžment (172786)
Lacmanović, S.
- 75
(40P+35S )
3 INFO
7.5 Socio - ekonomski menadžment (172788)
Škare, M.; Lacmanović, S.
- 75
(45P+30S )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti diplomski MIP
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Društvene inovacije i poduzetništvo (172790)
Šugar, V.
- 75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Ekonometrija (23716)
Belullo, A.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Programi i fondovi Europske unije (116350)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Operacijski menadžment (172787)
Paulišić, M.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
7.5 Projektni menadžment (172786)
Lacmanović, S.
- 75
(40P+35S )
3 INFO
7.5 Socio - ekonomski menadžment (172788)
Škare, M.; Lacmanović, S.
- 75
(45P+30S )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti diplomski MIP
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Društvene inovacije i poduzetništvo (172790)
Šugar, V.
- 75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Ekonometrija (23716)
Belullo, A.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Programi i fondovi Europske unije (116350)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (62826)
- 30
(30S )
4 INFO
30.0 Diplomski rad (62826)
- 30
(30S )
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj