Sveučilišni specijalistički poslijediplomski studiji

Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" izvodi tri sveučilišna specijalistička poslijediplomska studija:

Završetkom prva dva studija studenti stječu akademski naziv sveučilišni specijalist ekonomije (univ. spec. oec.), a uspješnim dovršetkom trećega stječu akademski naziv sveučilišni specijalist marketinga usluga (univ. spec. oec.)

Aktualno