Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Fostering Entrepreneurship in Higher Education – FoSentHE

Odjel za ekonomiju i turizam Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli partner je Ekonomskom fakultetu Zagreb na Projektu Fostering Entrepreneurship in Higher Education – FoSentHE zajedno s partnerima Sveučilišta iz Izraela, Francuske, Litve, Slovenije, Poljske, Ekonomskim fakultetom Split, udrugom eSTUDENT, Medorom i EFMD Bruxelless.

Cjelovita informacija na stranicama EFZG-a.

 

Anketa

Istraživanje o poduzetničkoj aktivnosti studenata u sklopu Tempus FoSentHE projekta (Napomena: anketiranje je produženo i odvijat će se tijekom cijelog mjeseca lipnja 2009. godine).

Molimo sve studente koji to još nisu učinili da ispune anketu na koju vodi sljedeći link (http://fosenthe.efzg.hr/anketa/), kako bi rezultati istraživanja o poduzetničkoj aktivnosti upravo studenata neekonomskih i interdisciplinarnih studija bili relevantni. Istraživanje se provodi u sklopu projekta Tempus FoSentHE (Fostering Entrepreneurship in Higher Education) u više europskih zemalja i Izraelu, a jedan je od hrvatskih partnera i Sveučilište u Puli. Svojim sudjelovanjem (ispunjavanje ankete neće vam oduzeti više od 10 minuta) pridonijet ćete ciljevima projekta, među kojima je izrada međunarodnih kurikuluma koji obuhvaćaju održivo poduzetništvo, integrirani sustav menadžmenta, inovacijski menadžment i druge zanimljive predmete, namijenjenih studentima poslovnih i ekonomskih visokih škola, ali i svima zainteresiranim za poduzetništvo. Budite poduzetni, razmišljajte poduzetnički, ispunite ovu anketu.

Downloads