Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sustav upravljanja kvalitetom FET'Q

Sustav osiguravanja i upravljanja kvalitetom Fakulteta ekonomije i turizma, FET'Q objedinjuje akronim Fakulteta i oznaku Q, koja asocira na kvalitetu (Quality), ali i na inteligenciju (IQ, Intelligence Quotient), kao sposobnost apsorpcije i adaptacije, odnosno učenja, unapređivanja i poboljšavanja.

Smisao i glavni cilj standarda kvalitete i uspostavljanja sustava upravljanja kvalitetom jest kontinuirano poboljšavanje. Upravo je trajno poboljšavanje svih procesa i aktivnosti FET temeljna motivacija kreiranja FET'Q. U tu svrhu definiran je jedinstven, integrirani sustav kvalitete sukladno normama ESG (Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja) i ISO 9001:2015.

Organizacijsku strukturu FET'Q čine Dekanat, Fakultetsko vijeće i Odbor za upravljanje kvalitetom. Dekanat i Vijeće donose strategijske ciljeve i odgovorni su za cjelovitu kvalitetu FET-a. Dekan FET, kao čelna osoba odgovorna je za provedbu FET'Q. Odbor za upravljanje kvalitetom savjetodavno je tijelo Dekanata, organizira i provodi nadzor nad provedbom politike FET'Q.


Dokumenti