Opcije pristupačnosti Pristupačnost

TOURISM TRANSFORMATIONS - Regional case studies

Autori:
Jasmina Gržinić, Moira Kostić-Bobanović, Ana Pisak

Izdavač:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

 

Recenzenti:

izv. prof. dr. sc. Mauro Dujmović

izv. prof. dr. sc. Lela Tijanić

 

Godinja izdanja: 2023

Datum objave: 12. travnja

Obujam: 149 str.

 

Podatak o izdanju

internetsko izdanje (mrežna publikacija)

ISBN 978-953-377-014-7

Stručni priručnik je objavljen na temelju Odluke Odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, KLASA: 611-04/23-01/09, URBROJ: 143-01-15-23-1 od 30. ožujka 2023. godine.

Lokacija na mreži

Službena mrežna stranica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Knjiga za preuzimanje:

Dostupno u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (http://katalog.nsk.hr/)

Ukratko o knjizi:

Priručnik obuvaća studije slučaja brojnih potencijala i scenarija razvoja (od prirodnih i kulturnih resursa i tradicija kao dijela kulturnog naslijeđa do vjerskih obilazaka) s naglaskom na inovacije i transformacije u turizmu. Izučavaju se trendovi u turizmu; održivi razvoj turizma, razine interpretacije, tj. ekonomski, društveni i kulturni aspekti turizma. Međunarodna turistička motivacija odražava se i kroz opis donošenja odluka u nekim istarskim (hrvatskim) destinacijama zbog porasta globalne potražnje, konkurentnosti zemalja Mediterana te opterećenosti prostora. Prema navedenim argumentima, važni pristupi u radu su kvaliteta i razvoj destinacijske ponude, digitalizacija i učinkovita arhitektura sa svim izazovima i predviđanjem rješenja.

Vrijednost ovog priručnika je u nastojanju da se konceptualiziraju holističke vrijednosti turizma, prikazane kroz konkretne teme za raspravu i preporuke na kraju svakog poglavlja. Sukladno stručnoj kategorizaciji publikacije, prethodne znanstvene spoznaje u radu su referenca na koncept, slična događanja u okolišu i globalnom turizmu. Autorice koriste interdisciplinarni pristup u proučavanju turizma u regionalnom kontekstu koje još uvijek nije dovoljno istraženo u nacionalnim okvirima, sagledavajući pritom sve granice relevantne za buduća istraživanja na ovom području.

OKVIRNI SADRŽAJ

INTRODUCTION

  1. WINE, TRUFFLE AND OLIVE OIL TOURISM IN ISTRIAN REGION – Case study of regional transformation
  2. CITIES OF CULTURE IN ISTRIAN AND PRIMORSKO-GORANSKA COUNTY – A case study of cultural impacts
  3. BORDER AREAS AND CULTURAL UNDERSTANDING IN TOURISM – Case study of the city of Buzet
  4. SMALL DESTINATIONS AND REGIONAL DEVELOPMENT – A case study of responsible tourism projects (Fažana, Vrsar, Bale)
  5. DEVELOPED DIVING TOURISM LOCATIONS IN ISTRIA – Island of Cres, Lošinj and The Brijuni Islands
  6. CASE STUDY OF HOTEL RESPONSIBLE TRANSFORMATIONS AND AGENCY INNOVATIONS – Valamar, Arena Hospitality Group, Kuoni Tumlare
  7. CASE STUDY OF TRANSFORMATIVE TOURISM OFFERS – Mediterranean regional tour of the Island of Krk

CONCLUSION

ACKNOWLEDGEMENTS

LITERATURE

LIST OF ILUSTRATIONS

GLOSSARY

DISCUSSION QUESTIONS/VIDEO LINKS

LIST OF AUTHORS

REVIEWERS