Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Diplomski studijski programi

Ukoliko ste već završili preddiplomski studij, tada na Fakultetu možete upisati dvogodišnji diplomski studijski program:

zatim Poslovna ekonomija koja obuhvaća studije:

... a pri FET-u je i diplomski studij:

Po završetku diplomskog studija diplomanti na raspolaganju imaju ukupno pet poslijediplomskih studija:

  1. Poslijediplomski specijalistički studij Marketing usluga
  2. Poslijediplomski specijalistički studij Ljudski resursi i društvo znanja
  3. Poslijediplomski specijalistički studij Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj te
  4. Poslijediplomski sveučilišni međunarodni doktorski studij Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment.

Želite li se prebaciti s drugih visokih učilišta kontaktirajte nas putem e-pošte fet-ured@unipu.hr.

Uvjeti upisa

Na diplomski studij određenog studijskog programa mogu se upisati studenti koji su završili preddiplomski studij istog programa, ali i studenti koji su završili neki od ostalih studijskih programa Fakulteta ili studijskih programa drugih ustanova visokog školstva u RH uz polaganje razlikovnih ispita.

Trajanje studija

Diplomski studij svih studijskih programa traje dvije (2) godine (ukupno 120 ECTS). Akademska godina traje dva semestra po 30 ECTS, što ukupno daje 60 ECTS.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Završetkom diplomskog studija student stječe akademski naziv magistra (mag.) ekonomije, poslovne ekonomije tj. kulture i turizma.