Diplomski studijski programi

Diplomski studiji Fakulteta namijenjeni su studentima koji žele više i u značajnom su dijelu koncipirani na način da studenti rješavanjem stvernih problemskih zadataka stječu odgovarajuća znanja i razvijaju nove vještine. Mnogobrojne mogućnosti poput pokretanja vlastitog poduzeća, studiranja u inozemstvu, obavljanje prakse realiziraju se upravo na ovoj razini studija.

Ukoliko ste već završili preddiplomski studij, tada na Fakultetu možete upisati dvogodišnji diplomski studijski program Ekonomija ili Poslovna ekonomija koja obuhvaća studije:

Po završetku diplomskog studija diplomanti na raspolaganju imaju ukupno pet poslijediplomskih studija:

  1. Poslijediplomski specijalistički studij Marketing usluga
  2. Poslijediplomski specijalistički studij Ljudski resursi i društvo znanja
  3. Poslijediplomski specijalistički studij Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj
  4. Poslijediplomski sveučilišni međunarodni doktorski studij Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment te
  5. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Nova ekonomija.

Dolaskom na Fakultet ekonomije i turizma postajete članom obitelji koju čine educirani i budućnosti okrenuti studenti i profesori. Alumni studenti, odnosno studenti koji su završili studij na Fakultetu također su važan dio akademske zajednice. Sudjelovanjem u radu Udruge diplomiranih studenata Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković oni pomažu postojećim studentima dijeleći s njima osobna iskustva i savjete.

Želite li se prebaciti s drugih visokih učilišta kontaktirajte nas putem e-pošte fet-ured@unipu.hr.

Uvjeti upisa

Na diplomski studij određenog studijskog programa mogu se upisati studenti koji su završili preddiplomski studij istog programa, ali i studenti koji su završili neki od ostalih studijskih programa Fakulteta ili studijskih programa drugih ustanova visokog školstva u RH uz polaganje razlikovnih ispita.

Trajanje studija

Diplomski studij svih studijskih programa traje dvije (2) godine (ukupno 120 ECTS). Akademska godina traje dva semestra po 30 ECTS, što ukupno daje 60 ECTS.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Završetkom diplomskog studija student stječe akademski naziv magistra (mag.) ekonomije odnosno poslovne ekonomije.