Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Klasteri i gospodarski potencijali Istarske županije - monografija

Urednice:
prof.dr.sc. Ines Kersan-Škabić doc.dr.sc. Kristina Afrić-Rakitovac

Izdavač:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Godina izdanja: 2011.

Cijena 150,00 kuna

Opseg: 243 stranice

Ukratko o knjizi:

Konkurentnost je temeljna odrednica razvoja i uspješnosti suvremenih gospodarstava s ciljem ostvarivanja višeg životnog standarda. Ona ovisi o brojnim determinantama koje objedinjavaju kvalitetu makroekonomskog okvira i mikroekonomskog okruženja. Rastuća uloga malih i srednjih poduzeća u gospodarstvu Republike Hrvatske nameće novu orijentaciju i potrebu kreiranja posebnih politika poticajnih za njihovo osnivanje i razvoj. Domaće tržište je relativno malo te su stoga mnoga mala gospodarstva već od samih početaka svojih aktivnosti usmjerena na osvajanje izvoznih tržišta.

Taj put nije nimalo brz ni lagan stoga se i u Hrvatskoj javlja jedna nova tendencija, a to je nastajanje klastera koje bi svojim članicama trebale pomoći upravo u segmentima gdje one nisu dovoljno snažne, odnosno gdje im ponestaje ideja, znanja pa u konačnici i financijskih sredstava. Često se u izvješćima međunarodnih institucija ističe nedovoljna suradnja poslovnog sektora sa znanstveno-istraživačkom zajednicom zbog čega mnoga istraživanja ostaju neiskorištena. Zato ovim djelom autori žele stvoriti most između dvaju svjetova: poslovnog sektora i znanosti te istraživanja, odnosno želimo rezultate istraživanja na znanstvenom projektu podijeliti sa zainteresiranom čitalačkom publikom od studenata i poslovnih subjekata, preko regionalnih razvojnih agencija, Hrvatske gospodarske komore, jedinica lokalne i regionalne samouprave pa sve do Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te kreatora ekonomske politike Republike Hrvatske.

Sadržaj monografije je sljedeći:

  • Kristina Afrić Rakitovac - 'Uloga klastera u suvremenom gospodarstvu'
  • Lela Tijanić - 'Klasteri u Europskoj Uniji - primjeri za budući razvoj klastera'
  • Ines Kersan-Škabić - 'Funkcioniranje klastera u hrvatskom gospodarstvu'
  • Lela Tijanić - 'Analiza gospodarske strukture Istarske županije'
  • Daniel Tomić - 'Analiza prihoda gospodarstva Istarske županije'

Iz recenzija:

«Vrlo sistematično, argumentirano i interesantno prikazan spektar politika i pristupa u razvoju klastera u inozemstvu, s vrlo konkretnim osvrtom na mogućnosti primjene uspješnih iskustava iz inozemstva na vlastitom razvoju, svakako može poslužiti nosiocima razvojne politike i stručnjacima u Hrvatskoj prilikom definiranja vlastitog pristupa i politike poticanja razvoja klastera, a time i poticanja regionalne i nacionalne konkurentnosti zemlje. Analitički izvrsno prikazana analiza gospodarstva Istarske županije s osvrtom na klastere u istarskom gospodarstvu dodatna je vrjednost knjige s obzirom na vrlo izgledne mogućnosti da se ova uspješna iskustva, pristup i inicijative uspješno repliciraju i u drugim županijama»
dr.sc. Sanja Maleković, Institut za međunarodne odnose Zagreb

Knjigu možete nabaviti na skiptarnici Odjela za ekonomiju i turizam, Preradovićeva 1