Opcije pristupačnosti Pristupačnost

STUDENTSKI PODUZETNIČKI INKUBATOR - SPIN

Misija SPIN-a

Misija Studentskog poduzetničkog inkubatora Sveučilišta u Puli jest kreiranje i poticanje poduzetničke kulture, inovacija i svijesti o nužnosti interdisciplinarnog povezivanja svih sastavnica Sveučilišta, gospodarstva i javne uprave (od lokalne do državne razine).

Vizija SPIN-a

Studentski poduzetnički inkubator rasadnik je start-up poduzeća.

Ciljevi SPIN-a

Opći je cilj studentskog poduzetničkog inkubatora omogućiti studentima Sveučilišta u Puli korištenje infrastrukture, prostora, računala i telekomunikacijske opreme kao i pružiti potrebne informacije i znanje, odnosno savjetovanje putem mentorstava.

SPIN pomaže studentima Sveučilišta u Puli ostvarenju sljedećih posebnih ciljeva:

  1. u oblikovanju poslovnih ideja i njihovu predstavljanju mogućim ulagačima i/ili partnerima;
  2. u istraživanju tržišta;
  3. u izradi poslovnih planova i definiranju poslovnih strategija;
  4. u pokretanju poduzetničkih poduhvata;
  5. u osiguranju prostora za obavljanje djelatnosti (za tri poslovna subjekta/obrta) u trajanju od tri godine;
  6. u ostvarivanju i održavanju suradnje s predstavnicima poduzetnika,  gospodarstvenika, bankara, poslovnih anđela i ostalih zainteresiranih za razvoj i komercijalizaciju poduzetničkih ideja studenata.

Najčešće postavljana pitanja (FAQ)

1. Što je SPIN?

SPIN je kratica za Studentski poduzetnički inkubator koji je otvoren pri Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

 

2. Koja je funkcija SPIN-a?

SPIN omogućava studentima – poduzetnicima pomoć na putu ostvarenja njihovih ideja, od oblikovanja poslovnog prijedloga i poslovnog plana, predstavljanje potencijalnim partnerima i ulagačima, do pokretanja poduzetničkog poduhvata i trenutka osamostaljenja.

 

3. Tko se može uključiti u SPIN?

Korisnici SPIN-a mogu biti isključivo timovi studenata preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, te diplomirani studenti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, odnosno njegovih sastavnica i to: Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Filozofskog fakulteta,  Muzičke akademije, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologije te Odjela za prirodne i zdravstvene studije. Utvrđivanje statusa studenta provodi u trenutku sklapanja ugovora. U trenutku sklapanja ugovora o korištenju usluga SPIN-a najmanje jedan član tima mora imati status redovitog studenta. Iznimno, korisnici usluga SPIN-a u inkubacijskoj fazi mogu biti diplomirani studenti Sveučilišta.

 

4. Imam odličnu poslovnu ideju. Kako da se prijavim?

Ispuni SPIN obrazac koji je dostupan na službenim internet stranicama SPIN-a, i pošalji ga na mail spin@unipu.hr!

 

5. Kako izgleda selekcijski postupak?

Javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluga SPIN-a kontinuirano je otvoren. Pristigle prijave u pismenom obliku evaluira Savjet SPIN-a nakon čega se pristupnici pozivaju na usmenu prezentaciju prijave. Savjet SPIN-a donosi odluku o odabiru korisnika usluga SPIN-a. Ukoliko su raspoloživi prostori SPIN-a zauzeti odabrani korisnici usluga SPIN-a mogu koristiti sve ostale usluge, osobito usluge mentorstva pri razradi njihove poduzetničke ideje.

 

6. Koliko članova može biti u jednom timu?

Gornja granica nije definirana; minimum je dva. Sukladno kapacitetima prostorija.

 

7. Što je predinkubacijski boravak u SPIN-u?

Predinkubacijski boravak uključuje korištenje usluga SPIN-a u razdoblju do 12 mjeseci. U tom razdoblju korisnici prostora u suradnji s mentorima razrađuju poslovnu ideju, izrađuju detaljan poslovni plan, odnosno obavljaju pripremne radnje za formiranje organizacijskog oblika pod kojim planiraju poslovati (obrt, jednostavni d.o.o., d.o.o., zadruga ili dr.). Po izradi detaljnog poslovnog plana korisnici su dužni prezentirati plan pred Savjetom SPIN-a. Savjet SPIN-a donosi odluku o prihvatljivosti poslovnog plana. Ako Savjet prihvati poslovni plan, korisnicima SPIN-a odobrava se dodatno razdoblje od tri mjeseca za pronalazak izvora financiranja. Predinkubacijski boravak započinje od dana potpisivanja Ugovora o korištenju usluga SPIN-a – predinkubacijska faza.

 

8. Što je inkubacijski boravak?

Inkubacijski boravak predviđen je za korisnike SPIN-a Pula koji su u predinkubacijskoj fazi osnovali trgovačko društvo, obrt, zadrugu ili neki drugi organizacijski oblik poduzetničkog poduhvata, te započeli s obavljanjem djelatnosti. Faza inkubacije može trajati do 3 godine. Inkubacijski boravak započinje od dana potpisivanja Ugovora o korištenju usluga SPIN-a – inkubacijska faza.

 

9. Hoću li u SPIN-u osnovati poduzeće?

Da. Studenti će sami izabrati žele li otvoriti obrt, jednostavni d.o.o., d.o.o. ili drugi organizacijski oblik na tržištu.

 

10. Koje pogodnosti pruža SPIN start up-ovima u inkubacijskom boravku?

Tijekom prve godine korištenja usluga SPIN-a korisnik je oslobođen plaćanja naknade. U drugoj godini (od 13. do 24. mjeseca) korisnik plaća naknadu koja iznosi jednu trećinu iznosa naknade koju je odredilo Fakultetsko vijeće. U trećoj godini (od 25. do 36. mjeseca) korisnik plaća naknadu koja iznosi dvije trećine iznosa naknade koju je odredilo Fakultetsko vijeće.

SPIN također omogućuje studentima – poduzetnicima početnicima suradnju s mentorima/savjetnicima.

 

11. Koje usluge pruža SPIN start up-ovima?

Korisnici SPIN-a imaju pravo na slijedeće usluge: korištenje prostora, opreme i inventara u prostoru, korištenje s prostorom povezanih sadržaja (grijanje, hlađenje, sanitarni čvor i sl.), korištenje printera, knjižnice i pristupa bazama podataka.

 

12. Koje su moje obveze prema tijelima SPIN-a?

Korisnici SPIN-a u fazi predinkubacijskog boravka, u suradnji s mentorom, dužni su voditelju SPIN-a dostaviti godišnje izvješće o radu. Korisnici usluga SPIN-a u fazi inkubacijskog boravka dužni su voditelju i Savjetu SPIN-a dostavljati godišnje financijske izvještaje.

 

13. Trebam li imati spreman poslovni plan?

Ukoliko imate poslovni plan, isti se prilaže SPIN obrascu za prijavu. Ukoliko ne, trebate navesti do kada ga očekujete izraditi.

 

14. Kako mogu saznati novosti iz SPIN-a?

Detaljnije informacije o SPIN-u Pula možeš pronaći na službenim web stranicama SPINa Facebook profilu ili pak iste dobiti putem e-mail adrese spin@unipu.hr ili telefona 052 377 012.

 

Javni poziv za SPIN

Obrazac SPIN