Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Na smjeru Informatički menadžment, osim poslovnih i temeljnih informatičkih znanja, studenti stječu znanja i vještine potrebne za razvoj informacijskih sustava, odnosno za sustavnu analizu i dizajn informacijskih sustava.

Studijski program Informatički menadžment namijenjen je studentima koji osim ekonomskih znanja i vještina, žele steći i temeljna znanja o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (IKT), o informacijskim sustavima (IS), o formalizaciji poslovnih procesa kroz informacijske sustave, odnosno o softverskom inženjerstvu.

Studijski program je dinamičan i moderno koncipiran. Vodi ga uspješni tim iskusnih profesora kojima je glavni cilj pružiti studentima teorijska i praktična znanja iz polja informacijske znanosti, odnosno polja ekonomije (informatički menadžment). Program omogućuje studentu praćenje nastave iz velikog broja obveznih kolegija, ali i onih koje studenti tijekom studija mogu sami odabrati prema vlastitim preferencijama. Izvođenje nastave svih kolegija je podržano radom i dostupnim materijalima na platformi e-učenje.

Nastava se održava u moderno opremljenim dvoranama i kabinetima uz pomoć najnovije tehnologije. Radom u malim grupama te individualnim pristupom radu studentima je olakšano usvajanje informatičkih znanja budući da se profesori mogu prilagoditi zahtjevima i posebnostima svakog studenta.

Studij je usklađen sa sličnim programima koji se izvode na ostalim sveučilištima u zemlji ali i širom Europe, te je priznat na sveučilištima koja su u sustavu Bolonjskog procesa. Stoga studenti mogu jednostavno dio programa odslušati i na nekom od europskih sveučilišta budući da ga se u potpunosti priznaje.

Po uspješnom završetku studijskog programa Informatički menadžment studenti usvajaju temeljna znanja ekonomskih disciplina, naročito organizacije i menadžmenta u uvjetima suvremenog informacijskog društva. Osposobljeni su za poslove analize i modeliranja poslovnih podataka i procesa, upravljanja projektima i kvalitetom, odnosno projektiranje informacijskih sustava. Studenti stječu i temeljna znanja programiranja, računalnih mreža, modeliranja podataka i razvoja web aplikacija.

Nakon završenog studijskog programa Informatički menadžment, studentima se pružaju brojne mogućnosti zapošljavanja i daljnjeg napredovanja na atraktivnim radnim mjestima, ne samo u Hrvatskoj već i u poduzećima širom svijeta. Više od desetljeća se bilježi trend kontinuirane potražnje za informatičkim osobljem, naročito za onima koji imaju ekonomska znanja, poznaju funkcioniranje poslovnih procesa, ali i osobitosti primjene suvremenih IKT rješenja u poduzećima.

Pridružite se!


Poslovna ekonomija - smjer Informatički menadžment
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka II (201120)
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
6.0 Modeliranje i simulacija (201121)
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Numeričke metode u informacijskim znanostima (201122)
- 75
(45P+30S)
1 INFO
6.0 Upravljanje kvalitetom (172421)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS Pos.Inf. diplomski 1 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Digitalni turizam (201146)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Inovacije i poduzetništvo (201085)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Računalna grafika (201205)
- 75
(30P+45PK)
1 INFO
6.0 Simulacije u marketingu (201151)
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Analiza vremenskih nizova (201126)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja 1 (201124)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Umjetna inteligencija (201127)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Web tehnologije (201125)
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
ECTS Pos. inf. diplomski 2 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Bihevioralna ekonomija II (200318)
- 60
(30P+15S+15PK)
2 INFO
6.0 Dizajn i programiranje računalnih igara (201223)
- 75
(30P+15S+30PK)
2 INFO
6.0 Ekonomika inovacija i IT (201232)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Forenzično računovodstvo (200994)
- 60
(30P+15S+15PK)
2 INFO
6.0 Lean start-up (201086)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Portfolio management (201008)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Sustavi elektronskog učenja (201228)
Babić, S.
- 75
(30P+45PK)
2 INFO
6.0 Upravljanje odnosa s korisnicima - CRM (201069)
Ružić, E.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 ICT i društvo (23746)
Radovan, M.; Babić, S.
0,0,0
75
(45P+30S)
3 INFO
7.5 Modeliranje i simulacija (95255)
Etinger, D.
0,0,0
75
(45P+30S)
3 INFO
ECTS Izborni kolegij 3 III. sem
=> Izabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Informacijski management (23765)
Etinger, D.
0,0,0
75
(45P+30S)
3 INFO
7.5 Poduzetništvo i gospodarstvo (46390)
Šugar, V.
0,0,0
75
(45P+30S)
3 INFO
7.5 Programi i fondovi Europske unije (116350)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
75
(45P+30S)
3 INFO
4.5 Računovodstvo troškova (23694)
Barbieri, A.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (62826)
- 30
(30S)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka II (201120)
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
6.0 Modeliranje i simulacija (201121)
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Numeričke metode u informacijskim znanostima (201122)
- 75
(45P+30S)
1 INFO
6.0 Upravljanje kvalitetom (172421)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS Pos.Inf. diplomski 1 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Digitalni turizam (201146)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Inovacije i poduzetništvo (201085)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Računalna grafika (201205)
- 75
(30P+45PK)
1 INFO
6.0 Simulacije u marketingu (201151)
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Analiza vremenskih nizova (201126)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja 1 (201124)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Umjetna inteligencija (201127)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Web tehnologije (201125)
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
ECTS Pos. inf. diplomski 2 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Bihevioralna ekonomija II (200318)
- 60
(30P+15S+15PK)
2 INFO
6.0 Dizajn i programiranje računalnih igara (201223)
- 75
(30P+15S+30PK)
2 INFO
6.0 Ekonomika inovacija i IT (201232)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Forenzično računovodstvo (200994)
- 60
(30P+15S+15PK)
2 INFO
6.0 Lean start-up (201086)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Portfolio management (201008)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Sustavi elektronskog učenja (201228)
Babić, S.
- 75
(30P+45PK)
2 INFO
6.0 Upravljanje odnosa s korisnicima - CRM (201069)
Ružić, E.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 ICT i društvo (23746)
Radovan, M.; Babić, S.
0,0,0
75
(45P+30S)
3 INFO
7.5 Modeliranje i simulacija (95255)
Etinger, D.
0,0,0
75
(45P+30S)
3 INFO
ECTS Izborni kolegij 3 III. sem
=> Izabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Informacijski management (23765)
Etinger, D.
0,0,0
75
(45P+30S)
3 INFO
7.5 Poduzetništvo i gospodarstvo (46390)
Šugar, V.
0,0,0
75
(45P+30S)
3 INFO
7.5 Programi i fondovi Europske unije (116350)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
75
(45P+30S)
3 INFO
4.5 Računovodstvo troškova (23694)
Barbieri, A.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (62826)
- 30
(30S)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka II (201120)
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
6.0 Modeliranje i simulacija (201121)
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Numeričke metode u informacijskim znanostima (201122)
- 75
(45P+30S)
1 INFO
6.0 Upravljanje kvalitetom (172421)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS Pos.Inf. diplomski 1 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Digitalni turizam (201146)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Inovacije i poduzetništvo (201085)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Računalna grafika (201205)
- 75
(30P+45PK)
1 INFO
6.0 Simulacije u marketingu (201151)
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka II (201120)
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
6.0 Modeliranje i simulacija (201121)
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Numeričke metode u informacijskim znanostima (201122)
- 75
(45P+30S)
1 INFO
6.0 Upravljanje kvalitetom (172421)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS Pos.Inf. diplomski 1 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Digitalni turizam (201146)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Inovacije i poduzetništvo (201085)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Računalna grafika (201205)
- 75
(30P+45PK)
1 INFO
6.0 Simulacije u marketingu (201151)
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Analiza vremenskih nizova (201126)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja 1 (201124)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Umjetna inteligencija (201127)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Web tehnologije (201125)
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
ECTS Pos. inf. diplomski 2 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Bihevioralna ekonomija II (200318)
- 60
(30P+15S+15PK)
2 INFO
6.0 Dizajn i programiranje računalnih igara (201223)
- 75
(30P+15S+30PK)
2 INFO
6.0 Ekonomika inovacija i IT (201232)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Forenzično računovodstvo (200994)
- 60
(30P+15S+15PK)
2 INFO
6.0 Lean start-up (201086)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Portfolio management (201008)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Sustavi elektronskog učenja (201228)
Babić, S.
- 75
(30P+45PK)
2 INFO
6.0 Upravljanje odnosa s korisnicima - CRM (201069)
Ružić, E.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Analiza vremenskih nizova (201126)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja 1 (201124)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Umjetna inteligencija (201127)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Web tehnologije (201125)
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
ECTS Pos. inf. diplomski 2 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Bihevioralna ekonomija II (200318)
- 60
(30P+15S+15PK)
2 INFO
6.0 Dizajn i programiranje računalnih igara (201223)
- 75
(30P+15S+30PK)
2 INFO
6.0 Ekonomika inovacija i IT (201232)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Forenzično računovodstvo (200994)
- 60
(30P+15S+15PK)
2 INFO
6.0 Lean start-up (201086)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Portfolio management (201008)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Sustavi elektronskog učenja (201228)
Babić, S.
- 75
(30P+45PK)
2 INFO
6.0 Upravljanje odnosa s korisnicima - CRM (201069)
Ružić, E.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 ICT i društvo (23746)
Radovan, M.; Babić, S.
0,0,0
75
(45P+30S)
3 INFO
7.5 Modeliranje i simulacija (95255)
Etinger, D.
0,0,0
75
(45P+30S)
3 INFO
ECTS Izborni kolegij 3 III. sem
=> Izabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Informacijski management (23765)
Etinger, D.
0,0,0
75
(45P+30S)
3 INFO
7.5 Poduzetništvo i gospodarstvo (46390)
Šugar, V.
0,0,0
75
(45P+30S)
3 INFO
7.5 Programi i fondovi Europske unije (116350)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
75
(45P+30S)
3 INFO
4.5 Računovodstvo troškova (23694)
Barbieri, A.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 ICT i društvo (23746)
Radovan, M.; Babić, S.
0,0,0
75
(45P+30S)
3 INFO
7.5 Modeliranje i simulacija (95255)
Etinger, D.
0,0,0
75
(45P+30S)
3 INFO
ECTS Izborni kolegij 3 III. sem
=> Izabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Informacijski management (23765)
Etinger, D.
0,0,0
75
(45P+30S)
3 INFO
7.5 Poduzetništvo i gospodarstvo (46390)
Šugar, V.
0,0,0
75
(45P+30S)
3 INFO
7.5 Programi i fondovi Europske unije (116350)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
75
(45P+30S)
3 INFO
4.5 Računovodstvo troškova (23694)
Barbieri, A.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (62826)
- 30
(30S)
4 INFO
30.0 Diplomski rad (62826)
- 30
(30S)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj