Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Informatički menadžment

Na smjeru Informatički menadžment, osim poslovnih i temeljnih informatičkih znanja, studenti stječu znanja i vještine potrebne za razvoj informacijskih sustava, odnosno za sustavnu analizu i dizajn informacijskih sustava.

Studijski program Informatički menadžment namijenjen je studentima koji osim ekonomskih znanja i vještina, žele steći i temeljna znanja o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (IKT), o informacijskim sustavima (IS), o formalizaciji poslovnih procesa kroz informacijske sustave, odnosno o softverskom inženjerstvu.

Studijski program je dinamičan i moderno koncipiran. Vodi ga uspješni tim iskusnih profesora kojima je glavni cilj pružiti studentima teorijska i praktična znanja iz polja informacijske znanosti, odnosno polja ekonomije (informatički menadžment). Program omogućuje studentu praćenje nastave iz velikog broja obveznih kolegija, ali i onih koje studenti tijekom studija mogu sami odabrati prema vlastitim preferencijama. Izvođenje nastave svih kolegija je podržano radom i dostupnim materijalima na platformi e-učenje.

Nastava se održava u moderno opremljenim dvoranama i kabinetima uz pomoć najnovije tehnologije. Radom u malim grupama te individualnim pristupom radu studentima je olakšano usvajanje informatičkih znanja budući da se profesori mogu prilagoditi zahtjevima i posebnostima svakog studenta.

Studij je usklađen sa sličnim programima koji se izvode na ostalim sveučilištima u zemlji ali i širom Europe, te je priznat na sveučilištima koja su u sustavu Bolonjskog procesa. Stoga studenti mogu jednostavno dio programa odslušati i na nekom od europskih sveučilišta budući da ga se u potpunosti priznaje.

Po uspješnom završetku studijskog programa Informatički menadžment studenti usvajaju temeljna znanja ekonomskih disciplina, naročito organizacije i menadžmenta u uvjetima suvremenog informacijskog društva. Osposobljeni su za poslove analize i modeliranja poslovnih podataka i procesa, upravljanja projektima i kvalitetom, odnosno projektiranje informacijskih sustava. Studenti stječu i temeljna znanja programiranja, računalnih mreža, modeliranja podataka i razvoja web aplikacija.

Nakon završenog studijskog programa Informatički menadžment, studentima se pružaju brojne mogućnosti zapošljavanja i daljnjeg napredovanja na atraktivnim radnim mjestima, ne samo u Hrvatskoj već i u poduzećima širom svijeta. Više od desetljeća se bilježi trend kontinuirane potražnje za informatičkim osobljem, naročito za onima koji imaju ekonomska znanja, poznaju funkcioniranje poslovnih procesa, ali i osobitosti primjene suvremenih IKT rješenja u poduzećima.

Pridružite se!


Popis kolegija

Poslovna ekonomija - smjer Informatički menadžment
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka II (201120)
Oreški, G.
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
6.0 Modeliranje i simulacija (201121)
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Numeričke metode u informacijskim znanostima (225662)
- 90
(45P+45S)
1 INFO
6.0 Upravljanje kvalitetom (201068)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS Pos.Inf. diplomski 1 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Društvene inovacije i poduzetništvo (215079)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Ekonomika inovacija i IT (201232)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Računalna grafika (201205)
- 75
(30P+45PK)
1 INFO
6.0 Simulacije u marketingu (201151)
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Analiza vremenskih nizova (201126)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Poslovna analitika (202298)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Umjetna inteligencija (201127)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Web tehnologije (201125)
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
ECTS Pos. inf. diplomski 2 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Bihevioralna ekonomija II (200318)
- 60
(30P+15S+15PK)
2 INFO
6.0 Digitalni turizam (201146)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Dizajn i programiranje računalnih igara (201223)
- 75
(30P+15S+30PK)
2 INFO
6.0 Forenzično računovodstvo (200994)
- 60
(30P+15S+15PK)
2 INFO
6.0 Lean start-up (201086)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Portfolio menadžment (201008)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Sustavi elektroničkog učenja (201228)
Babić, S.
- 75
(30P+45PK)
2 INFO
6.0 Upravljanje odnosa s korisnicima - CRM (201069)
Ružić, E.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 ICT i društvo (215161)
Babić, S.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja 2 (202402)
Boljunčić, V.; Kostelić, K.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Programsko inženjerstvo (169903)
Tanković, N.
1,1,1
75
(30P+30A+15S)
3 INFO
6.0 Rudarenje po podacima (202406)
0,0,0
60
(30P+15S+15PK)
3 INFO
ECTS Informatički menadžment III. semestar
=> Obavezno izabrati minimalno 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Analiza ekonomskih indikatora i "Big data" (199230)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Programi i fondovi EU (202479)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 UI i digitalna ekonomija (202415)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
18.0 Diplomski rad (202487)
- 180
(180P)
4 INFO
12.0 Praktikum (202501)
- 80
(80A)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka II (201120)
Oreški, G.
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
6.0 Modeliranje i simulacija (201121)
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Numeričke metode u informacijskim znanostima (225662)
- 90
(45P+45S)
1 INFO
6.0 Upravljanje kvalitetom (201068)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS Pos.Inf. diplomski 1 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Društvene inovacije i poduzetništvo (215079)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Ekonomika inovacija i IT (201232)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Računalna grafika (201205)
- 75
(30P+45PK)
1 INFO
6.0 Simulacije u marketingu (201151)
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Analiza vremenskih nizova (201126)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Poslovna analitika (202298)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Umjetna inteligencija (201127)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Web tehnologije (201125)
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
ECTS Pos. inf. diplomski 2 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Bihevioralna ekonomija II (200318)
- 60
(30P+15S+15PK)
2 INFO
6.0 Digitalni turizam (201146)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Dizajn i programiranje računalnih igara (201223)
- 75
(30P+15S+30PK)
2 INFO
6.0 Forenzično računovodstvo (200994)
- 60
(30P+15S+15PK)
2 INFO
6.0 Lean start-up (201086)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Portfolio menadžment (201008)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Sustavi elektroničkog učenja (201228)
Babić, S.
- 75
(30P+45PK)
2 INFO
6.0 Upravljanje odnosa s korisnicima - CRM (201069)
Ružić, E.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 ICT i društvo (215161)
Babić, S.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja 2 (202402)
Boljunčić, V.; Kostelić, K.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Programsko inženjerstvo (169903)
Tanković, N.
1,1,1
75
(30P+30A+15S)
3 INFO
6.0 Rudarenje po podacima (202406)
0,0,0
60
(30P+15S+15PK)
3 INFO
ECTS Informatički menadžment III. semestar
=> Obavezno izabrati minimalno 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Analiza ekonomskih indikatora i "Big data" (199230)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Programi i fondovi EU (202479)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 UI i digitalna ekonomija (202415)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
18.0 Diplomski rad (202487)
- 180
(180P)
4 INFO
12.0 Praktikum (202501)
- 80
(80A)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka II (201120)
Oreški, G.
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
6.0 Modeliranje i simulacija (201121)
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Numeričke metode u informacijskim znanostima (225662)
- 90
(45P+45S)
1 INFO
6.0 Upravljanje kvalitetom (201068)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS Pos.Inf. diplomski 1 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Društvene inovacije i poduzetništvo (215079)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Ekonomika inovacija i IT (201232)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Računalna grafika (201205)
- 75
(30P+45PK)
1 INFO
6.0 Simulacije u marketingu (201151)
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka II (201120)
Oreški, G.
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
6.0 Modeliranje i simulacija (201121)
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Numeričke metode u informacijskim znanostima (225662)
- 90
(45P+45S)
1 INFO
6.0 Upravljanje kvalitetom (201068)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS Pos.Inf. diplomski 1 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Društvene inovacije i poduzetništvo (215079)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Ekonomika inovacija i IT (201232)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Računalna grafika (201205)
- 75
(30P+45PK)
1 INFO
6.0 Simulacije u marketingu (201151)
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Analiza vremenskih nizova (201126)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Poslovna analitika (202298)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Umjetna inteligencija (201127)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Web tehnologije (201125)
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
ECTS Pos. inf. diplomski 2 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Bihevioralna ekonomija II (200318)
- 60
(30P+15S+15PK)
2 INFO
6.0 Digitalni turizam (201146)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Dizajn i programiranje računalnih igara (201223)
- 75
(30P+15S+30PK)
2 INFO
6.0 Forenzično računovodstvo (200994)
- 60
(30P+15S+15PK)
2 INFO
6.0 Lean start-up (201086)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Portfolio menadžment (201008)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Sustavi elektroničkog učenja (201228)
Babić, S.
- 75
(30P+45PK)
2 INFO
6.0 Upravljanje odnosa s korisnicima - CRM (201069)
Ružić, E.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Analiza vremenskih nizova (201126)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Poslovna analitika (202298)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Umjetna inteligencija (201127)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Web tehnologije (201125)
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
ECTS Pos. inf. diplomski 2 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Bihevioralna ekonomija II (200318)
- 60
(30P+15S+15PK)
2 INFO
6.0 Digitalni turizam (201146)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Dizajn i programiranje računalnih igara (201223)
- 75
(30P+15S+30PK)
2 INFO
6.0 Forenzično računovodstvo (200994)
- 60
(30P+15S+15PK)
2 INFO
6.0 Lean start-up (201086)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Portfolio menadžment (201008)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Sustavi elektroničkog učenja (201228)
Babić, S.
- 75
(30P+45PK)
2 INFO
6.0 Upravljanje odnosa s korisnicima - CRM (201069)
Ružić, E.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 ICT i društvo (215161)
Babić, S.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja 2 (202402)
Boljunčić, V.; Kostelić, K.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Programsko inženjerstvo (169903)
Tanković, N.
1,1,1
75
(30P+30A+15S)
3 INFO
6.0 Rudarenje po podacima (202406)
0,0,0
60
(30P+15S+15PK)
3 INFO
ECTS Informatički menadžment III. semestar
=> Obavezno izabrati minimalno 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Analiza ekonomskih indikatora i "Big data" (199230)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Programi i fondovi EU (202479)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 UI i digitalna ekonomija (202415)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 ICT i društvo (215161)
Babić, S.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja 2 (202402)
Boljunčić, V.; Kostelić, K.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Programsko inženjerstvo (169903)
Tanković, N.
1,1,1
75
(30P+30A+15S)
3 INFO
6.0 Rudarenje po podacima (202406)
0,0,0
60
(30P+15S+15PK)
3 INFO
ECTS Informatički menadžment III. semestar
=> Obavezno izabrati minimalno 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Analiza ekonomskih indikatora i "Big data" (199230)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Programi i fondovi EU (202479)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 UI i digitalna ekonomija (202415)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
18.0 Diplomski rad (202487)
- 180
(180P)
4 INFO
12.0 Praktikum (202501)
- 80
(80A)
4 INFO
18.0 Diplomski rad (202487)
- 180
(180P)
4 INFO
12.0 Praktikum (202501)
- 80
(80A)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj