Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Informatički menadžment

 

Na smjeru Informatički menadžment, osim poslovnih i temeljnih informatičkih znanja, studenti stječu znanja i vještine potrebne za razvoj informacijskih sustava, odnosno za sustavnu analizu i dizajn informacijskih sustava.

Studijski program Informatički menadžment namijenjen je studentima koji osim ekonomskih znanja i vještina, žele steći i temeljna znanja o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (IKT), o informacijskim sustavima (IS), o formalizaciji poslovnih procesa kroz informacijske sustave, odnosno o softverskom inženjerstvu.

Studijski program je dinamičan i moderno koncipiran. Vodi ga uspješni tim iskusnih profesora kojima je glavni cilj pružiti studentima teorijska i praktična znanja iz polja informacijske znanosti, odnosno polja ekonomije (informatički menadžment). Program omogućuje studentu praćenje nastave iz velikog broja obveznih kolegija, ali i onih koje studenti tijekom studija mogu sami odabrati prema vlastitim preferencijama. Izvođenje nastave svih kolegija je podržano radom i dostupnim materijalima na platformi e-učenje.

Nastava se održava u moderno opremljenim dvoranama i kabinetima uz pomoć najnovije tehnologije. Radom u malim grupama te individualnim pristupom radu studentima je olakšano usvajanje informatičkih znanja budući da se profesori mogu prilagoditi zahtjevima i posebnostima svakog studenta.

Studij je usklađen sa sličnim programima koji se izvode na ostalim sveučilištima u zemlji ali i širom Europe, te je priznat na sveučilištima koja su u sustavu Bolonjskog procesa. Stoga studenti mogu jednostavno dio programa odslušati i na nekom od europskih sveučilišta budući da ga se u potpunosti priznaje.

Po uspješnom završetku studijskog programa Informatički menadžment studenti usvajaju temeljna znanja ekonomskih disciplina, naročito organizacije i menadžmenta u uvjetima suvremenog informacijskog društva. Osposobljeni su za poslove analize i modeliranja poslovnih podataka i procesa, upravljanja projektima i kvalitetom, odnosno projektiranje informacijskih sustava. Studenti stječu i temeljna znanja programiranja, računalnih mreža, modeliranja podataka i razvoja web aplikacija.

Nakon završenog studijskog programa Informatički menadžment, studentima se pružaju brojne mogućnosti zapošljavanja i daljnjeg napredovanja na atraktivnim radnim mjestima, ne samo u Hrvatskoj već i u poduzećima širom svijeta. Više od desetljeća se bilježi trend kontinuirane potražnje za informatičkim osobljem, naročito za onima koji imaju ekonomska znanja, poznaju funkcioniranje poslovnih procesa, ali i osobitosti primjene suvremenih IKT rješenja u poduzećima.

Pridružite se!


Popis kolegija

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Oreški, G.
-
60
30P+30PK
1
6.0
-
60
30P+30A
1
6.0
-
90
45P+45S
1
6.0
Šugar, V.
-
60
30P+30S
1
ECTS Pos.Inf. diplomski 1 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Šugar, V.; Afrić Rakitovac, K.
-
60
30P+30S
1
6.0
-
60
30P+30S
1
6.0
-
75
30P+45PK
1
6.0
Benazić, D.
-
60
30P+30PK
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Belullo, A.
-
60
30P+30S
2
6.0
Kostelić, K.
60
30P+30S
2
6.0
Dukić, B.
-
60
30P+30S
2
6.0
-
60
30P+30PK
2
ECTS Pos. inf. diplomski 2 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Stjepanović, S.
-
60
30P+15S+15PK
2
6.0
Slivar, I.
-
60
30P+30S
2
6.0
-
75
30P+15S+30PK
2
6.0
Zenzerović, R.; Galant, A.
-
60
30P+15S+15PK
2
6.0
Šugar, V.
-
60
30P+30S
2
6.0
Učkar, D.
-
60
30P+30S
2
6.0
Babić, S.
-
75
30P+45PK
2
6.0
Ružić, E.
60
30P+30PK
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Babić, S.
-
60
30P+30S
3
6.0
Boljunčić, V.; Kostelić, K.
-
60
30P+30S
3
6.0
Tanković, N.
75
30P+15S+30A
3
6.0
60
30P+15S+15PK
3
ECTS Informatički menadžment III. semestar
=> Obavezno izabrati minimalno 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Tomić, D.; Stjepanović, S.
-
60
30P+30S
3
6.0
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
-
60
30P+30S
3
6.0
-
60
30P+30S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
18.0
-
180
180P
4
12.0
Bevanda, V.; Rabar, D.; Belullo, A.; Kostelić, K.
-
80
80A
4
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Oreški, G.
-
60
30P+30PK
1
6.0
-
60
30P+30A
1
6.0
-
90
45P+45S
1
6.0
Šugar, V.
-
60
30P+30S
1
ECTS Pos.Inf. diplomski 1 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Šugar, V.; Afrić Rakitovac, K.
-
60
30P+30S
1
6.0
-
60
30P+30S
1
6.0
-
75
30P+45PK
1
6.0
Benazić, D.
-
60
30P+30PK
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Belullo, A.
-
60
30P+30S
2
6.0
Kostelić, K.
60
30P+30S
2
6.0
Dukić, B.
-
60
30P+30S
2
6.0
-
60
30P+30PK
2
ECTS Pos. inf. diplomski 2 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Stjepanović, S.
-
60
30P+15S+15PK
2
6.0
Slivar, I.
-
60
30P+30S
2
6.0
-
75
30P+15S+30PK
2
6.0
Zenzerović, R.; Galant, A.
-
60
30P+15S+15PK
2
6.0
Šugar, V.
-
60
30P+30S
2
6.0
Učkar, D.
-
60
30P+30S
2
6.0
Babić, S.
-
75
30P+45PK
2
6.0
Ružić, E.
60
30P+30PK
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Babić, S.
-
60
30P+30S
3
6.0
Boljunčić, V.; Kostelić, K.
-
60
30P+30S
3
6.0
Tanković, N.
75
30P+15S+30A
3
6.0
60
30P+15S+15PK
3
ECTS Informatički menadžment III. semestar
=> Obavezno izabrati minimalno 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Tomić, D.; Stjepanović, S.
-
60
30P+30S
3
6.0
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
-
60
30P+30S
3
6.0
-
60
30P+30S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
18.0
-
180
180P
4
12.0
Bevanda, V.; Rabar, D.; Belullo, A.; Kostelić, K.
-
80
80A
4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj