Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Bankarsko pravo

Autor:
Ljiljana Maurović

Izdavač:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za ekonomiju i turizam "dr. Mijo Mirković"

Opis:
Knjiga «Bankarsko pravo» autorice prof. dr. sc. Ljiljane Maurović značajan je doprinos oskudnoj literaturi bankarskog prava u Hrvatskoj i korisna je ne samo kao visokoškolski udžbenik, već i u poslovnoj praksi. Posljednji obuhvatniji rad iz ovog područja izdan je prije više desetljeća. Za subjekte poslovne i bankarske zajednice posebno su zanimljivi dijelovi o bankarskim garancijama i dokumentarnim akreditivima, kao instrumentima osiguranja plaćanja. Posebno će za poslovnu praksu biti zanimljiva međunarodna sudska i arbitražna praksa bankarskih garancija i dokumentarnih akreditiva.

Sadržaj (u pdf obliku)

Cijena:
Standardna cijena: 290,00 Kn
Cijena za studente: 185,00 Kn

Za narudžbu obratite se na: sgrgor(pri)efpu.hr.

Molimo Vas da u naslov (subject) poruke upišete: Narudžba knjige Bankarsko pravo.