Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ekonomija Europske unije - sveučilišni udžbenik

Autorica:
prof.dr.sc. Ines Kersan-Škabić

Izdavač:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Godina izdanja: 2012.

Cijena 200,00 kuna

Opseg: 393 stranice

Ukratko o knjizi:

Hrvatska se nalazi pred povijesno važnim korakom u svojom dosadašnjem razvoju, a to je ulazak u punopravno članstvo Europske unije. Iako je proces pristupanja Europskoj uniji bio relativno dugačak i zahtjevan, pregovori su uspješno zaključeni u lipnju 2011. Ugovor o pristupanju potpisan je u prosincu 2011., a u siječnju 2012. održan je referendum o ulasku Hrvatske u Europsku uniju.

Hrvatska je dobila i mogući datum ulaska u EU 1. srpnja 2013. godine, pod uvjetom da do tada bude dovršen proces ratifikacije Ugovora o pristupanju. Naglasak u knjizi je na prikazu temeljnih obilježja EU-a i principa djelovanja zajedničkih politika u segmentu gospodarstva.
Knjiga se sastoji od 14 poglavlja:

 • Globalizacija i regionalizam
 • Povijest regionalnih integracija u Europi
 • Institucije Europske unije
 • Proračun Europske unije
 • Zajednička poljoprivredna politika Europske unije
 • Regionalna politika Europske unije
 • Monetarna politika Europske unije
 • Industrijska politika i politika konkurencije Europske unije
 • Konkurentnost Europske unije
 • Tržište rada i socijalna politika u Europskoj uniji
 • Trgovinska politika Europske unije
 • Europska unija i zemlje jugoistočne Europe
 • Ostale politike Europske unije
 • Ostale europske integracije: EFTA i CEFTA.

Iz recenzija:

«Djelo „Ekonomija Europske unije“ je izvorno znanstveno djelo autorice, a ogleda se u sveobuhvatnom prikazu različitih obilježja i principa djelovanja zajedničkih politika kao i analizi raznih aspekata djelovanja i razvoja EU-a… Djelo je plod dugogodišnjeg znanstvenog bavljenja autorice tematikom Europske unije i održavanja predavanja o regionalnim ekonomskim integracijama na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. Iz navedenog opisa sadržaja, strukture i načina obrade tematike proizlazi da će ova knjiga biti prikladan udžbenik studentima diplomskog studija Odjela za ekonomiju i turizam Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kao literatura za kolegij «Gospodarstvo Europske unije» kao i studentima poslijediplomskog specijalističkog studija "Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj» Odjela za ekonomiju i turizam Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.»
prof.dr.sc. Mato Grgić, Ekonomski fakultet Zagreb

«Tematika koju obrađuje knjiga je izuzetno aktualna i značajna s obzirom na završetak pregovora o ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Autorica sintetizira znanja u najvažnijim segmentima djelovanja Europske unije i na logičan i metodički prikladan način iznosi činjenice, tijek razvoja i obilježja politika Europske unije. Autorica vrlo eksplicitno istražuje situaciju u Hrvatskoj u analiziranim politikama, pa su u tom pogledu korisni i osvrti na potencijalne probleme djelovanja na velikom tržištu Europske unije.»
prof.dr.sc. Goran Marijanović, Ekonomski fakultet Osijek

«Autorica pokazuje zavidnu razinu znanja o učincima regionalnog integriranja, a posebno funkcioniranja Europske unije. Ovakvim sveobuhvatnim prikazom funkcioniranja Europske unije čitatelju se pružaju činjenice o motivima, učincima, problemima i izazovima funkcioniranja Europske unije. Kao što je već i istaknuto, djelo je originalno, suvremeno koncipirano i obuhvaća sve aspekte djelovanja Europske unije što dokazuje da je autorica vrsni poznavatelji obrađene materije.»
doc.dr.sc. Vlatka Bilas, Ekonomski fakultet Zagreb

Knjigu možete nabaviti na skiptarnici Odjela za ekonomiju i turizam, Preradovićeva 1