Financijski management

Studijski program Financijski management omogućuje stjecanje naprednih znanja i vještina nezaobilaznih u procesu donošenja složenih financijskih odluka

Studij Financijski management osmišljen je na način da studente osposobi za obavljanje složenih poslova iz područja financija i računovodstva poput izrade investicijskih elaborata, provođenja financijskih analiza, analiza poslovanja, financijskog upravljanja, analize vrijednosnica, sastavljanja financijskih izvještaja, poslova obračuna poreza, nadzora i ostalih poslova za čije su obavljanje neophodna financijska i računovodstvena znanja. U tom se smislu, po završetku studija Financijski management i stjecanju praktičnog iskustva studentima pružaju mogućnosti zapošljavanja na odgovornim radnim mjestima poput financijskog menadžera, brokera, voditelja računovodstva, revizora, poreznog savjetnika, financijskog savjetnika, analitičara, a nerijetke su i situacije zauzimanja vodećih pozicija u profitnim organizacijama te u javnom sektoru.

Financijski management suvremeno je koncipiran studij usklađen s potrebama gospodarstva u čijem izvođenju sudjeluje niz profesora s bogatim praktičnim iskustvom i visokim znanstvenim dostignućima. Tijekom studija studenti imaju priliku steći teorijska i praktična znanja iz velikog broja obveznih, ali i izbornih predmeta koji im omogućuju fokusiranje na područja njihovog interesa. Suvremenost studija i usmjerenost na stjecanje visoke razine kompetencija iz područja financija i računovodstva ogleda se u korištenju suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija u nastavnom procesu. Uz nezaobilazan klasičan pristup nastavi putem predavanja, studenti stječu odgovarajuće kompetencije i putem praktičnih vježbi, obradom slučajeva iz poslovne prakse, rješavanjem problemskih zadataka iz realnog poslovnog okruženja često koristeći suvremena softverska rješenja.

Upustite se s nama u fantastičan svijet financija i novca!


Popis kolegija
Financijski management diplomski
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Komparativni fiskalni sustavi (23702)
Krtalić, S.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
7.5 Mikroekonomija (23701)
Tomić, D.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
7.5 Strateško računovodstvo (23712)
Zenzerović, R.
0,0,0
75
(45P+30S )
1 INFO
ECTS FRR diplomski 1 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Lokalne javne financije (23703)
Krtalić, S.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
7.5 Menadžment financijskih institucija (172785)
Benazić, M.
- 75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Strategijski menadžment (172783)
Gonan Božac, M.
- 75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Urbana ekonomika (144997)
Tijanić, L.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Analiza investicija (23707)
Sinković, D.
0,0,0
75
(45P+30A )
2 INFO
7.5 Međunarodne financije (23708)
Kersan-Škabić, I.; Benazić, M.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Računovodstvo proračunskih i neprofitnih organizacija (23774)
Mošnja Škare, L.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
ECTS FRR diplomski 2 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Ekonomski rast i makroekonomsko modeliranje (84755)
Škare, M.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Financije tržišta nekretnina (172749)
Učkar, D.; Benazić, M.
- 75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Forenzično računovodstvo (84758)
Zenzerović, R.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Gospodarstvo Europske unije (23706)
Kersan-Škabić, I.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja (54729)
Boljunčić, V.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Računovodstvo financiranja i investiranja (23711)
Barbieri, A.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Upravljanje financijskim institucijama i tržištima EU (74202)
Božina Beroš, M.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
ECTS Izborni predmet I
=> Izabrati jedan od ponuđenih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Bankarstvo (95238)
Božina Beroš, M.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Fiskalna politika (144995)
Krtalić, S.
0,0,0
60
(30P+30A )
3 INFO
7.5 Porezno računovodstvo (144996)
Barbieri, A.; Zenzerović, R.; Peruško, T.; Černe, K.
0,0,0
75
(45P+30A )
3 INFO
ECTS Izborni predmet II
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Ekonometrija (23716)
Belullo, A.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Programi i fondovi Europske unije (116350)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Upravljanje javnim službama (84757)
Bušelić, M.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (62826)
- 30
(30S )
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Komparativni fiskalni sustavi (23702)
Krtalić, S.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
7.5 Mikroekonomija (23701)
Tomić, D.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
7.5 Strateško računovodstvo (23712)
Zenzerović, R.
0,0,0
75
(45P+30S )
1 INFO
ECTS FRR diplomski 1 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Lokalne javne financije (23703)
Krtalić, S.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
7.5 Menadžment financijskih institucija (172785)
Benazić, M.
- 75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Strategijski menadžment (172783)
Gonan Božac, M.
- 75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Urbana ekonomika (144997)
Tijanić, L.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Analiza investicija (23707)
Sinković, D.
0,0,0
75
(45P+30A )
2 INFO
7.5 Međunarodne financije (23708)
Kersan-Škabić, I.; Benazić, M.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Računovodstvo proračunskih i neprofitnih organizacija (23774)
Mošnja Škare, L.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
ECTS FRR diplomski 2 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Ekonomski rast i makroekonomsko modeliranje (84755)
Škare, M.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Financije tržišta nekretnina (172749)
Učkar, D.; Benazić, M.
- 75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Forenzično računovodstvo (84758)
Zenzerović, R.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Gospodarstvo Europske unije (23706)
Kersan-Škabić, I.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja (54729)
Boljunčić, V.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Računovodstvo financiranja i investiranja (23711)
Barbieri, A.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Upravljanje financijskim institucijama i tržištima EU (74202)
Božina Beroš, M.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
ECTS Izborni predmet I
=> Izabrati jedan od ponuđenih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Bankarstvo (95238)
Božina Beroš, M.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Fiskalna politika (144995)
Krtalić, S.
0,0,0
60
(30P+30A )
3 INFO
7.5 Porezno računovodstvo (144996)
Barbieri, A.; Zenzerović, R.; Peruško, T.; Černe, K.
0,0,0
75
(45P+30A )
3 INFO
ECTS Izborni predmet II
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Ekonometrija (23716)
Belullo, A.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Programi i fondovi Europske unije (116350)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Upravljanje javnim službama (84757)
Bušelić, M.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (62826)
- 30
(30S )
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Komparativni fiskalni sustavi (23702)
Krtalić, S.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
7.5 Mikroekonomija (23701)
Tomić, D.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
7.5 Strateško računovodstvo (23712)
Zenzerović, R.
0,0,0
75
(45P+30S )
1 INFO
ECTS FRR diplomski 1 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Lokalne javne financije (23703)
Krtalić, S.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
7.5 Menadžment financijskih institucija (172785)
Benazić, M.
- 75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Strategijski menadžment (172783)
Gonan Božac, M.
- 75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Urbana ekonomika (144997)
Tijanić, L.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Komparativni fiskalni sustavi (23702)
Krtalić, S.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
7.5 Mikroekonomija (23701)
Tomić, D.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
7.5 Strateško računovodstvo (23712)
Zenzerović, R.
0,0,0
75
(45P+30S )
1 INFO
ECTS FRR diplomski 1 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Lokalne javne financije (23703)
Krtalić, S.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
7.5 Menadžment financijskih institucija (172785)
Benazić, M.
- 75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Strategijski menadžment (172783)
Gonan Božac, M.
- 75
(45P+30S )
1 INFO
7.5 Urbana ekonomika (144997)
Tijanić, L.
0,0,0
75
(40P+35S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Analiza investicija (23707)
Sinković, D.
0,0,0
75
(45P+30A )
2 INFO
7.5 Međunarodne financije (23708)
Kersan-Škabić, I.; Benazić, M.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Računovodstvo proračunskih i neprofitnih organizacija (23774)
Mošnja Škare, L.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
ECTS FRR diplomski 2 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Ekonomski rast i makroekonomsko modeliranje (84755)
Škare, M.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Financije tržišta nekretnina (172749)
Učkar, D.; Benazić, M.
- 75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Forenzično računovodstvo (84758)
Zenzerović, R.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Gospodarstvo Europske unije (23706)
Kersan-Škabić, I.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja (54729)
Boljunčić, V.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Analiza investicija (23707)
Sinković, D.
0,0,0
75
(45P+30A )
2 INFO
7.5 Međunarodne financije (23708)
Kersan-Škabić, I.; Benazić, M.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Računovodstvo proračunskih i neprofitnih organizacija (23774)
Mošnja Škare, L.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
ECTS FRR diplomski 2 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Ekonomski rast i makroekonomsko modeliranje (84755)
Škare, M.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Financije tržišta nekretnina (172749)
Učkar, D.; Benazić, M.
- 75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Forenzično računovodstvo (84758)
Zenzerović, R.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Gospodarstvo Europske unije (23706)
Kersan-Škabić, I.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
7.5 Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja (54729)
Boljunčić, V.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Računovodstvo financiranja i investiranja (23711)
Barbieri, A.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Upravljanje financijskim institucijama i tržištima EU (74202)
Božina Beroš, M.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
ECTS Izborni predmet I
=> Izabrati jedan od ponuđenih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Bankarstvo (95238)
Božina Beroš, M.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Fiskalna politika (144995)
Krtalić, S.
0,0,0
60
(30P+30A )
3 INFO
7.5 Porezno računovodstvo (144996)
Barbieri, A.; Zenzerović, R.; Peruško, T.; Černe, K.
0,0,0
75
(45P+30A )
3 INFO
ECTS Izborni predmet II
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Ekonometrija (23716)
Belullo, A.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Programi i fondovi Europske unije (116350)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Upravljanje javnim službama (84757)
Bušelić, M.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Računovodstvo financiranja i investiranja (23711)
Barbieri, A.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Upravljanje financijskim institucijama i tržištima EU (74202)
Božina Beroš, M.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
ECTS Izborni predmet I
=> Izabrati jedan od ponuđenih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Bankarstvo (95238)
Božina Beroš, M.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Fiskalna politika (144995)
Krtalić, S.
0,0,0
60
(30P+30A )
3 INFO
7.5 Porezno računovodstvo (144996)
Barbieri, A.; Zenzerović, R.; Peruško, T.; Černe, K.
0,0,0
75
(45P+30A )
3 INFO
ECTS Izborni predmet II
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Ekonometrija (23716)
Belullo, A.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Programi i fondovi Europske unije (116350)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
7.5 Upravljanje javnim službama (84757)
Bušelić, M.
0,0,0
75
(45P+30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (62826)
- 30
(30S )
4 INFO
30.0 Diplomski rad (62826)
- 30
(30S )
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj