Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Kultura i turizam

Sveučilišni preddiplomski studij Kultura i turizam pruža sveučilišne interdisciplinarne teorijske osnove o kulturi i turizmu i temeljne praktične kompetencije za rad u različitim djelatnostima koje udružuju te dvije domene. Interdisciplinarni sadržajni koncept i pristup odraz je takvih sveprisutnih suvremenih promišljanja razvoja turizma u novom dobu i izazova održive valorizacije kulturne baštine u turističke svrhe. Tematska je okosnica ovoga studija suvremeni čovjek koji svoj odmor želi oplemeniti upoznavanjem ljudi, kulture, kulturno-povijesnih spomenika, književnosti, gospodarstva, gastronomije i ostalih oblika identiteta prostora u kojem provodi godišnji odmor. Studij se izvodi za redovne i izvanredne studente i mogu ga upisati kandidati različite životne dobi. Završetkom studija u trajanju od tri godine (6 semestara, 180 ECTS bodova) stječe se naziv: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) kulture i turizma.

Završetkom studija, prvostupnici kulture i turizma mogu se zaposliti u javnom, privatnom i civilnom sektoru na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj  razini, u raznim ustanovama i organizacijama u kulturi i turizmu, poput savjetodavnih i razvojnih turističkih agencija,  muzejima, destinacijskih menadžment kompanija (DMK), agencija, udruga i zaklada u kulturi, turističkih zajednica odnosno destinacijskih menadžment organizacija (DMO), zatim na jednostavnijim poslovima u suvremenom hotelijerstvu koji zahtjevaju interdisciplinarni pristup turizmu i u turističkom posredništvu. Završetkom studija prvostupnici mogu postati kreativni poduzetnici u sektoru kulture i turizma ili se pak nastaviti školovati na diplomskoj razini.


Ispis predmeta

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Osnove teorije jezika (201508)
Moretti, V.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
6.0 Povijest civilizacija (74276)
Zgrablić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Uvod u ekonomiju (74275)
Škare, M.; Golja, T.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Uvod u povijest umjetnosti (169793)
Rotar, A.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti I semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I1 (39206)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Hrvatski jezik u poslovnom pismu (218114)
Moretti, V.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
4.0 Njemački jezik I1 (39208)
Djaković, M.
0,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura I (132122)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
4.0 Talijanski jezik I1 (39209)
Fioretti, F.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Uvod u masovne medije (84834)
Vukić, T.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Uvod u povijest glazbene umjetnosti (116413)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kulturno-povijesni spomenici (74505)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Metodologija znanstveno istraživačkog rada (132125)
Benazić, A.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Osnove računovodstva (85332)
Mošnja Škare, L.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
6.0 Turistička geografija svijeta (185707)
Vojnović, N.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti II semestar
=> Obavezno izabrati 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I2 (39232)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
3.0 Kultura poslovnog govora (59041)
Vukić, T.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
4.0 Njemački jezik I2 (39233)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura II (132126)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Prirodna osnova u turizmu (185859)
Vojnović, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Talijanski jezik I2 (39234)
Fioretti, F.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kulturna povijest Hrvatske (85327)
Urošević, N.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Odnosi s medijima (74542)
Vukić, T.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Osnove prava u turizmu (85328)
Radolović, O.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (85326)
Gržinić, J.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS KIT strani jezik III semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i na I. godini
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I3 (52375)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
4.0 Njemački jezik I3 (78189)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
4.0 Talijanski jezik I3 (52376)
- 45
(30P+15A)
3 INFO
ECTS Kultura i turizam 3 semestar izborni
=> Obavezno odabrati 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Društvena povijest medija (85329)
Dabo, M.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Književnost i film (157141)
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Kulturna antropologija (227503)
- 45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura III (169794)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ)
3 INFO
3.0 Ruski jezik 3 (53994)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomika turizma (85331)
Floričić, T.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
4.0 Osnove organizacije (85333)
Križman Pavlović, D.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
4.0 Posebni oblici turizma (201510)
- 45
(30P+15A)
4 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
ECTS KIT strani jezik IV semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i u III. semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I4 (52390)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Njemački jezik I4 (78190)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Talijanski jezik I4 (52391)
Milovan, V.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura IV (169795)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
4 INFO
3.0 Ruski jezik 4 (54010)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
4 INFO
3.0 Sociologija turizma (185709)
Štifanić, M.
- 30
(30P)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antropologija turizma (157147)
Matošević, A.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
6.0 Marketing inovacija u kulturi i turizmu (169797)
Slivar, I.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
6.0 Menadžment u kulturi i turizmu (85357)
Golja, T.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
4.0 Upravljanje atrakcijama u turizmu (173109)
Gržinić, J.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
ECTS Izborni predmeti V. semestar
=> Izabrati obavezno 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I5 (63521)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Kulturni identitet Hrvatske (85364)
Urošević, N.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Njemački jezik I5 (63523)
Djaković, M.; Djaković, K.
0,0,0
45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura V (169798)
Djaković, M.
1,0,0
30
(15P+15SJ)
5 INFO
4.0 Osnove EU (74718)
Kersan-Škabić, I.; Afrić Rakitovac, K.; Tijanić, L.
0,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Ruski jezik 5 (97048)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
4.0 Talijanski jezik I5 (63522)
- 45
(30P+15A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Održivi razvoj turističkih destinacija (169799)
Vojnović, N.; Golja, T.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
4.0 Praktikum (185711)
Golja, T.
- 60
(60A)
6 INFO
3.0 Turizam u prostornom planiranju (169915)
Vojnović, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
6 INFO
3.0 Turoperatori i destinacijske menadžment kompanije (169810)
Gržinić, J.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
6.0 Završni rad (74722)
1,1,1
30
(30S)
6 INFO
ECTS Izborni predmeti VI. semestar
=> Izabrati obavezno 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekonomija doživljaja (132134)
Vitasović, A.
- 45
(15P+30S)
6 INFO
4.0 Engleski jezik I6 (63538)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (227557)
- 45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Njemački jezik I6 (63540)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
4.0 Putopisi i turistički itinereri (85375)
Urošević, N.
- 45
(15P+30S)
6 INFO
3.0 Ruski jezik 6 (97049)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
4.0 Talijanski jezik I6 (63539)
Tamaro, S.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Osnove teorije jezika (201508)
Moretti, V.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
6.0 Povijest civilizacija (74276)
Zgrablić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Uvod u ekonomiju (74275)
Škare, M.; Golja, T.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Uvod u povijest umjetnosti (169793)
Rotar, A.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti I semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I1 (39206)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Hrvatski jezik u poslovnom pismu (218114)
Moretti, V.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
4.0 Njemački jezik I1 (39208)
Djaković, M.
0,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura I (132122)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
4.0 Talijanski jezik I1 (39209)
Fioretti, F.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Uvod u masovne medije (84834)
Vukić, T.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Uvod u povijest glazbene umjetnosti (116413)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kulturno-povijesni spomenici (74505)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Metodologija znanstveno istraživačkog rada (132125)
Benazić, A.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Osnove računovodstva (85332)
Mošnja Škare, L.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
6.0 Turistička geografija svijeta (185707)
Vojnović, N.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti II semestar
=> Obavezno izabrati 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I2 (39232)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
3.0 Kultura poslovnog govora (59041)
Vukić, T.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
4.0 Njemački jezik I2 (39233)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura II (132126)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Prirodna osnova u turizmu (185859)
Vojnović, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Talijanski jezik I2 (39234)
Fioretti, F.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kulturna povijest Hrvatske (85327)
Urošević, N.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Odnosi s medijima (74542)
Vukić, T.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Osnove prava u turizmu (85328)
Radolović, O.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (85326)
Gržinić, J.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS KIT strani jezik III semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i na I. godini
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I3 (52375)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
4.0 Njemački jezik I3 (78189)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
4.0 Talijanski jezik I3 (52376)
- 45
(30P+15A)
3 INFO
ECTS Kultura i turizam 3 semestar izborni
=> Obavezno odabrati 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Društvena povijest medija (85329)
Dabo, M.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Književnost i film (157141)
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Kulturna antropologija (227503)
- 45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura III (169794)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ)
3 INFO
3.0 Ruski jezik 3 (53994)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomika turizma (85331)
Floričić, T.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
4.0 Osnove organizacije (85333)
Križman Pavlović, D.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
4.0 Posebni oblici turizma (201510)
- 45
(30P+15A)
4 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
ECTS KIT strani jezik IV semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i u III. semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I4 (52390)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Njemački jezik I4 (78190)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Talijanski jezik I4 (52391)
Milovan, V.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura IV (169795)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
4 INFO
3.0 Ruski jezik 4 (54010)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
4 INFO
3.0 Sociologija turizma (185709)
Štifanić, M.
- 30
(30P)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antropologija turizma (157147)
Matošević, A.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
6.0 Marketing inovacija u kulturi i turizmu (169797)
Slivar, I.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
6.0 Menadžment u kulturi i turizmu (85357)
Golja, T.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
4.0 Upravljanje atrakcijama u turizmu (173109)
Gržinić, J.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
ECTS Izborni predmeti V. semestar
=> Izabrati obavezno 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I5 (63521)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Kulturni identitet Hrvatske (85364)
Urošević, N.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Njemački jezik I5 (63523)
Djaković, M.; Djaković, K.
0,0,0
45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura V (169798)
Djaković, M.
1,0,0
30
(15P+15SJ)
5 INFO
4.0 Osnove EU (74718)
Kersan-Škabić, I.; Afrić Rakitovac, K.; Tijanić, L.
0,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Ruski jezik 5 (97048)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
4.0 Talijanski jezik I5 (63522)
- 45
(30P+15A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Održivi razvoj turističkih destinacija (169799)
Vojnović, N.; Golja, T.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
4.0 Praktikum (185711)
Golja, T.
- 60
(60A)
6 INFO
3.0 Turizam u prostornom planiranju (169915)
Vojnović, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
6 INFO
3.0 Turoperatori i destinacijske menadžment kompanije (169810)
Gržinić, J.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
6.0 Završni rad (74722)
1,1,1
30
(30S)
6 INFO
ECTS Izborni predmeti VI. semestar
=> Izabrati obavezno 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekonomija doživljaja (132134)
Vitasović, A.
- 45
(15P+30S)
6 INFO
4.0 Engleski jezik I6 (63538)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (227557)
- 45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Njemački jezik I6 (63540)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
4.0 Putopisi i turistički itinereri (85375)
Urošević, N.
- 45
(15P+30S)
6 INFO
3.0 Ruski jezik 6 (97049)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
4.0 Talijanski jezik I6 (63539)
Tamaro, S.
- 45
(30P+15A)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj