POPULARIZACIJA ZNANOSTI:
Popularizacija znanosti
Neravnomjeran gospodarski rast hrvatskih županija ukazuje na potrebu analize njihove usporedne efikasnosti. Budući da je poticanje razvoja slabije razvijenih regija, koje vodi k ujednačenijem regionalnom razvoju, tradicionalno jedan od ciljeva fiskalne politike, u istraživanju je sagledan utjecaj izravnih i neizravnih pokazatelja fiskalnih performansi županija na trend međužupanijskih nejednakosti kako bi se u cilju njihova smanjenja korigirale donesene mjere fiskalne politike.
Nemojmo zaboraviti da smo 1950-ih bili prva država koja je krenula u planski razvoj turizma s urbanim planerima UN-a. Savezna vlada povjerila je Institutu graditeljstva SRH da definira oblik razvoja turizma. Razgovaralo se o tri modela. Zatvoreni resorti su odmah odbačeni. Model ubacivanja turističkih funkcija u urbane sredine je također odbačen s obrazloženjem da bi time drugih šest mjeseci u godini mladi odrastali u gradovima duhova. Izabran je treći model po kojem će se turizam razvijati u uskim geografskim zonama relativno blizu grada...
Profesori FET-a Dean Učkar i Manuel...
Pouzdanje potrošača često se koristi prilikom prognoziranja kretanja makroekonomskih i financijskih pokazatelja jer sadrži potrošačevo očekivanje glede događaja u budućnosti. Optimistični potrošači trošit će više povećavajući time profite i cijene dionica poduzeća na tržištima kapitala. S druge strane, porast cijena dionica može utjecati na porast pouzdanja potrošača. Rezultati istraživanja provedenog za Republiku Hrvatsku ukazuju da porast cijena dionica na hrvatskom tržištu kapitala utječe na porast pouzdanja hrvatskih potrošača dok suprotno ne vrijedi.