Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Primjenjuje li se outsourcing u...

Tržište u svojoj suštini predstavlja mjesto razmjene. Danas, uz suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije i uvjete globalizacije, koja je već postigla svoju svrhu i svijet učinila „jednim mjestom“, tržište više nije samo mjesto razmjene fizičkih dobara već i mjesto na kojemu se pronalaze ideje, inovacije, nova rješenja i potencijali koji unaprjeđuju svakodnevne procese. Da bi poslovne organizacije opstale u suvremenim tržišnim uvjetima, adekvatna suradnja na poslovnom tržištu postaje preduvjet. Kao odgovarajući model poslovne suradnje pri kojem različite organizacije zajedno sudjeluju u proizvodnom procesu i zajedno stvaraju nove proizvode,  istaknuo se model outsourcinga.

Dok je outsourcing u razvijenim ekonomijama prihvaćen kao standardni model poslovanja te je sastavni dio poslovne prakse svih multinacionalnih korporacija, razina njegove primjene među hrvatskim poduzetnicima zahtijeva dodatne uvide. Kako bi se stekao uvid u stanje primjene oustourcinga među hrvatskim poduzećima,  izv. prof. dr. sc. Erik Ružić s Katedre za marketing i univ. bacc. oec. Bruno Krneta proveli su empirijsko istraživanje na uzorku od 118 poslovnih subjekata registriranih u Republici Hrvatskoj koje su prezentirali u sklopu međunarodne marketinške konferencije CRODMA.

Istraživanje je pokazalo dobre rezultate po pitanju primjene ove poslovne prakse. Točnije, čak 97% ispitanih primjenjuje ovaj poslovni model u poslovanju, što je porast od 25% u odnosu na usporedno istraživanje iz 2003. godine. Tomu je potrebno dodati kako 74,5% ispitanih ovaj model primjenjuje kontinuirano što pokazuje dobru razinu povjerenja prema ostalim dionicima tržišta poslovne potrošnje kao i otvorenost za suradnju. To potvrđuje i podatak da 97% onih koji primjenjuju outsourcing dio svog poslovanja prepuštaju na provedbu također hrvatskim poduzećima.

Aktivnost koja je najčešće outsourcana je knjigovodstvo, odmah zatim slijede usluge čišćenja. Neslavan podatak koji je proizašao iz istraživanja ukazuje na to kako hrvatski poduzetnici nisu skloni angažirati vanjske suradnike iz domene visokoprofesionalnih savjetodavnih i znanstvenih zanimanja koja bi mogla doprinijeti učinkovitosti poslovanja i optimizaciji poslovnih procesa.

U konačnici, hrvatski poduzetnici i menadžeri uvelike prihvaćaju ovaj poslovni model što otvara brojne mogućnosti razvoja i napretka – kako onih koji se žele sami okušati u poduzetništvu tako i po pitanju gospodarske slike i ekonomskog rasta.

Još puno zanimljivih istraživanja u kojima možeš sudjelovati i ti čekaju te na studiju marketinškog upravljanja. Studiraj, nauči i djeluj!

 

Dodatne zanimljivosti o outsourcingu u hrvatskoj pogledaj na infografici.

 

Popis obavijesti