Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Neravnomjeran gospodarski rast hrvatskih županija ukazuje na potrebu analize njihove usporedne efikasnosti. Budući da je poticanje razvoja slabije razvijenih regija, koje vodi k ujednačenijem regionalnom razvoju, tradicionalno jedan od ciljeva fiskalne politike, u istraživanju je sagledan utjecaj izravnih i neizravnih pokazatelja fiskalnih performansi županija na trend međužupanijskih nejednakosti kako bi se u cilju njihova smanjenja korigirale donesene mjere fiskalne politike.

Usporedna efikasnost 21 hrvatske županije u razdoblju 2002.-2015. empirijski je ocijenjena neparametarskim pristupom, na temelju međusobne usporedbe BDP-a, poreznih prihoda, tekućih rashoda, kapitalnih rashoda, broja zaposlenih u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, te ukupnog broja zaposlenih umanjenog za zaposlene u tijelima lokalne i regionalne samouprave i kod korisnika proračuna. Rezultati istraživanja potvrdili su hipotezu o značajnom pozitivnom odstupanju Grada Zagreba od ostalih županija, kao i hipotezu o prevelikom broju zaposlenih u jedinicama lokalne i regionalne samouprave kao glavnom izvoru neefikasnosti (slika).

Cjeloviti rad nalazi se na poveznici:

Popis obavijesti