Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Primijenjena ekonomija

 

Prijediplomski program studija Primijenjene ekonomije omogućuje stjecanje temeljnih znanja iz područja opće ekonomije, upotpunjenih, kroz izborne predmete, specifičnim područjima drugih studijskih programa.

Jeste li čuli za pojmove ekonomske krize, mjera javne politike, nezaposlenosti, siromaštva, održivoga razvoja? Završetkom studijskog programa Primijenjene ekonomije bit ćete kompetentni analitički promišljati i predložiti specifična rješenja za složene ekonomske probleme današnjice u Hrvatskoj i svijetu, ravnopravno sudjelovati u raspravama s ekonomskim stručnjacima ali i uključiti se u rad različitih nacionalnih/međunarodnih institucija.

Kako postati ekonomskim stručnjakom? Usavršavanjem kroz studijski program Primijenjene ekonomije koji vodi mladi tim znanstvenika, profesora i asistenata, posvećenih konstantnom unaprjeđenju nastavnog procesa.

Nastavni sadržaj kontinuirano se upotpunjuju najnovijim spoznajama iz ekonomske teorije i analize, a sve to u moderno opremljenim dvoranama. Pritom studenti aktivno surađuju u analizi različitih slučajeva te imaju priliku proširiti svoje spoznaje putem terenske nastave ili međunarodne razmjene na uglednim sveučilištima koja nude komplementarne programe. Značajna je prednost programa Ekonomije rad u manjim grupama gdje nastavnici imaju mogućnost aktivno surađivati sa studentima omogućujući na taj način realizaciju programa osposobljavanja ekonomskih stručnjaka koji će se moći uspješno prilagoditi raznovrsnim potrebama tržišta rada.

Nakon završetka prijediplomskog studija u trajanju od tri godine studenti stječu akademski naziv Baccalaureus/a - sveučilišni prvostupnik ili prvostupnica ekonomije univ. bacc.oec. te mogu stečena znanja nadograditi nastavkom studiranja na diplomskom studiju izabranog studijskog programa. Diplomski studij Primijenjene ekonomije mogu upisati studenti koji su završili prijediplomski studij Ekonomije odnosno Primijenjene ekonomije, ali i studenti koji su završili neki od ostalih studijskih programa Fakulteta ili studijskih programa drugih ustanova visokog školstva a koji se žele usavršiti u složenijoj ekonomskoj analizi i produbiti spoznaje o gospodarskoj stvarnosti. Završetkom diplomskog studija u trajanju od dvije godine studenti stječu akademski naziv magistar ili magistra ekonomije, mag.oec..

Ekonomskim stručnjacima i analitičarima na raspolaganju je lepeza potencijalnih radnih mjesta - od rada u institucijama državne uprave, na institutima, u znanstveno-istraživačkim centrima, na sveučilištima, u velikim poduzećima kao i na radnim mjestima kreiranima inovativnim idejama za samozapošljavanje.

«Izgleda da proučavanje ekonomike ne zahtjeva neki poseban dar izvanredne profinjenosti... Ipak, dobri ekonomisti su najrjeđi od svih ptica.... Lagani predmet u kojem se malo njih ističe!»

John Maynard Keynes


Popis kolegija

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Blažević Burić, S.; Tomić, D.; Stjepanović, S.
-
60
30P+30S
1
6.0
Bevanda, V.; Dukić, B.; Kostelić, K.
-
75
30P+45PK
1
6.0
Rabar, D.
-
90
45P+45PK
1
6.0
Škare, M.; Sinković, D.
-
60
30P+30S
1
ECTS Obvezni strani jezik
=> Izabrati strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Djaković, K.
90
45P+45SJ
1
6.0
Novak Lađarević, M.; Kostić-Bobanović, M.; Dujmović, M.; Pavičić-Ivelja, K.
-
90
45P+45SJ
1
6.0
Kostić-Bobanović, M.
90
45P+45SJ
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Stjepanović, S.
-
60
30P+15S+15PK
2
6.0
Mošnja Škare, L.
-
60
30P+30PK
2
6.0
Kostelić, K.
90
45P+45PK
2
6.0
Kersan-Škabić, I.
-
60
30P+30S
2
6.0
Radolović, O.
-
60
30P+30S
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Tomić, D.; Stjepanović, S.
-
60
30P+30S
3
6.0
Škare, M.; Stjepanović, S.
-
60
30P+30S
3
6.0
Škare, M.; Sinković, D.; Maričić, S.; Tomić, D.
-
60
30P+30S
3
6.0
Belullo, A.
-
60
30P+30S
3
6.0
Tomić, D.
-
60
30P+30S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Bevanda, V.; Dukić, B.
60
30P+30S
4
6.0
Blažević Burić, S.
-
60
30P+30S
4
6.0
Škare, M.; Sinković, D.
-
60
30P+30S
4
6.0
Benazić, M.; Božina Beroš, M.
60
30P+30S
4
ECTS Obvezni strani jezik
=> Strani jezik 2 godina
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Djaković, K.
90
45P+45SJ
4
6.0
Novak Lađarević, M.; Dujmović, M.
90
45P+45SJ
4
6.0
Kostić-Bobanović, M.
90
45P+45SJ
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Krtalić, S.
-
60
30P+30S
5
6.0
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
60
30P+30S
5
6.0
Tijanić, L.
60
30P+30S
5
ECTS Izborni kolegij II V. sem
=> Izabrati 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Slivar, I.
-
60
30P+30PK
5
6.0
Gonan Božac, M.
-
60
30P+30S
5
6.0
Učkar, D.
60
30P+30S
5
6.0
Križman, D.
-
60
30P+30S
5
ECTS Izborni kolegij I V. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Škare, M.; Sinković, D.
-
60
30P+30S
5
6.0
Škare, M.; Tomić, D.
60
30P+30S
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Belullo, A.
-
60
30P+30S
6
6.0
Afrić Rakitovac, K.
-
60
30P+30S
6
6.0
-
15
15S
6
ECTS Izborni kolegij 3 VI. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Tomić, D.
60
30P+30S
6
6.0
Mošnja Škare, L.
-
60
30P+30S
6
ECTS Izborni kolegij II VI. sem
=> Obavezno izabrati 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Matošević, G.; Kostelić, K.
60
30P+15S+15PK
6
6.0
Floričić, T.
60
30P+30S
6
6.0
Zenzerović, R.
60
30P+30S
6
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Blažević Burić, S.; Tomić, D.; Stjepanović, S.
-
60
30P+30S
1
6.0
Bevanda, V.; Dukić, B.; Kostelić, K.
-
75
30P+45PK
1
6.0
Rabar, D.
-
90
45P+45PK
1
6.0
Škare, M.; Sinković, D.
-
60
30P+30S
1
ECTS Obvezni strani jezik
=> Izabrati strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Djaković, K.
90
45P+45SJ
1
6.0
Novak Lađarević, M.; Kostić-Bobanović, M.; Dujmović, M.; Pavičić-Ivelja, K.
-
90
45P+45SJ
1
6.0
Kostić-Bobanović, M.
90
45P+45SJ
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Stjepanović, S.
-
60
30P+15S+15PK
2
6.0
Mošnja Škare, L.
-
60
30P+30PK
2
6.0
Kostelić, K.
90
45P+45PK
2
6.0
Kersan-Škabić, I.
-
60
30P+30S
2
6.0
Radolović, O.
-
60
30P+30S
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Tomić, D.; Stjepanović, S.
-
60
30P+30S
3
6.0
Škare, M.; Stjepanović, S.
-
60
30P+30S
3
6.0
Škare, M.; Sinković, D.; Maričić, S.; Tomić, D.
-
60
30P+30S
3
6.0
Belullo, A.
-
60
30P+30S
3
6.0
Tomić, D.
-
60
30P+30S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Bevanda, V.; Dukić, B.
60
30P+30S
4
6.0
Blažević Burić, S.
-
60
30P+30S
4
6.0
Škare, M.; Sinković, D.
-
60
30P+30S
4
6.0
Benazić, M.; Božina Beroš, M.
60
30P+30S
4
ECTS Obvezni strani jezik
=> Strani jezik 2 godina
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Djaković, K.
90
45P+45SJ
4
6.0
Novak Lađarević, M.; Dujmović, M.
90
45P+45SJ
4
6.0
Kostić-Bobanović, M.
90
45P+45SJ
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Krtalić, S.
-
60
30P+30S
5
6.0
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
60
30P+30S
5
6.0
Tijanić, L.
60
30P+30S
5
ECTS Izborni kolegij II V. sem
=> Izabrati 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Slivar, I.
-
60
30P+30PK
5
6.0
Gonan Božac, M.
-
60
30P+30S
5
6.0
Učkar, D.
60
30P+30S
5
6.0
Križman, D.
-
60
30P+30S
5
ECTS Izborni kolegij I V. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Škare, M.; Sinković, D.
-
60
30P+30S
5
6.0
Škare, M.; Tomić, D.
60
30P+30S
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Belullo, A.
-
60
30P+30S
6
6.0
Afrić Rakitovac, K.
-
60
30P+30S
6
6.0
-
15
15S
6
ECTS Izborni kolegij 3 VI. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Tomić, D.
60
30P+30S
6
6.0
Mošnja Škare, L.
-
60
30P+30S
6
ECTS Izborni kolegij II VI. sem
=> Obavezno izabrati 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Matošević, G.; Kostelić, K.
60
30P+15S+15PK
6
6.0
Floričić, T.
60
30P+30S
6
6.0
Zenzerović, R.
60
30P+30S
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj