Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Šifra: 23792
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić
izv. prof. dr. sc. Lela Tijanić
Izvođači: prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić - Seminar

izv. prof. dr. sc. Lela Tijanić - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
upoznati odrednice djelovanja nacionalne ekonomije u modelu
otvorenog gospodarstva putem analize trgovinskih i investicijskih
tijekova, međunarodnih organizacija i integracija, te međunarodnog
monetarnog sustava.
Literatura:
 1. Babid, A. i Babid. M.; MEĐUNARODNA EKONOMIJA, (str. 17-523); Sigma savjetovanja d.o.o., Zagreb. (2008)
 2. Grgid, M. i Bilas, V.; MEĐUNARODNA EKONOMIJA, (21-601).; Lares plus d.o.o., Zagreb. (2008)
Preporučena literatura:
 1. Krugman, P.R. + Obstfeld, M; MEĐUNARODNA EKONOMIJA, Teorija i ekonomska politika,; Mate d.o.o., Zagreb. (2009)
 2. Mikid, M.; INTERNATIONAL TRADE,; Macmillan Press ltd., London. (1998)
 3. Salvatore, D.; INTERNATIONAL ECONOMICS; John Willey and Sons (2001)
 4. Trlin, V.; MEĐUNARODNA EKONOMIJA, Determinante, mehanizmi i politika,; Ekonomski institut Zagreb i Sveučilište u Mostaru, Zagreb. (1999)
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekonomija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Ekonomija
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić :

  do daljnjega konzultacije se održavaju isključivo e-mailom

   

   

   

   

  Lokacija: 28
 • izv. prof. dr. sc. Lela Tijanić :

  ponedjeljkom, od 8:30 do 10:00 h.

  Od ponedjeljka, 16. ožujka 2020., konzultacije se održavaju putem e-mail-a.

   

  Lokacija: kabinet br. 6