Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić

  Email   28   052377028

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac

  Email   30  

izv. prof. dr. sc. Daniel Tomić

  Email   Kabinet 55   052 377 055

Docent

doc. dr. sc. Lela Tijanić

  Email   kabinet br. 6   +385 52 377 063

Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7, 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7, 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7, 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7, 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

O Katedri:

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju ima cilj pružanja specifičnih znanja o ekonomskoj politici u okvirima Republike Hrvatske, ali isto tako i djelovanja gospodarstva male otvorene zemlje u globaliziranom i integriranom svijetu. Na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini razvijaju se različiti kolegiji koji studentima omogućuju upoznavanje djelovanja i učinaka makroekonomskih i mikroekonomskih tendencija u liberaliziranim uvjetima poslovanja. Studenti se upoznaju s ekonomskim aspektima modernog društva, a stečena znanja osposobljavaju ih za korištenje tehnika u analizi suvremenih ekonomskih problema, te u njima razvijaju sposobnost donošenja odluka u javnim poslovima.
 

Voditeljica Katedre:

prof.dr.sc. Ines Kersan-Škabić, redovita profesorica

Kontakt:

Odjel za ekonomiju i turizam
«Dr. Mijo Mirković»
Preradovićeva 1/1
Kabinet 28
Tel: 377 028
E.mail: ikersan(pri)unipu.hr
 

Katedra je nositelj poslijediplomskog specijalističkog studija: »Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj«.
Program studija je prilagođen polaznicima koji trebaju dodatno specijalističko obrazovanje u području europskih integracija, regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja. S obzirom na to da se ulazak Hrvatske u EU približava, prijeko potrebni su specijalizirani kadrovi s adekvatnim spoznajama za rješavanje ekonomskih problema u regionalnom i lokalnom razvoju. Za sada u Republici Hrvatskoj ne postoji dovoljan broj adekvatnih kadrova sa takvom specifičnom edukacijom pa je stoga potrebno obrazovati specijalizirane kadrove u čemu se najbolje očituje opravdanost pokretanja ovog specijalističkog poslijediplomskog studija.
Studij je prvenstveno namijenjen kandidatima sa završenim dodiplomskim studijem  koji rade ili žele raditi na ekonomskim poslovima u/i s ujedinjenom Europom, posebice onim mladim ljudima koji će se zapošljavati u pojedinim hrvatskim državnim institucijama, civilnim udrugama, gospodarskim subjektima koja će nužno surađivati sa sličnim institucijama EU. Budući sveučilišni specijalisti ekonomije će, kroz stečeno znanje na ovom poslijediplomskom studiju, moći kvalitetnije i efikasnije obavljati svoje poslove u gospodarstvu, državnim institucijama, specijaliziranim regionalnim ili sličnim agencijama.
 

Znanstveni i stručni rad:

Članovi Katedre bave se istraživanjem suvremenih procesa globalizacije i regionalizacije, implikacija integriranja i liberaliziranja na gospodarstvo zemlje, problematikom zaštite okoliša, financijskim aspektima međunarodne ekonomije, konkurentnosti povezujući pri tome teorijske spoznaje sa suvremenim zbivanjima na domaćoj i međunarodnoj sceni.
Na Katedri se provodi znanstveni projekt «Konkurentnost SME- formiranje klastera u hrvatskom gospodarstvu». Rezultati najnovijih istraživanja objavljeni su u knjizi "Klasteri i gospodarski potencijali Istarske županije" (urednice prof.dr.sc. Ines Kersan-Škabić i doc.dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac). U prvom dijelu knjige daje se sustavni pregled teorije klastera, potpora nastanku klastera, ulozi klastera u promicanju održivog razvoja gospodarstva, najnovijih kretanja u klasterskoj politici EU-a, te se istražuje djelovanje postojećih klastera u istarskom gospodarstvu. Drugi se dio knjige odnosi na vrlo detaljan i argumentiran pregled  i analizu gospodarske strukture i prihoda Istarske županije što može poslužiti kao osnova za dublju analizu međuovisnosti istarskih poduzeća kao i za buduće znanstvene i stručne rasprave na temu konkurentnog razvoja ne samo Istarske županije, već i cjelokupne Hrvatske.
Popis ostalih radova nastalih u okviru istraživanja i rada na projektu možete pronaći na: bib.irb.hr/lista-radova.

Knjige:

Članovi Katedre:

 

Vanjski suradnici:

 • Prof.dr.sc. Soumitra Sharma, professor emeritus
 • Prof.dr.sc. Mladen Črnjar

 

Predmeti:

Preddiplomski studij:

 • Gospodarstvo Hrvatske
 • Međunarodna ekonomija
 • Radionica
 • Međunarodna tržišta i poslovanje
 • Regionalna ekonomika

Diplomski studij:

 • Gospodarstvo Europske unije
 • Globalni ekonomski trendovi
 • Urbana ekonomika
 • Ekonomika okoliša
 • Programi i fondovi Europske unije

Poslijediplomski studij:

Kolegiji na poslijediplomskom specijalističkom studiju «Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj»:

 • Europske ekonomske integracije
 • Politička ekonomija tranzicije
 • Politika zaštite okoliša u EU
 • Regionalna ekonomija i politika

Kolegiji na poslijediplomskom specijalističkom studiju «Ljudski resursi i društvo znanja»:

 • Konkurentnost u globalnoj ekonomiji
 • Integracijski procesi i pokretljivost ljudi i kapitala
 • Globalni i regionalni razvoj.