Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić

ines.kersan-skabic@unipu.hr   28   052377028

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac

kristina.afric.rakitovac@unipu.hr   30  

Izvanredni profesor (znanstveno-nastavno zvanje)

izv. prof. dr. sc. Lela Tijanić

lela.tijanic@unipu.hr   kabinet br. 6   +385 52 377 063

izv. prof. dr. sc. Nataša Urošević

natasa.urosevic@unipu.hr    

Ostali

Andrej Grbin, mag. oec.

andrej.grbin@unipu.hr   49  

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

O Katedri:

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju ima cilj pružanja specifičnih znanja o ekonomskoj politici u okvirima Republike Hrvatske, ali isto tako i djelovanja gospodarstva male otvorene zemlje u globaliziranom i integriranom svijetu. Na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini razvijaju se različiti kolegiji koji studentima omogućuju upoznavanje djelovanja i učinaka makroekonomskih i mikroekonomskih tendencija u liberaliziranim uvjetima poslovanja. Studenti se upoznaju s ekonomskim aspektima modernog društva, a stečena znanja osposobljavaju ih za korištenje tehnika u analizi suvremenih ekonomskih problema, te u njima razvijaju sposobnost donošenja odluka u javnim poslovima.
 

Voditeljica Katedre:

izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac

Zamjenica voditeljice Katedre:

doc. dr. sc. Lela Tijanić

Katedra je nositelj poslijediplomskog specijalističkog studija: »Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj«.
Program studija je prilagođen polaznicima koji trebaju dodatno specijalističko obrazovanje u području europskih integracija, regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja. S obzirom na to da se ulazak Hrvatske u EU približava, prijeko potrebni su specijalizirani kadrovi s adekvatnim spoznajama za rješavanje ekonomskih problema u regionalnom i lokalnom razvoju. Za sada u Republici Hrvatskoj ne postoji dovoljan broj adekvatnih kadrova sa takvom specifičnom edukacijom pa je stoga potrebno obrazovati specijalizirane kadrove u čemu se najbolje očituje opravdanost pokretanja ovog specijalističkog poslijediplomskog studija.
Studij je prvenstveno namijenjen kandidatima sa završenim dodiplomskim studijem  koji rade ili žele raditi na ekonomskim poslovima u/i s ujedinjenom Europom, posebice onim mladim ljudima koji će se zapošljavati u pojedinim hrvatskim državnim institucijama, civilnim udrugama, gospodarskim subjektima koja će nužno surađivati sa sličnim institucijama EU. Budući sveučilišni specijalisti ekonomije će, kroz stečeno znanje na ovom poslijediplomskom studiju, moći kvalitetnije i efikasnije obavljati svoje poslove u gospodarstvu, državnim institucijama, specijaliziranim regionalnim ili sličnim agencijama.
 

Znanstveni i stručni rad:

Članovi Katedre bave se istraživanjem suvremenih procesa globalizacije i regionalizacije, implikacija integriranja i liberaliziranja na gospodarstvo zemlje, problematikom zaštite okoliša, financijskim aspektima međunarodne ekonomije, konkurentnosti povezujući pri tome teorijske spoznaje sa suvremenim zbivanjima na domaćoj i međunarodnoj sceni.
Na Katedri se provodi znanstveni projekt «Konkurentnost SME- formiranje klastera u hrvatskom gospodarstvu». Rezultati najnovijih istraživanja objavljeni su u knjizi "Klasteri i gospodarski potencijali Istarske županije" (urednice prof.dr.sc. Ines Kersan-Škabić i doc.dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac). U prvom dijelu knjige daje se sustavni pregled teorije klastera, potpora nastanku klastera, ulozi klastera u promicanju održivog razvoja gospodarstva, najnovijih kretanja u klasterskoj politici EU-a, te se istražuje djelovanje postojećih klastera u istarskom gospodarstvu. Drugi se dio knjige odnosi na vrlo detaljan i argumentiran pregled  i analizu gospodarske strukture i prihoda Istarske županije što može poslužiti kao osnova za dublju analizu međuovisnosti istarskih poduzeća kao i za buduće znanstvene i stručne rasprave na temu konkurentnog razvoja ne samo Istarske županije, već i cjelokupne Hrvatske.
Popis ostalih radova nastalih u okviru istraživanja i rada na projektu možete pronaći na: bib.irb.hr/lista-radova.

Knjige:

Članovi Katedre:

 

Vanjski suradnici:

 • Prof.dr.sc. Soumitra Sharma, professor emeritus
 • Prof.dr.sc. Mladen Črnjar

 

Predmeti:

Preddiplomski studij:

 • Gospodarstvo Hrvatske
 • Međunarodna ekonomija
 • Radionica
 • Međunarodna tržišta i poslovanje
 • Regionalna ekonomika

Diplomski studij:

 • Gospodarstvo Europske unije
 • Globalni ekonomski trendovi
 • Urbana ekonomika
 • Ekonomika okoliša
 • Programi i fondovi Europske unije

Poslijediplomski studij:

Kolegiji na poslijediplomskom specijalističkom studiju «Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj»:

 • Europske ekonomske integracije
 • Politička ekonomija tranzicije
 • Politika zaštite okoliša u EU
 • Regionalna ekonomija i politika

Kolegiji na poslijediplomskom specijalističkom studiju «Ljudski resursi i društvo znanja»:

 • Konkurentnost u globalnoj ekonomiji
 • Integracijski procesi i pokretljivost ljudi i kapitala
 • Globalni i regionalni razvoj.