Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić

ines.kersan-skabic@unipu.hr   28   052377028

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac

kristina.afric.rakitovac@unipu.hr   30  

izv. prof. dr. sc. Lela Tijanić

lela.tijanic@unipu.hr   kabinet br. 6   +385 52 377 063

izv. prof. dr. sc. Daniel Tomić

daniel.tomic@unipu.hr   Kabinet 55   052 377 055

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Analiza ekonomskih indikatora i "Big data" 3 diplomski
Analiza ekonomskih indikatora i "Big data" 3 preddiplomski
Diplomski rad 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Društvene inovacije i poduzetništvo 1, 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Društveno odgovorno poslovanje 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Društveno odgovorno poslovanje u javnom sektoru 2 poslijediplomski specijalistički
Ekonomika okoliša 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Ekonomika razvoja 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Ekonomske metode 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Ekonomske politike Europske unije 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Europske ekonomske integracije 1 poslijediplomski specijalistički
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Europsko turističko tržište i trendovi razvoja 6 preddiplomski
Gospodarstvo EU 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Gospodarstvo Hrvatske 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Gospodarstvo Hrvatske 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Gospodarstvo Hrvatske 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Makroekonomski management 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Međunarodna ekonomija 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Međunarodna ekonomija 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Međunarodna ekonomija 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Međunarodna tržišta i poslovanje 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Međunarodne financije 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Menadžment održivog razvoja 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Mikroekonomija 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Mikroekonomija 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Moderni izazovi ekonomskog razvoja 1 poslijediplomski specijalistički
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Napredna makroekonomija 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Napredna mikroekonomija 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Održivi turizam 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Osnove EU 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Politika zaštite okoliša EU 2 poslijediplomski specijalistički
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Povijest ekonomske misli 1, 3, 5 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Povijest ekonomske misli 1, 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Praktikum 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Praktikum 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Programi i fondovi EU 3, 5 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Programi i fondovi EU 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Programi i fondovi EU 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Programi i fondovi Europske unije 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Programi i fondovi Europske unije 2 poslijediplomski specijalistički
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Programi i fondovi Europske unije 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Regionalna ekonomija i politika 1 poslijediplomski specijalistički
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Regionalna ekonomika 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Seminar i istraživanje (ekonomska analiza u primjeni) 2 diplomski
Suvremeni ekonomski sustavi 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Teorija igara 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Urbana ekonomika 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Workshop (radionica) 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Završni rad 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

O Katedri:

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju ima cilj pružanja specifičnih znanja o ekonomskoj politici u okvirima Republike Hrvatske, ali isto tako i djelovanja gospodarstva male otvorene zemlje u globaliziranom i integriranom svijetu. Na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini razvijaju se različiti kolegiji koji studentima omogućuju upoznavanje djelovanja i učinaka makroekonomskih i mikroekonomskih tendencija u liberaliziranim uvjetima poslovanja. Studenti se upoznaju s ekonomskim aspektima modernog društva, a stečena znanja osposobljavaju ih za korištenje tehnika u analizi suvremenih ekonomskih problema, te u njima razvijaju sposobnost donošenja odluka u javnim poslovima.
 

Voditeljica Katedre:

prof.dr.sc. Ines Kersan-Škabić, redovita profesorica

Kontakt:

Odjel za ekonomiju i turizam
«Dr. Mijo Mirković»
Preradovićeva 1/1
Kabinet 28
Tel: 377 028
E.mail: ikersan(pri)unipu.hr
 

Katedra je nositelj poslijediplomskog specijalističkog studija: »Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj«.
Program studija je prilagođen polaznicima koji trebaju dodatno specijalističko obrazovanje u području europskih integracija, regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja. S obzirom na to da se ulazak Hrvatske u EU približava, prijeko potrebni su specijalizirani kadrovi s adekvatnim spoznajama za rješavanje ekonomskih problema u regionalnom i lokalnom razvoju. Za sada u Republici Hrvatskoj ne postoji dovoljan broj adekvatnih kadrova sa takvom specifičnom edukacijom pa je stoga potrebno obrazovati specijalizirane kadrove u čemu se najbolje očituje opravdanost pokretanja ovog specijalističkog poslijediplomskog studija.
Studij je prvenstveno namijenjen kandidatima sa završenim dodiplomskim studijem  koji rade ili žele raditi na ekonomskim poslovima u/i s ujedinjenom Europom, posebice onim mladim ljudima koji će se zapošljavati u pojedinim hrvatskim državnim institucijama, civilnim udrugama, gospodarskim subjektima koja će nužno surađivati sa sličnim institucijama EU. Budući sveučilišni specijalisti ekonomije će, kroz stečeno znanje na ovom poslijediplomskom studiju, moći kvalitetnije i efikasnije obavljati svoje poslove u gospodarstvu, državnim institucijama, specijaliziranim regionalnim ili sličnim agencijama.
 

Znanstveni i stručni rad:

Članovi Katedre bave se istraživanjem suvremenih procesa globalizacije i regionalizacije, implikacija integriranja i liberaliziranja na gospodarstvo zemlje, problematikom zaštite okoliša, financijskim aspektima međunarodne ekonomije, konkurentnosti povezujući pri tome teorijske spoznaje sa suvremenim zbivanjima na domaćoj i međunarodnoj sceni.
Na Katedri se provodi znanstveni projekt «Konkurentnost SME- formiranje klastera u hrvatskom gospodarstvu». Rezultati najnovijih istraživanja objavljeni su u knjizi "Klasteri i gospodarski potencijali Istarske županije" (urednice prof.dr.sc. Ines Kersan-Škabić i doc.dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac). U prvom dijelu knjige daje se sustavni pregled teorije klastera, potpora nastanku klastera, ulozi klastera u promicanju održivog razvoja gospodarstva, najnovijih kretanja u klasterskoj politici EU-a, te se istražuje djelovanje postojećih klastera u istarskom gospodarstvu. Drugi se dio knjige odnosi na vrlo detaljan i argumentiran pregled  i analizu gospodarske strukture i prihoda Istarske županije što može poslužiti kao osnova za dublju analizu međuovisnosti istarskih poduzeća kao i za buduće znanstvene i stručne rasprave na temu konkurentnog razvoja ne samo Istarske županije, već i cjelokupne Hrvatske.
Popis ostalih radova nastalih u okviru istraživanja i rada na projektu možete pronaći na: bib.irb.hr/lista-radova.

Knjige:

Članovi Katedre:

 

Vanjski suradnici:

 • Prof.dr.sc. Soumitra Sharma, professor emeritus
 • Prof.dr.sc. Mladen Črnjar

 

Predmeti:

Preddiplomski studij:

 • Gospodarstvo Hrvatske
 • Međunarodna ekonomija
 • Radionica
 • Međunarodna tržišta i poslovanje
 • Regionalna ekonomika

Diplomski studij:

 • Gospodarstvo Europske unije
 • Globalni ekonomski trendovi
 • Urbana ekonomika
 • Ekonomika okoliša
 • Programi i fondovi Europske unije

Poslijediplomski studij:

Kolegiji na poslijediplomskom specijalističkom studiju «Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj»:

 • Europske ekonomske integracije
 • Politička ekonomija tranzicije
 • Politika zaštite okoliša u EU
 • Regionalna ekonomija i politika

Kolegiji na poslijediplomskom specijalističkom studiju «Ljudski resursi i društvo znanja»:

 • Konkurentnost u globalnoj ekonomiji
 • Integracijski procesi i pokretljivost ljudi i kapitala
 • Globalni i regionalni razvoj.