Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Financijski izvještaji u praksi

Autor:

Adriana Galant
Ksenija Černe
Robert Zenzerović

Izdavač:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"

Opis:

Priručnik za studente Financijski izvještaji u praksi rezultat je višegodišnjeg rada autora koji su, uz teorijska razmatranja računovodstvenih tema, kontinuirano radili na njihovoj praktičnoj primjeni unutar kolegija Poslovno računovodstvo, Računovodstveni informacijski sustavi i Revizija i analiza poslovanja. Cilj navedenog pristupa sadržan je u bržem i kvalitetnijem usvajanju složene računovodstvene problematike među studentskom populacijom, što su potvrdili i sami studenti.
U priručniku autori minimalno koriste računovodstvenu teoriju, kao uvod u metodologiju sastavljanja financijskih izvještaja. Razlog tome sadržan je u činjenici da je priručnik namijenjen studentima i široj javnosti koja je usvojila temeljna računovodstvena znanja. Njima priručnik omogućuje da temeljna znanja prošire ponajprije u pogledu detaljne identifikacije faza računovodstvenog procesa, objašnjenja njihove međusobne povezanosti, primjene odgovarajućih sredstava računovodstvenog obuhvata te interpretacije podataka i informacija sadržanih na istim sredstvima te u izvještajima koje generira računovodstveni informacijski sustav.

Sadržaj (u pdf obliku)