Management i poduzetništvo

Studijski program Management i poduzetništvo omogućuje stjecanje znanja potrebnih za samostalno upravljanje osobnim poduzetničkim projektom, odnosno omogućava prvostupnicima da sudjeluju u kreiranju, donošenju i provođenju poslovnih odluka u trgovačkom društvu.

Studijski program Management i poduzetništvo oblikovan je na način da omogući studentima stjecanje znanja i usvajanje vještina potrebnih za pokretanje i vođenje samostalnih poduzetničkih pothvata i projekata te za upravljanje i rukovođenje u svim vrstama organizacija i na svim organizacijskim razinama. Studente se tijekom studija potiče na traženje i razvijanje vlastitog karijernog puta, što im je omogućeno skupom obveznih i izbornih kolegija, koje studenti, ovisno o preferencijama, mogu birati i sa drugih studijskih programa.

Studijski program Management i poduzetništvo realizira se kroz različite nastavne aktivnosti: predavanja, seminare i radionice, vježbe, samostalne zadatke, konzultacije, mentorski rad i terensku nastavu, koja je prvenstveno usmjerena na upoznavanje studenata s dobrom poslovnom praksom, ali i s razvijenom institucionalnom podrškom poduzetnicima i gospodarstvenicima regije.

U izvođenju kolegija naglašena je interakcija sa studentima, što je posebno omogućeno kroz rad u manjim grupama. Studenti kroz nastavu uče i usvajaju vještine rada u timu te različite metode znanstvenog istraživanja. Besplatan pristup internetu u svim dvoranama omogućuje im jednostavno pretraživanje dostupnih baza podataka i ostalih vrijednih Internetskih izvora, korisnih u rješavanju problemskih zadataka i analiziranju stvarnih situacija iz poslovne prakse kojima se nadopunjuju teorijska znanja različitih kolegija i potiče kritičko promišljanje tema.

Studij se izvodi na dvije razine, kao preddiplomski studij u trajanju od tri godine (akademski naziv Baccalaureus/a - sveučilišni prvostupnik ili prvostupnica ekonomije univ. bacc.oec.) te diplomski studij u trajanju od dvije godine (akademski naziv magistar ili magistra ekonomije mag.oec.).

Po završetku studija studenti su osposobljeni za donošenje poslovnih odluka, odnosno za uspješnu realizaciju svih temeljnih managerskih funkcija: planiranje, organiziranje, upravljanje ljudskim potencijalima, vođenje i kontroliranje. Završetak studijskog programa Management i poduzetništvo omogućuje studentima zapošljavanje na sljedećim poslovima: izvršni i savjetodavni poslovi u malim i srednjim poduzećima, menadžer pojedine poslovne funkcije, menadžer projekta, menadžer proizvoda, menadžer poslovnih procesa, menadžer odjela, savjetnik za management i organizaciju, istraživač i analitičar procesa i pojava u menadžmentu, samostalni poduzetnik.

Znanja i vještine stečene na studijskom programu Management i poduzetništvo omogućuju studentima zapošljavanje u profitnom, javnom i neprofitnom sektoru odnosno uspješno realiziranje poslovnih zadataka i preuzimanje odgovornosti za svoj rad i za svoje odluke bez obzira na vrstu organizacije i organizacijsku razinu. Uspješan menadžer i poduzetnik zahtijevaju raznovrsna znanja i hrabrost.

Ohrabrite se i upišite studijski program Management i poduzetništvo!


Popis kolegija
Management i poduzetništvo preddiplomski redovan
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomske metode (199221)
- 60
(30P+30S )
1 INFO
6.0 Informatika (199220)
- 75
(30P+45PK )
1 INFO
6.0 Matematika u ekonomiji (199219)
- 75
(45P+30PK )
1 INFO
6.0 Uvod u ekonomiju (199218)
- 60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/1 (23809)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
6.0 Njemački jezik I/1 (23810)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
6.0 Talijanski jezik I/1 (23811)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Bihevioralna ekonomija (199225)
- 60
(30P+15S+15PK )
2 INFO
6.0 Poslovno računovodstvo (199224)
- 60
(30P+30PK )
2 INFO
6.0 Statistika u ekonomiji (199223)
- 90
(45P+45PK )
2 INFO
6.0 Suvremeni ekonomski sustavi (199226)
- 60
(30P+30S )
2 INFO
6.0 Trgovačko pravo (199222)
- 60
(30P+30S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Marketing (23686)
Nefat, A.; Benazić, D.
0,0,0
90
(45P+45A )
3 INFO
9.0 Mikroekonomija (23684)
Tomić, D.
0,0,0
90
(45P+45S )
3 INFO
6.0 Osnove makroekonomije (23773)
Belullo, A.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
6.0 Uvod u poduzetništvo (23727)
Šugar, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Management i poduzetništvo izborni 3 semstar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Financijska tržišta (23699)
Učkar, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Radionica/Workshop (31031)
Križman Pavlović, D.; Paulišić, M.
0,0,0
30
(30S )
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (23769)
Gržinić, J.; Floričić, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Monetarna ekonomija (23689)
Benazić, M.; Božina Beroš, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
6.0 Organizacija (23687)
Križman Pavlović, D.; Paulišić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Management izborni 4 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Javne financije (185710)
Sharma, S.; Krtalić, S.
- 60
(45P+15S )
4 INFO
3.0 Njemački jezik II/2 (23824)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
4 INFO
3.0 Odabrane teme iz trgovačkog ugovornog prava (23830)
Radolović, O.
0,0,0
30
(30S )
4 INFO
6.0 Osobne financije (144727)
Učkar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Politika konkurencije (23717)
Benazić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Strani jezik 2 godina
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/2 (23812)
Dujmović, M.; Novak Lađarević, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
6.0 Njemački jezik I/2 (23813)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
6.0 Talijanski jezik I/2 (23814)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Gospodarstvo Hrvatske (23690)
Afrić Rakitovac, K.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Međunarodna ekonomija (23691)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Poslovne financije (23692)
Učkar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Poslovno odlučivanje (23728)
Gonan Božac, M.; Lacmanović, S.; Bevanda, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Upravljanje kvalitetom (172421)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ljudski potencijali i ekonomija rada (23771)
Blažević Burić, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Menadžerske vještine (172422)
Gonan Božac, M.
- 60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Menadžment (172260)
Gonan Božac, M.; Paulišić, M.; Lacmanović, S.
- 60
(30P+30S )
6 INFO
3.0 Organizacijsko ponašanje (172423)
Gonan Božac, M.; Paulišić, M.
- 30
(15P+15S )
6 INFO
6.0 Završni rad (37667)
- 15
(15P )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I/3 (23815)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO
3.0 Europsko tržište financijskih usluga (172256)
Božina Beroš, M.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
6.0 Financijsko računovodstvo (37663)
Barbieri, A.
0,0,0
60
(30P+30A )
6 INFO
3.0 Interkulturalna komunikacija (DACHL) i njemačko govorno područje (144721)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
6.0 Marketing proizvoda i inovacija (23718)
Alerić, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
4.0 Međunarodno poduzetništvo (73709)
Šugar, V.
0,0,0
40
(20P+20S )
6 INFO
3.0 Njemački jezik I/3 (23816)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO
6.0 Ponašanje kupaca (23719)
Uravić, L.
0,0,0
60
(30P+30A )
6 INFO
6.0 Revizija i analiza poslovanja (37665)
Zenzerović, R.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
3.0 Talijanski jezik I/3 (23817)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO
Management i poduzetništvo preddiplomski izvanredan
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomske metode (199221)
- 60
(30P+30S )
1 INFO
6.0 Informatika (199220)
- 75
(30P+45PK )
1 INFO
6.0 Matematika u ekonomiji (199219)
- 75
(45P+30PK )
1 INFO
6.0 Uvod u ekonomiju (199218)
- 60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/1 (23809)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
6.0 Njemački jezik I/1 (23810)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
6.0 Talijanski jezik I/1 (23811)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Bihevioralna ekonomija (199225)
- 60
(30P+15S+15PK )
2 INFO
6.0 Poslovno računovodstvo (199224)
- 60
(30P+30PK )
2 INFO
6.0 Statistika u ekonomiji (199223)
- 90
(45P+45PK )
2 INFO
6.0 Suvremeni ekonomski sustavi (199226)
- 60
(30P+30S )
2 INFO
6.0 Trgovačko pravo (199222)
- 60
(30P+30S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Marketing (23686)
Nefat, A.; Benazić, D.
0,0,0
90
(45P+45A )
3 INFO
9.0 Mikroekonomija (23684)
Tomić, D.
0,0,0
90
(45P+45S )
3 INFO
6.0 Osnove makroekonomije (23773)
Belullo, A.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
6.0 Uvod u poduzetništvo (23727)
Šugar, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Management i poduzetništvo izborni 3 semstar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Financijska tržišta (23699)
Učkar, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Radionica/Workshop (31031)
Križman Pavlović, D.; Paulišić, M.
0,0,0
30
(30S )
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (23769)
Gržinić, J.; Floričić, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Monetarna ekonomija (23689)
Benazić, M.; Božina Beroš, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
6.0 Organizacija (23687)
Križman Pavlović, D.; Paulišić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Management izborni 4 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Javne financije (185710)
Sharma, S.; Krtalić, S.
- 60
(45P+15S )
4 INFO
3.0 Njemački jezik II/2 (23824)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
4 INFO
3.0 Odabrane teme iz trgovačkog ugovornog prava (23830)
Radolović, O.
0,0,0
30
(30S )
4 INFO
6.0 Osobne financije (144727)
Učkar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Politika konkurencije (23717)
Benazić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Strani jezik 2 godina
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/2 (23812)
Dujmović, M.; Novak Lađarević, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
6.0 Njemački jezik I/2 (23813)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
6.0 Talijanski jezik I/2 (23814)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Gospodarstvo Hrvatske (23690)
Afrić Rakitovac, K.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Međunarodna ekonomija (23691)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Poslovne financije (23692)
Učkar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Poslovno odlučivanje (23728)
Gonan Božac, M.; Lacmanović, S.; Bevanda, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Upravljanje kvalitetom (172421)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ljudski potencijali i ekonomija rada (23771)
Blažević Burić, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Menadžerske vještine (172422)
Gonan Božac, M.
- 60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Menadžment (172260)
Gonan Božac, M.; Paulišić, M.; Lacmanović, S.
- 60
(30P+30S )
6 INFO
3.0 Organizacijsko ponašanje (172423)
Gonan Božac, M.; Paulišić, M.
- 30
(15P+15S )
6 INFO
6.0 Završni rad (37667)
- 15
(15P )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I/3 (23815)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO
3.0 Europsko tržište financijskih usluga (172256)
Božina Beroš, M.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
6.0 Financijsko računovodstvo (37663)
Barbieri, A.
0,0,0
60
(30P+30A )
6 INFO
3.0 Interkulturalna komunikacija (DACHL) i njemačko govorno područje (144721)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
6.0 Marketing proizvoda i inovacija (23718)
Alerić, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
4.0 Međunarodno poduzetništvo (73709)
Šugar, V.
0,0,0
40
(20P+20S )
6 INFO
3.0 Njemački jezik I/3 (23816)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO
6.0 Ponašanje kupaca (23719)
Uravić, L.
0,0,0
60
(30P+30A )
6 INFO
6.0 Revizija i analiza poslovanja (37665)
Zenzerović, R.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
3.0 Talijanski jezik I/3 (23817)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO
1. semestar, 1. godina
Management i poduzetništvo preddiplomski redovan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomske metode (199221)
- 60
(30P+30S )
1 INFO
6.0 Informatika (199220)
- 75
(30P+45PK )
1 INFO
6.0 Matematika u ekonomiji (199219)
- 75
(45P+30PK )
1 INFO
6.0 Uvod u ekonomiju (199218)
- 60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/1 (23809)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
6.0 Njemački jezik I/1 (23810)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
6.0 Talijanski jezik I/1 (23811)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
Management i poduzetništvo preddiplomski izvanredan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomske metode (199221)
- 60
(30P+30S )
1 INFO
6.0 Informatika (199220)
- 75
(30P+45PK )
1 INFO
6.0 Matematika u ekonomiji (199219)
- 75
(45P+30PK )
1 INFO
6.0 Uvod u ekonomiju (199218)
- 60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/1 (23809)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
6.0 Njemački jezik I/1 (23810)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
6.0 Talijanski jezik I/1 (23811)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
Management i poduzetništvo preddiplomski redovan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Bihevioralna ekonomija (199225)
- 60
(30P+15S+15PK )
2 INFO
6.0 Poslovno računovodstvo (199224)
- 60
(30P+30PK )
2 INFO
6.0 Statistika u ekonomiji (199223)
- 90
(45P+45PK )
2 INFO
6.0 Suvremeni ekonomski sustavi (199226)
- 60
(30P+30S )
2 INFO
6.0 Trgovačko pravo (199222)
- 60
(30P+30S )
2 INFO
Management i poduzetništvo preddiplomski izvanredan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Bihevioralna ekonomija (199225)
- 60
(30P+15S+15PK )
2 INFO
6.0 Poslovno računovodstvo (199224)
- 60
(30P+30PK )
2 INFO
6.0 Statistika u ekonomiji (199223)
- 90
(45P+45PK )
2 INFO
6.0 Suvremeni ekonomski sustavi (199226)
- 60
(30P+30S )
2 INFO
6.0 Trgovačko pravo (199222)
- 60
(30P+30S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
Management i poduzetništvo preddiplomski redovan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Marketing (23686)
Nefat, A.; Benazić, D.
0,0,0
90
(45P+45A )
3 INFO
9.0 Mikroekonomija (23684)
Tomić, D.
0,0,0
90
(45P+45S )
3 INFO
6.0 Osnove makroekonomije (23773)
Belullo, A.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
6.0 Uvod u poduzetništvo (23727)
Šugar, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Management i poduzetništvo izborni 3 semstar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Financijska tržišta (23699)
Učkar, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Radionica/Workshop (31031)
Križman Pavlović, D.; Paulišić, M.
0,0,0
30
(30S )
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (23769)
Gržinić, J.; Floričić, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
Management i poduzetništvo preddiplomski izvanredan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Marketing (23686)
Nefat, A.; Benazić, D.
0,0,0
90
(45P+45A )
3 INFO
9.0 Mikroekonomija (23684)
Tomić, D.
0,0,0
90
(45P+45S )
3 INFO
6.0 Osnove makroekonomije (23773)
Belullo, A.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
6.0 Uvod u poduzetništvo (23727)
Šugar, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Management i poduzetništvo izborni 3 semstar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Financijska tržišta (23699)
Učkar, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Radionica/Workshop (31031)
Križman Pavlović, D.; Paulišić, M.
0,0,0
30
(30S )
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (23769)
Gržinić, J.; Floričić, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
Management i poduzetništvo preddiplomski redovan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Monetarna ekonomija (23689)
Benazić, M.; Božina Beroš, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
6.0 Organizacija (23687)
Križman Pavlović, D.; Paulišić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Management izborni 4 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Javne financije (185710)
Sharma, S.; Krtalić, S.
- 60
(45P+15S )
4 INFO
3.0 Njemački jezik II/2 (23824)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
4 INFO
3.0 Odabrane teme iz trgovačkog ugovornog prava (23830)
Radolović, O.
0,0,0
30
(30S )
4 INFO
6.0 Osobne financije (144727)
Učkar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Politika konkurencije (23717)
Benazić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Strani jezik 2 godina
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/2 (23812)
Dujmović, M.; Novak Lađarević, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
6.0 Njemački jezik I/2 (23813)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
6.0 Talijanski jezik I/2 (23814)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
Management i poduzetništvo preddiplomski izvanredan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Monetarna ekonomija (23689)
Benazić, M.; Božina Beroš, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
6.0 Organizacija (23687)
Križman Pavlović, D.; Paulišić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Management izborni 4 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Javne financije (185710)
Sharma, S.; Krtalić, S.
- 60
(45P+15S )
4 INFO
3.0 Njemački jezik II/2 (23824)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
4 INFO
3.0 Odabrane teme iz trgovačkog ugovornog prava (23830)
Radolović, O.
0,0,0
30
(30S )
4 INFO
6.0 Osobne financije (144727)
Učkar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Politika konkurencije (23717)
Benazić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Strani jezik 2 godina
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/2 (23812)
Dujmović, M.; Novak Lađarević, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
6.0 Njemački jezik I/2 (23813)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
6.0 Talijanski jezik I/2 (23814)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45P+45SJ )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
Management i poduzetništvo preddiplomski redovan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Gospodarstvo Hrvatske (23690)
Afrić Rakitovac, K.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Međunarodna ekonomija (23691)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Poslovne financije (23692)
Učkar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Poslovno odlučivanje (23728)
Gonan Božac, M.; Lacmanović, S.; Bevanda, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Upravljanje kvalitetom (172421)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
Management i poduzetništvo preddiplomski izvanredan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Gospodarstvo Hrvatske (23690)
Afrić Rakitovac, K.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Međunarodna ekonomija (23691)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Poslovne financije (23692)
Učkar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Poslovno odlučivanje (23728)
Gonan Božac, M.; Lacmanović, S.; Bevanda, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Upravljanje kvalitetom (172421)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
Management i poduzetništvo preddiplomski redovan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ljudski potencijali i ekonomija rada (23771)
Blažević Burić, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Menadžerske vještine (172422)
Gonan Božac, M.
- 60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Menadžment (172260)
Gonan Božac, M.; Paulišić, M.; Lacmanović, S.
- 60
(30P+30S )
6 INFO
3.0 Organizacijsko ponašanje (172423)
Gonan Božac, M.; Paulišić, M.
- 30
(15P+15S )
6 INFO
6.0 Završni rad (37667)
- 15
(15P )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I/3 (23815)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO
3.0 Europsko tržište financijskih usluga (172256)
Božina Beroš, M.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
6.0 Financijsko računovodstvo (37663)
Barbieri, A.
0,0,0
60
(30P+30A )
6 INFO
3.0 Interkulturalna komunikacija (DACHL) i njemačko govorno područje (144721)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
6.0 Marketing proizvoda i inovacija (23718)
Alerić, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
4.0 Međunarodno poduzetništvo (73709)
Šugar, V.
0,0,0
40
(20P+20S )
6 INFO
3.0 Njemački jezik I/3 (23816)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO
6.0 Ponašanje kupaca (23719)
Uravić, L.
0,0,0
60
(30P+30A )
6 INFO
6.0 Revizija i analiza poslovanja (37665)
Zenzerović, R.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
3.0 Talijanski jezik I/3 (23817)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO
Management i poduzetništvo preddiplomski izvanredan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ljudski potencijali i ekonomija rada (23771)
Blažević Burić, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Menadžerske vještine (172422)
Gonan Božac, M.
- 60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Menadžment (172260)
Gonan Božac, M.; Paulišić, M.; Lacmanović, S.
- 60
(30P+30S )
6 INFO
3.0 Organizacijsko ponašanje (172423)
Gonan Božac, M.; Paulišić, M.
- 30
(15P+15S )
6 INFO
6.0 Završni rad (37667)
- 15
(15P )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I/3 (23815)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO
3.0 Europsko tržište financijskih usluga (172256)
Božina Beroš, M.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
6.0 Financijsko računovodstvo (37663)
Barbieri, A.
0,0,0
60
(30P+30A )
6 INFO
3.0 Interkulturalna komunikacija (DACHL) i njemačko govorno područje (144721)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
6.0 Marketing proizvoda i inovacija (23718)
Alerić, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
4.0 Međunarodno poduzetništvo (73709)
Šugar, V.
0,0,0
40
(20P+20S )
6 INFO
3.0 Njemački jezik I/3 (23816)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO
6.0 Ponašanje kupaca (23719)
Uravić, L.
0,0,0
60
(30P+30A )
6 INFO
6.0 Revizija i analiza poslovanja (37665)
Zenzerović, R.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
3.0 Talijanski jezik I/3 (23817)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ )
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj