Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Šifra: 23692
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dean Učkar
Izvođači: Danijel Petrović , mag. oec. - Seminar
prof. dr. sc. Dean Učkar - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij je usmjeren na upravljanje prinosom i rizikom kojem je trgovačko društvo izloženo u modernom financijskom okruženju. Pažnja je usredotočena na: izvore financiranja trgovačkog društva, te odnos prinosa i rizika pojedine vrijednosnice kao i portfelja.

Ciljevi i zadaci financija; Odnos rizika i prinosa; Interno i eksterno financiranje; Politike financiranja i politike dividendi; Kratkoročno, srednjoročno i dugoročno financiranje; Portfolio teorija i praksa upravljanja imovinom; Fuzije i akvizicije; Instrumenti financijske analize i kontrole.
Literatura:
 1. Vidučić, Lj.; Financijski menadžment, 8. dopunjeno i izmijenjeno izdanje, (1-546 str.); RRiF plus, Zagreb (2012)
 2. Relić, B.:; Financijske tablice,; Zagreb, RIF;
Preporučena literatura:
 1. Van Horne, J.C. (1993): Financijsko upravljanje i politika (Financijski menedžment), Zagreb, MATE d.o.o.;
 2. Marković, I.: Financiranje - Teorija i praksa financiranja trgovačkih društava, Zagreb, Računovodstvo, revizija i financije; ;
 3. Brealey, R.A.( 1991); Myers, S.C.: Principles of Corporate Finance, New York, McGraw-Hill Book Company.;
5. semestar
Izborni kolegij 2 V. sem - Redovni studij - Ekonomija
Izborni kolegij 2 V. sem - Izvanredni studij - Ekonomija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Financije, računovodstvo i revizija preddiplomski izvanredan
Obavezni predmet - Redovni studij - Financije, računovodstvo i revizija preddiplomski redovan
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Financijski management
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Financijski management
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Informatički menadžment
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Informatički menadžment
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Management i poduzetništvo
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Management i poduzetništvo
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Marketinško upravljanje
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Marketinško upravljanje
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Poslovna informatika
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Poslovna informatika
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Turizam
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Turizam
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Dean Učkar :

  Provjeriti na stranici e-učenja

  Lokacija: 41
 • Danijel Petrović mag. oec.:

  Ponedjeljkom od 10:00 do 11:00 sati, četvrtkom od 11:00 do 12:00 sati. U navedenim terminima konzultacije se održavaju u BBB sobama na stranicama e-učenja kolegija Poslovne financije pod nazivom "Seminarska nastava iz Poslovnih financija" te kolegija Upravljanje rizicima pod nazivom "Nastava (predavanja i seminari)"

  Konzultacije za izvanredne studente i studente koji nisu u mogućnosti pristupiti BBB sobama u vrijeme online konzultacija trenutno se održavaju putem e-maila.

  Kontakt broj: 052 377 042

  Lokacija: