Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

prof. dr. sc. Dean Učkar

Zvanje: redoviti profesor
Lokacija: 41
Telefon:052/377-041
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Katedra za financije

Nastava

dodiplomski

preddiplomski

diplomski

Konzultacije

Provjeriti na stranici e-učenja