Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nastava

Nastavni ciljevi studija Kultura i turizam:

 • ljudima različite životne dobi pružiti mogućnost obrazovanja i usavršavanja o teorijskim osnovama kulture i turizma namijenjenog suvremenom čovjeku koji svoj odmor želi obogatiti upoznavanjem ljudi, lokalnog jezika, (ne) materijalne kulture, kulturno-povijesnih spomenika, kreativnih industrija,  književnosti,  umjetnosti, gospodarstva, eno-gastronomije i ostalim oblicima identiteta prostora u kojemu ga provodi,
 • prenijeti temeljna znanja za razumijevanje interdisciplinarnog odnosa kulturne baštine i turizma,
 • prenijeti interdisciplinarna znanja koja su potrebna u razumijevanju dinamičnosti turizma, 
 • prenijeti temeljna znanja iz društvenih, humanističkih, interdisciplinarnih i umjetničkih područja znanosti,
 • razviti vještine kritičkog promišljanja, analitičke vještine, koje su potrebne za uspješnost procesa donošenja odluka i osmišljavanja modela održive valorizacije kulture u turističke svrhe, 
 • potaknuti kreativnost studenata kao sposobnosti potrebne za učinkovitu implementaciju kulturne baštine u proizvode kulturnog turizma,
 • osnažiti jezične kompetencije studenata i
 • unaprijediti komunikacijske vještine za uspješnu komunikaciju u dinamičnom i kreativnom kulturnom i turističkom okruženju.

Način organizacije nastave

Osim nastave koja se održava u predavaonicama, studenti sudjeluju u terenskoj nastavi, odrađuju obveznu praksu u sklopu posebnog kolegija Praktikum, imaju mogućnost sudjelovanja na međunarodnim ljetnim školama, a posebnu vrijednost dobivaju ako se odluče iskoristiti prednosti ERASMUS programa pa završe jedan ili dva semestra na nekoj visokoškolskoj ustanovi u Europi. U sklopu nastave organiziraju se brojna gostujuća predavanja i radionice. Nastavnici primjenjuju moderne metode poučavanja usmjereno na studente.

Studij Kultura i turizam izvodi se na dvije razine:

 • Prijediplomski studij u trajanju od tri godine ili ukupno 6 semestara i završetkom kojega student stječe akademski naziv prvostupnika (bacalaureus)  kulture i turizma – ukupno 180 ECTS bodova.
 • Diplomski studij u trajanju od dvije godine ili ukupno 4 semestra i završetkom kojega student stječe akademski naziv magistra kulture i turizma – ukupno 120 ECTS bodova

Prijediplomski i diplomski studij Kultura i turizam izvodi se za:

 • redovne studente i
 • izvanredne studente.

Zapošljavanje

Ovaj studijski program podignut će razinu konkurentnosti i zapošljivosti prvostupnika i magistra kulture i turizma, a istovremeno osnažiti njihov poduzetnički duh. Studentima se otvaraju i brojne druge prilike za razvoj karijere u turističkim tvrtkama te kulturnim i srodnim ustanovama.