Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Programi i fondovi EU

O programu Jean Monnet

Program Jean Monnet pokrenut je 1989. godine radi promicanja izvrsnosti u poučavanju i istraživanju o Europskim integracijama na sveučilištima. Nazvan je po francuskom državniku Jeanu Monnetu, jednom od idejnih začetnika Europske unije. S vremenom je program Jean Monnet uključen u Program za cjeloživotno učenje, a od 2014. godine postao je dio programa Erasmus+.

 

 

 

Danas program djeluje u 77 zemalja širom svijeta na više od 800 sveučilišta i uključuje više od 1 700 profesora i 270 000 studenata godišnje.

Unutar Erasmusa+ program Jean Monnet teži većoj zapošljivosti studenata, diversifikaciji područja studija, proširenju geografskog opsega, promicanju karijera mlađe generacije profesora i istraživača. Aktivnosti programa Jean Monnet provodi Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu i kulturnu politiku u Briselu (EACEA). Više informacija o programu Jean Monnet dostupno je na internetskim stranicama EACEA. Također informacije o dosadašnjim projektima možete naći u bazi projekata: http://eacea.ec.europa.eu/llp/jeanmonnet/directory/ .

U okviru Jean Monnet programa potiču se i podupiru sljedeće aktivnosti: Jean Monnet moduli1, Jean Monnet katedre, Jean Monnet centri izvrsnosti, Jean Monnet mreže, Jean Monnet projekti; Jean Monnet potpora institucijama i udruženjima.

Jean Monnet moduli su nastavni moduli na temu europskih integracija kao dio službenog kurikuluma na visokim učilištima. Mogu se provoditi kao uvodni (općeniti) kolegiji o Europskoj uniji, specijalizirani kolegiji o Europskoj uniji ili ljetne škole. Modul može uključivati više predavača.

Kolegij „Programi i fondovi Europske unije“ odobren je 2013.godine, sukladno Odluci Europske komisije, Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualne usluge i kulturu n. 2013-2644/001-001 koja se odnosi na projekt  542476 LLP 1 2013 1 HR AJM MO- Jean Monnet module “EU’ Programmes and Funds”

Više informacija o programu Jean Monnet:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
Europska komisija, http://ec.europa.eu/index_en.htm
Europa unija, http://europa.eu/index_en.htm
Erasmus +, http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_hr.htm

Programi i fondovi Europske unije

O kolegiju 

Kolegij Programi i fondovi Europske unije izborni je kolegij svih studijskih programa Ekonomije i Poslovne ekonomije te interdispciplinarnog studija Kultura i turizam u trećem semestru diplomskog studija na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“.

Nositeljica kolegija: prof.dr.sc. Ines Kersan-Škabić
Suradnice: dr.sc. Lela Tijanić
      Kristina Fedel Timovski, vanjska suradnica

Važne poveznice:

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, http://www.mrrfeu.hr/
Strukturni fondovi, http://www.strukturnifondovi.hr/
Agencija za mobilnost i programe Europske unije, http://www.mobilnost.hr/
European commission, Public contracts and funding, http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm
List of EU calls for proposals, http://www.welcomeurope.com/europe-funding-opportunities.html
COSME, http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm
HORIZON 2020, http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-launched-%E2%82%AC15-billion-over-first-two-years
ERASMUS+, http://www.welcomeurope.com/europe-funding-opportunities/erasmus-plus-2014-general-call-5886+5786.html
CREATIVE Europe, http://www.welcomeurope.com/europe-funding-opportunities/creative-europe-media-international-production-funds-2014-5917+5817.html