Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Gospodarski savjet FET

Gospodarski savjet savjetodavno je tijelo Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Temeljna zadaća Gospodarskog savjeta FET-a je doprinositi povezivanju znanstvenih i stručnih aktivnosti fakulteta s gospodarskom praksom na području Istre i Hrvatske u cjelini.

Ostale zadaće Gospodarskog savjeta FET-a podrazumijevaju sudjelovanje pri povezivanju privatnog i javnog sektora, izradi strategija, studijskih i edukativnih programa, uključivanju studenata u praksu, rješavanju problemskih zadataka, provođenju znanstveno-istraživačkog rada i ostalih oblika nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada, organizaciji okruglih stolova i tribina i sl.

Članovi Gospodarskog savjeta FET-a (abecednim redom): Arena Hospitality Group d.d., Arheološki muzej Istre, Eurokonzalting, Grad Pula, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula, Infobip d.o.o., Istarska kreditna banka Umag d.d., Istarska županija, Javna ustanova Natura Histrica, Mabita d.o.o., Maistra d.d., Mon Perin d.d., Nacionalni park Brijuni, Obrtnička komora Istarske županije, Turistička zajednica grada Pule, Uniline d.o.o., Urbico, Valamar Riviera d.d.