Raspored nastave

Prema Kalendaru za akademsku godinu 2019./2020., nastava započinje u utorak 1. listopada 2019. godine. Nastava za prve godine diplomskih studija započet će 7. listopada 2019. godine.