Raspored nastave

Prema Kalendaru za akademsku godinu 2018./2019., nastava započinje u ponedjeljak 1. listopada 2018. godine.