RASPORED NASTAVE:
Raspored nastave

Nastava za studente svih godina preddiplomskih studija i druge godine diplomskih studija (osim prve godine diplomskih studija), započinje 2. listopada 2017. godine. Nastava za studente prve godine diplomskih studija započinje 9. listopada.