Raspored nastave

Prema Kalendaru za akademsku godinu 2019./2020., nastava ljetnog semestra započinje u ponedjeljak 24. veljače 2020. godine.