Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Pravni aspekti monetarne suverenosti

Autor:
Božina, Marta

Nakladnik:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za ekonomiju i turizam "dr. Mijo Mirković"

Sadržaj (u pdf obliku)

Cijena:
186 kuna

Knjigu možete nabavit na skiptarnici Odjela za ekonomiju i turizam, Preradovićeva 1
Za više informacija pošaljite e-mail na: knjigeOET(pri)efpu.hr