Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Katedra za turizam

O studijskim programima

Članovi Katedre za turizam se znanstveno i profesionalno bave teorijskim i empirijskim istraživačkim područjima turizma i turističkih studija. Polaznicima studija Ekonomije i Poslovne ekonomije omogućuju stjecanje znanja i vještina kao kvalitetnog polazišta za izučavanje pojava i procesa u suvremenom turizmu.

Studijski program turizma je jedan od programa sa najduljom tradicijom izvođenja na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Studij turizma čini jedan od smjerova nekadašnje Više ekonomske škole sa čijim se izvođenjem sustavno započelo još 1961. godine. Današnji studijski programi sadrže studijske sadržaje o turizmu i suvremenim turističkim kretanjima na međunarodnom i domaćem turističkom tržištu te su svojim nastavnim sadržajima prilagođeni razinama studija (preddiplomski studij Turizam, diplomski studij Turizam i razvoj).

Studijski programi iz šireg područja turističkih studija omogućavaju stjecanje potrebnih znanja iz grane Turizam i trgovina i profesionalno osposobljavanje za poslove u javnom i privatnom sektoru, te obrazovanje stručnjaka različitih profila poslovne ekonomije koji djeluju u djelatnosti turizma i pratećim djelatnostima. Struktura i organizacija studijskih programa zadovoljava potrebe tržišta rada u svim područjima turističke djelatnosti za koje se studenti osposobljavaju, pri čemu je posebna pažnja posvećena kontinuiranom inoviranju nastavnih sadržaja. U skladu sa navedenim, nastavni planovi i programi kolegija Katedre za turizam usporedivi su s onima na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Studijski programi

 • Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija: smjer Turizam
 • Diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija: smjer Turizam i razvoj
 • Poslijediplomski doktorski studij iz polja ekonomije: modul Turizam

Voditelj Katedre

Zamjenik voditelja Katedre


Popis nastavnika na Katedri

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Jasmina Gržinić

jasmina.grzinic@unipu.hr   29  

prof. dr. sc. Danijela Križman

danijela.krizman.pavlovic@unipu.hr   kab. 39   052/377039

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac

kristina.afric.rakitovac@unipu.hr   30  

Izvanredni profesor (znanstveno-nastavno zvanje)

izv. prof. dr. sc. Mauro Dujmović

mauro.dujmovic@unipu.hr    

izv. prof. dr. sc. Tamara Floričić

tamara.floricic@unipu.hr   54, drugi kat   00 385 52 377 012

izv. prof. dr. sc. Iva Slivar

iva.slivar@unipu.hr   45.   052377018

izv. prof. dr. sc. Aljoša Vitasović

aljosa.vitasovic@unipu.hr   18  

izv. prof. dr. sc. Nikola Vojnović /small/21/17421_1707141849_85f55ef3c2676bee84c9c696ba07215f.jpg

izv. prof. dr. sc. Nikola Vojnović

nikola.vojnovic@unipu.hr   Kabinet 10; Preradovićeva 1/1   052377040

Viši asistent

dr. sc. Sanja Dolenec

sanja.dolenec@unipu.hr    

Promotivni videoRadovi

Radovi nastavnika dostupni temeljem CROSBI profila (Hrvatska znanstvena bibliografija, http://bib.irb.hr)

Recentne publikacije

 1. Gržinić, J. (2014), Međunarodni turizam, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Pula, ISBN 978-953-7498-76-4
 2. Suvremeni trendovi u turizmu (2014), Znanstvena monografija, Gržinić, J., Bevanda, V. (ur.), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr.Mijo Mirković“ Pula, ISBN 978-953-7498-77-1
 3. Sustainable Tourism, An Interdisciplinary Approach, (2013), Znanstvena monografija, Krbec, D. (ur.), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr.Mijo Mirković“ Pula, ISBN 978-953-7489-44-3
 4. Križman Pavlović, D. (2008), Marketing turističke destinacije, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" Pula
 5. Gržinić, J., Vodeb, K. (eds), 2015, Cultural tourism and destination impacts, scientific monograph, Jurja Dobrile University of Pula.
 6. Gržinić, J., Floričić, T. (2015), Turoperatori i hotelijeri u suvremenom turizmu, E-knjiga, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“.

 

Znanstveni projekti

„Održivi turizam u Hrvatskoj: izrada akcijskog plana održivosti turizma Istre“ (303-0000000-2451, MZOS RH)

Voditeljica projekta:

 • prof. dr. sc. Denisa Krbec,

Nakon više desetljeća razvoja mjerenog brojnošću i intenzitetom kretanja na međunarodnoj razini, turizam je danas vodeća globalna industrija s udjelom od 11% u svjetskom DBP koja povratno vrši značajan utjecaj na korištenje resursima, onečišćenje i ukupno djelovanje društava. Za mnoge zemlje i regije, turizam predstavlja osnovni instrument za postizanje željene razine regionalnog razvoja zbog - prije svega - mogućnosti da stimulira nove ekonomske aktivnosti. Prema Svjetskoj turističkoj organizaciji (WTO, 1997), turizam stoga treba biti «istražen (i) kao aktivnost upravljanja postojećim resursima na način na koji to zahtijevaju ekonomske, društvene i estetske potrebe u cilju očuvanja kulturnog integriteta, osnovnih ekoloških procesa, biološke raznolikosti i sustava koji podržavaju kvalitetu života». Peti akcijski program o okolišu Europske unije («Prema održivosti») također utvrđuje važnost turizma kao jednog od prioritetnih sektora. Zasnivajući se na usvojenim strateškim dokumentima, u tekućem je razdoblju naglašena nužnost postizanja općeg sporazuma o potrebi promocije održivog razvoja turizma sa svrhom minimaliziranja njegovog utjecaja na okoliš i maksimiziranja društveno-ekonomskih korisnosti za turističke destinacije. Strategija dugoročnog razvoja hrvatskog turizma do 2010.godine također promovira načelo održivog razvoja turizma u Hrvatskoj (Ministarstvo turizma RH, 2003). Istraživanjem će se obuhvatiti aktivnosti na očuvanju stanja okoliša i kulturnog naslijeđa, kao i - nešto šire - održivosti razvoja identiteta destinacije. Polazi se od hipoteze da je za postizanje ujednačenog i održivog razvoja turizma nužna suradnja svih aktivnih sudionika (stakeholders), pri čemu procesi izrade Lokalnih agenda 21 naglašavaju potrebu zajedničkog pristupa u identifikaciji temeljnih ciljeva zajednice u razvoju turizma. Projekt «A Taste of Istria» («Okus Istre») predstavljat će akcijski plan za postizanje održivosti turizma u Istri, a temeljit će se na dosad poznatim teorijskim načelima. Razvojem takvog akcijskog plana moguće je očekivati njegovu primjenu u ostalim turističkim destinacijama u Hrvatskoj. “A Taste of Istria” će se zasnivati na temeljnim načelima održivog turizma, i to na: isticanju kulturne i povijesne autentičnosti Istre, jedne od vodećih destinacija hrvatskog turizma; zaštiti okoliša Sjevernog Jadrana, uz poticanje razvoja selektivnih vrsta turizma i promociji ekonomskog razvoja osmišljavanjem turističkih posjeta autentičnostima Istre.

Suradnja

U četvrtak, 8. svibnja održano je gostujuće predavanje dr. sc. Josipe Cvelić-Bonifačić (Valamar) na temu Kamping turizam. Studenti III. godine preddiplomskog studija Turizam imali su priliku upoznati se s obilježjima europskog kamping turizma i promjenama na tržištu vezanim uz inovativnost (kamperizam, glamping, mobilne kućice, ugovori sa turoperatorima, oprema i dr.). Nakon održanog predavanja povela se rasprava o konkurentnosti hrvatske kamping usluge.

 

Međunarodna suradnja

Gostujuća predavanja:

Uvod u tamni turizam

 

U ponedjeljak, 28. travnja održano je gostujuće predavanje na temu "Uvod u tamni turizam". Predavanje je održao Metod Šuligoj, docent pri Fakultetu za turistične študije Portorož – TURISTICA, Univerza na Primorskem, Slovenija.

Studenti preddiplomskog studija Turizam (kolegiji: Selektivni oblici turizma, Turoperatori i turističke agencije) imali su priliku poslušati zanimljivo predavanje i sudjelovati u dijelu istraživanja projekta prekogranične suradnje vezano za problematiku poznatu u svjetskoj literaturi kao „Dark tourism“. Nakon prezentacije povijesnih aspekata razvoja ovog oblika turizma pojašnjeni su razlozi zašto turisti posjećuju mjesta „mračnog“ turizma. Povela se i rasprava o etičkoj prihvatljivosti i ulozi ove forme turizma za destinacije (očekivanja posjetitelja, posljedice, razvoj), kao i značaj turoperatora za poticanje novih iskustava u putovanjima.

 

 

Realizirani međunarodni projekti:

1. Global Business Practicum „Crummer '08“

Projekt međunarodne suradnje između Katedre za turizam Odjela za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Crummer Graduate School of Business Rollins College, Winter Park, FL, USA.

Deveti po redu projekt međunarodne suradnje dviju visokoškolskih institucija održan je na Odjelu za ekonomiju i turizam u razdoblju od 26. travnja do 7. svibnja 2008. godine.

Global Business Practicum je sastavni dio nastavnih i istraživačkih obveza studenata svih razina MBA programa Ekonomije koji se izvode na Crummer Graduate School of Business, Rollins College  (http://www.rollins.edu/mba/mba-programs/index.html). Crummer je trenutno rangiran na 46. mjestu Forbsove liste poslovnih škola (eng. business schools): http://www.forbes.com/lists/2011/95/best-business-schools-11_Rollins-(Crummer)_950066.html  

Projektni zadatak u okviru suradnje dviju visokoškolskih institucija na međunarodnoj razini u 2008.godini bio je ujedno i sastavni dio znanstvenog projekta MZOS RH 303-0000000-2451 „Održivi turizam u Hrvatskoj: izrada akcijskog plana održivosti turizma Istre“.

Pod naslovom „Sustainable Tourism“ (Održivi turizam) projekt je imao za cilj  utvrditi elemente za izradu metodološkog okvira istraživanja zadovoljstva turista (Consumer Satisfaction) i zadovoljstva lokalnog stanovništva (Local Satisfaction), dvaju indikatora održivog razvoja turističke destinacije (World Tourism

Organization, Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations, 2004.). U uzvratnoj posjeti američkim kolegama, projektni je tim aktivno sudjelovao u dvotjednom radu na Crummer School of Business and Economics u listopadu i studenom 2008. godine.

Projekt “Crummer ‘08” realiziran je pod vodstvom prof.dr.sc. Denise Krbec, predstojnice Katedre za turizam i voditeljice znanstvenog projekta MZOS RH i prof. dr. sc. Davida M.Currie, voditelja Global Business Practicum-a 2008. Projektni tim Odjela za ekonomiju i turizam činili su studenti diplomskog studija Turizam i razvoj i 4. godine smjera Turizam (stari program):

 • Ivan Divković,
 • Boris Čekić,
 • Igor Ćapara,
 • Nikolina Tomić,
 • Andreja Gregorić i
 • Sandro Stupar.

Dio projektnog tima Crummer Graduate School of Business činili su MBA studenti:

 • Anne Roun,
 • Camille Dixon,
 • Candace Cogan,
 • Johnny Lencioni,
 • Harry Antonio,
 • Lindsey Schreffler i
 • Marianne Howe.

Uz podršku Javne ustanove Nacionalni park Brijuni, Općine Fažana, Turističke zajednice Fažana i Arheološkog muzeja Istre u Puli, studenti i drugi članovi projektnog tima obišli su povijesne i kulturne lokalitete te su se upoznali s aktivnostima koje se poduzimaju u cilju poticanja atraktivnosti lokaliteta u turističke svrhe te povećanja kvalitete turističkih usluga. Rezultate svog desetodnevnog rada studenti su javno prezentirali 7. svibnja 2008. na Odjelu za ekonomiju i turizam.

Rezultati ukupnog desetgodišnjeg rada na projektu „Global Business Practicum“ objedinjeni su u članku pod naslovom „Advantages of Experiential Learning in Development of International Economics and Business Study Programs“ (Ekonomska istraživanja, 23(2010)3:121-133): http://oet.unipu.hr/index.php?id=1068

2. Projekt TRIER

 

Suradnja sa Freizeit und Tourismus Geographie, Universität Trier, Germany

Dana 02.09.2007. Grad Pulu i naše Sveučilište posjetila je grupa od 38 studenta i tri profesora prof.dr.sc. Andreas Kagermeier, dr.sc. Werner Gronau, mr.sc. Ismir Bradić sa Sveučilišta u Trieru, Njemačka (Freizeit und Tourismus Geographie, Universitat Trier, Germany).

Svrha posjeta bila je istraživanje i razvoj različitih aspekata turizma naše zemlje. Gradovi Pula i Trier su pobratimljeni gradovi, te se i suradnjom na akademskoj razini nastoje ojačati postojeće veze.

Na zamolbu gradske uprave, studente i njihove nastavnike primila je prof.dr.sc. Denisa Krbec, predstojnica Katedre za turizam s asistentom Aljošom Vitasovićem te voditeljicom ureda za međunarodnu suradnju Odjela Rominom Pržiklas. Prof.dr.sc. Denisa Krbec je održala pozvano predavanje tijekom kojeg su gosti upoznati sa stupnjem razvoja hrvatskog turizma, osnovnim problemima i smjernicama razvoja, a pri čemu je dat i poseban osvrt na turizam Istarske županije. Studentima su podijeljeni radni materijali koji su posebno pripremljeni za područje njihovog interesa. Predavanje je održano ambijentu jedinstvenog puslskog amfiteatra, koji je bio izabran kao kulturna atrakcija u okviru velikog praktikuma obuhvaćenog ovim studijskim putovanjem. Nakon predavanja je uslijedila vrlo aktivna rasprava.

Posjet je rezultirao izdavanjem posebne publikacije gostujuće visokoškolske ustanove te otvorio vrata budućoj međunarodnoj suradnji.
Kontakti: Mr. Ismir Bradić, bradic@uni-trier.de
0651.201-4517

Prof. Dr. Andreas Kagermeier, Andreas.Kagermeier@uni-trier.de

 

 

 

3. Projekt UNIVERSITY OF GIORGIA, ATHENS, GA, USA & Insitut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

U svibnju 2010.godine Katedra se odazvala pozivu na suradnju s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba, koji je pod voditeljstvom dr. sc. Saše Poljanec Borić ugostio studente i profesore Sveučilišta Giorgia (Athens, GA, USA). Jedna od destinacija terenskog obilaska u okviru studijskog boravka američkih kolega bio je i Odjel za ekonomiju i turizam. Gostima je održano predavanje koje je ukjučivalo osnovne podatke o turizmu Hrvatske i Istre, kao podloga zajedničkoj raspravi na temu suvremenog poučavanja turističkih sadržaja:

 

 

Druženje profesora i asistenata Katedre za turizam sa kolegama otvorio je još jedan kanal buduće međunarodne suradnje na akademskoj razini.

Članstvo