MAURO DUJMOVIĆ:
O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Mauro Dujmović

Zvanje: izvanredni profesor

Katedra/služba :
Katedra za strane jezike (FET) , Katedra za turizam

Nastava

sveučilišni dodiplomski

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski