Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Turoperatori i hotelijeri u suvremenom turizmu

Autori:
Jasmina Gržinić
Tamara Floričić

Nakladnik:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Recenzenti:
prof.dr.sc. Nadia Pavia
Izv.prof.dr.sc. Dora Smolčić Jurdana
dr.sc. Amorino Poropat, znanstveni savjetnik u miru

ISBN: 978-953-7498-97-9

Hrvatski arhiv weba ID zapisa: 000910416

Knjiga u digitalnom obliku (pdf)