Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Financijski management

 

Studijski program Financijski management omogućava stjecanje znanja i vještina potrebnih za razumijevanje monetarne i fiskalne politike te za izradu financijskih i revizijskih izvještaja, vođenja knjigovodstva.

Poslovno odlučivanje u svakoj organizaciji utemeljeno je na pravovremenim, relevantnim i pouzdanim informacijama, a učinci donesenih poslovnih odluka utječu na financijsku stabilnost i uspješnost poslovanja, odnosno u konačnici na opstanak organizacije u dinamičnom poslovnom okruženju. U tom je smislu poznavanje prirode i logike financija te pozadine informacija na osnovi kojih se donose poslovne odluke neophodno za menadžere svih razina upravljanja.

Studij Financijski management osmišljen je upravo na način da studente osposobi za obavljanje složenih poslova iz područja financija i računovodstva poput izrade investicijskih elaborata, provođenja financijskih analiza, analiza poslovanja, financijskog upravljanja, analize vrijednosnica, sastavljanja financijskih izvještaja, poslova obračuna poreza, nadzora i ostalih poslova za čije su obavljanje neophodna financijska i računovodstvena znanja. U tom se smislu, po završetku studija Financijski management i stjecanju praktičnog iskustva studentima pružaju mogućnosti zapošljavanja na odgovornim radnim mjestima poput financijskog menadžera, brokera, voditelja računovodstva, revizora, poreznog savjetnika, financijskog savjetnika, analitičara, a nerijetke su i situacije zauzimanja vodećih pozicija u profitnim organizacijama te u javnom sektoru.

Financijski management suvremeno je koncipiran studij usklađen s potrebama gospodarstva u čijem izvođenju sudjeluje niz profesora s bogatim praktičnim iskustvom i visokim znanstvenim dostignućima. Tijekom studija studenti imaju priliku steći teorijska i praktična znanja iz velikog broja obveznih, ali i izbornih predmeta koji im omogućuju fokusiranje na područja njihovog interesa. Suvremenost studija i usmjerenost na stjecanje visoke razine kompetencija iz područja financija i računovodstva ogleda se u korištenju suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija u nastavnom procesu. Uz nezaobilazan klasičan pristup nastavi putem predavanja, studenti stječu odgovarajuće kompetencije i putem praktičnih vježbi, obradom slučajeva iz poslovne prakse, rješavanjem problemskih zadataka iz realnog poslovnog okruženja često koristeći suvremena softverska rješenja.

Studij se izvodi na dvije razine i to kao preddiplomski studij u trajanju od tri godine (akademski naziv Baccalaureus/a - sveučilišni prvostupnik ili prvostupnica ekonomije univ. bacc.oec.) te diplomski studij u trajanju od dvije godine (akademski naziv magistar ili magistra ekonomije, mag.oec.). Uključenost u europske integracijske procese ogleda se i u usklađenosti studija Financijski management sa sličnim visokoškolskim studijskim programima na sveučilištima širom Europe što studentima omogućuje da dio studijskog programa pohađaju na inozemnom sveučilištu.

Upustite se s nama u fantastičan svijet financija i novca!


Popis kolegija

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Tomić, D.
-
60
30P+30S
1
6.0
-
75
30P+45PK
1
6.0
Rabar, D.
-
90
45P+45PK
1
6.0
Škare, M.; Sinković, D.
-
60
30P+30S
1
ECTS Obvezni strani jezik
=> Izabrati strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Kostić Bobanović, M.
90
45P+45SJ
1
6.0
Djaković, K.
90
45P+45SJ
1
6.0
Kostić Bobanović, M.; Fioretti, F.
90
45P+45SJ
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
-
60
30P+15S+15PK
2
6.0
-
60
30P+30PK
2
6.0
90
45P+45PK
2
6.0
-
60
30P+30S
2
6.0
-
60
30P+30S
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Božina Beroš, M.
-
60
30P+30S
3
6.0
Belullo, A.
-
60
30P+30S
3
6.0
Nefat, A.
-
60
30P+30PK
3
6.0
Tomić, D.
-
60
30P+30S
3
6.0
Zenzerović, R.; Černe, K.
-
60
30P+30S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
-
60
30P+30S
4
6.0
-
60
30P+30PK
4
6.0
Benazić, M.; Božina Beroš, M.
60
30P+30S
4
6.0
Barbieri, A.
60
30P+30A
4
ECTS Obvezni strani jezik
=> Strani jezik 2 godina
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Novak Lađarević, M.; Dujmović, M.
90
45P+45SJ
4
6.0
Djaković, K.
90
45P+45SJ
4
6.0
Kostić Bobanović, M.; Fioretti, F.
90
45P+45SJ
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
-
60
30P+30S
5
6.0
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
60
30P+30S
5
6.0
Gonan Božac, M.; Paulišić, M.
-
60
30P+30S
5
6.0
Učkar, D.
60
30P+30S
5
6.0
-
60
30P+30S
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Belullo, A.
-
60
30P+30S
6
6.0
Afrić Rakitovac, K.
-
60
30P+30S
6
6.0
Barbieri, A.
60
30P+30A
6
6.0
Zenzerović, R.
60
30P+30S
6
6.0
-
15
15S
6
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Tomić, D.
-
60
30P+30S
1
6.0
-
75
30P+45PK
1
6.0
Rabar, D.
-
90
45P+45PK
1
6.0
Škare, M.; Sinković, D.
-
60
30P+30S
1
ECTS Obvezni strani jezik
=> Izabrati strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Kostić Bobanović, M.
90
45P+45SJ
1
6.0
Djaković, K.
90
45P+45SJ
1
6.0
Kostić Bobanović, M.; Fioretti, F.
90
45P+45SJ
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
-
60
30P+15S+15PK
2
6.0
-
60
30P+30PK
2
6.0
90
45P+45PK
2
6.0
-
60
30P+30S
2
6.0
-
60
30P+30S
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Božina Beroš, M.
-
60
30P+30S
3
6.0
Belullo, A.
-
60
30P+30S
3
6.0
Nefat, A.
-
60
30P+30PK
3
6.0
Tomić, D.
-
60
30P+30S
3
6.0
Zenzerović, R.; Černe, K.
-
60
30P+30S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
-
60
30P+30S
4
6.0
-
60
30P+30PK
4
6.0
Benazić, M.; Božina Beroš, M.
60
30P+30S
4
6.0
Barbieri, A.
60
30P+30A
4
ECTS Obvezni strani jezik
=> Strani jezik 2 godina
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Novak Lađarević, M.; Dujmović, M.
90
45P+45SJ
4
6.0
Djaković, K.
90
45P+45SJ
4
6.0
Kostić Bobanović, M.; Fioretti, F.
90
45P+45SJ
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
-
60
30P+30S
5
6.0
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
60
30P+30S
5
6.0
Gonan Božac, M.; Paulišić, M.
-
60
30P+30S
5
6.0
Učkar, D.
60
30P+30S
5
6.0
-
60
30P+30S
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Belullo, A.
-
60
30P+30S
6
6.0
Afrić Rakitovac, K.
-
60
30P+30S
6
6.0
Barbieri, A.
60
30P+30A
6
6.0
Zenzerović, R.
60
30P+30S
6
6.0
-
15
15S
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj