Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Monetarna teorija i politika

Autor:
Božina, Lovre

Nakladnik:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za ekonomiju i turizam "dr. Mijo Mirković"

Sadržaj (u pdf obliku)

Cijena:
Za studente: 354,00 kuna
Ostali: 421,00 kuna

Knjigu možete nabaviti na skiptarnici Odjela za ekonomiju i turizam, Preradovićeva 1
Za više informacija pošaljite e-mail na: knjigeOET(pri)efpu.hr