Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

Sveučilišni diplomski studij Kultura i turizam osmišljen je s ciljem osposobljavanja studenata za rad u interkulturalnom okruženju u organizacijama kulture i turizma, za samostalno provođenje interdisciplinarnih znanstvenih i stručnih istraživanja, strateške analize okruženja kulturnog i turističkog sektora i rad u projektnim timovima angažiranim na izradi strateških dokumenata razvoja kulture i/ili turizma, samostalno kreiranje inovativnih kulturnih i turističkih proizvoda kao i složenijih turističkih aranžmana destinacijskih menadžment kompanija bazu kojih čine proizvodi kulturnog turizma. Interdisciplinarni sadržajni koncept i pristup odraz je takvih sveprisutnih suvremenih promišljanja razvoja turizma u novom dobu i izazova održive valorizacije kulturne baštine u turističke svrhe.  Moderno oblikovan nastavni proces omogućava studentima uspostavljanje kontakata, upoznavanje i izravno sudjelovanje u poslovnim procesima kulturnih i turističkih industrija.

Ishodi učenja za studijski program Kulture i turizma navode se u nastavku. Po završetku studija studenti će moći:

 • Planirati obavljanje složenijih poslova u interdisciplinarnom području kulture i turizma,
 • Planirati rad u interkulturalnom i dinamičnom okruženju,
 • Analizirati turističko tržište,
 • Planirati turističke tijekove  i  trendove u  međunarodnom  turizmu, utjecaj  međunarodnog   okruženja   na  okruženje,   uloge međunarodnih institucija i vlada zemalja kao pomoć u uklanjanju barijera u globalnom turizmu,
 • Upotrijebiti kritičko promišljanje i rad na projektima u kulturi i turizmu,
 • Planirati provođenje istraživanja makro i mikro okruženja u svrhu održive valorizacije kulturne baštine u turističke svrhe i donošenje ispravnih poslovnih odluka,
 • Osmisliti društveno-odgovornu valorizaciju kulturne baštine,
 • Preispitati složenost upravljanja kulturnom baštinom,
 • Analizirati urbane fenomene kulturnih i kreativnih industrija,
 • Objasniti specijalizirano hotelijerstvo kulturnog turizma i strateškog marketinga specijaliziranog hotelijerstva kulturnog turizma,
 • Odabrati društveno-odgovorne aktivnosti u poslovnim strategijama organizacija kulture i turizma,
 • Objasniti  proces formuliranja i implementacije strategija u organizacije kulture i turizma,
 • Kreirati strateške dokumente razvoja kulture i turizma,
 • Izabrati komunikacijske strategije u organizacijama kulture i turizma,
 • Kreirati planove u organizacijama kulture i turizma,
 • Pripremiti komunikacijske procese uporabom suvremenih informacijsko-komunikacijskih rješenja,
 • Osmisliti kulturne rute i itinerare,
 • Upravljati posjetiteljima kulturnih atrakcija,
 • Vrednovati složenosti nacionalnog turističkog razvoja i posljedica razvoja na prostor velikih turističkih regija, mikroregija i turističkih mjesta uvažavajući obilježja kulturnog krajolika,
 • Koristiti jezične kompetencije potrebnih za rad u međunarodnom okruženju na razini B2, B2+ prema C1,
 • Analizirati odnos jezika i kulture,
 • Koristiti potencijale jezika kao turističkog proizvoda i stjecanje funkcionalne komunikacijske kompetencije, interkulturalne i tekstualno-metodičke kompetencije