Opcije pristupačnosti Pristupačnost

VII. Interkatedarski skup Pula

U skladu s lijepom i dugogodišnjom tradicijom, dana 25. travnja 2008. godine održan je u Puli VII. interkatedarski skup Katedri za financije ekonomskih fakulteta. Na skupu su sudjelovali članovi katedri za financije Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Ekonomskog fakulteta u Zagrebu,
Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Fakulteta za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Ekonomskog fakulteta u Mostaru te Odjela za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" u Puli.

Slike: