Održana 4. konferencija o golf turizmu

Samo neke od tema bile su, kako će razvoj golf destinacije Istarske i PGŽ županije doprinijeti turizmu Istre i Kvarnera, a projekt su predstavili  Aljoša Vitasović, Mauro Dujmović, profesori sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković".


Profesori FET-a Dean Učkar i Manuel Benazić: Porast cijena dionica na hrvatskom tržištu kapitala potiče pouzdanje potrošača, no ne i obrnuto

Pouzdanje potrošača često se koristi prilikom prognoziranja kretanja makroekonomskih i financijskih pokazatelja jer sadrži potrošačevo očekivanje glede događaja u budućnosti.