Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Poslijediplomski doktorski studij

Područje: Društvene znanosti
Polje: Ekonomija
Moduli: Financije ☼ Računovodstvo ☼ Marketing ☼ Menadžment ☼ Turizam

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli , nakon ustrojenih preddiplomskih, diplomskih i specijalističkih poslijediplomskih studija, ustrojava i poslijediplomski doktorski (bolonjski) studij ekonomije. Time se cjelovito obuhvaća znanstveni, istraživački i nastavni tijek.
Poslijediplomski doktorski studij uključuje istraživanje, oblikovanje i izvođenje nastavnih programa, nakladništvo znanstvenih i stručnih publikacija, međunarodne konferencije i međunarodne stručne i znanstvene projekte. Svrha poslijediplomskog doktorskog studija je osposobljavanje studenata za samostalan znanstveno-istraživački i akademski rad na sveučilištu, u znanstvenim institutima, zavodima, i znanstveni rad u gospodarstvu.
Poslijediplomski doktorski studij usmjeren je prema ekonomiji i poslovnoj ekonomiji, a provodit će se pod vodstvom mentora.
Tijekom doktorskog studija studenti sudjeluju u znanstvenim istraživanjima čiji će se rezultati prikazati u znanstvenom radu - disertaciji. Pri tome se studenti uključuju u istraživačke timove drugih znanstvenih i nastavnih institucija u zemlji i inozemstvu, pa je mobilnost studenata tijekom studija važan uvjet studija. Boravak na inozemnim učilištima poticat će se uključivanjem inozemnih profesora u predavanja i istraživanja.
Program poslijediplomskog doktorskog studija obuhvaća suvremene znanstvene spoznaje kao i rezultate fundamentalnih i primjenjenih znanstvenih istraživanja koja omogućavaju široko i produbljeno poznavanje globalnih ekonomskih tijekova.

Dokumenti


Obavijesti

Arhivirane obavijesti

Obrana doktorske disertacije

Obavještavaju se zainteresirani da će se u četvrtak, 12. studenog 2020. godine s početkom u 11 sati održati online obrana doktorske disertacije "ULOGA EDUKACIJE U RAZVOJU SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJEZIN UTJECAJ NA USPJEŠNOST MENADŽMENTA SOCIJALNIH PODUZETNIKA" kandidatkinje Nine Skurić. 

 

Obrana doktorske disertacije

Obavještavaju se zainteresirani da će se u petak, 27. siječnja 2017. godine s početkom u 11 sati u novoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati obrana doktorske disertacije MONETARNA INTEGRACIJA REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU MONETARNU UNIJUkandidata Valtera Šarića. 

 

Obrana doktorske disertacije

Obavještavaju se zainteresirani da će se u srijedu 11. siječnja 2017. godine s početkom u 11 sati u plavoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati obrana doktorske disertacije „MODELIRANJE INTERPERSONALNE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE U PRODAJNOM PROCESU PRIMJENOM BIHEVIORALNE TEORIJE IGARA“ kandidatkinje Katarine Kostelić.

 

Obrana doktorske disertacije

Obavještavaju se zainteresirani da će se u srijedu 5. listopada 2016. godine s početkom u 10 sati u plavoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati obrana doktorske disertacije „SUKLADNOST OSOBNIH I ORGANIZACIJSKIH VRIJEDNOSTI TE ANGAŽIRANOST ZAPOSLENIH“ kandidata Besima Agušaja. 

 

Obrana doktorske disertacije

Obavještavaju se zainteresirani da će se u petak 1. srpnja 2016. godine s početkom u 12 sati u dvorani 203 Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati obrana doktorske disertacije „KONGRUENCIJA GLAZBE I KORPORATIVNOG IDENTITETA U IZGRADNJI KORPORATIVNOG IMIDŽA POSLOVNIH ORGANIZACIJA” kandidatkinje Ane Čuić Tanković, mag. oec., mag. mus.

 

Usmeno javno izlaganje teza prijavljene teme doktorske disertacije

Obavještavaju se zainteresirani da će se u ponedjeljak, 18. siječnja 2016. godine, s početkom u 11.00
sati, u novoj vijećnici
Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati usmeno javno
izlaganje teza prijavljenje teme doktorske disertacije

" MODELIRANJE SIGNALNOG INTERPERSONALNOG MODELA S PRIMJENOM U MARKETINGU
KORISTEĆI BIHEVIORALNU TEORIJU IGARA"

kandidatkinje KATARINE KOSTELIĆ.
 

Obrana doktorske disertacije

Obavještavaju se zainteresirani da će se u ponedjeljak, 8. lipnja 2015. godine, s početkom u 11,00 sati, u Plavoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati obrana doktorske disertacije

„RAZLIČITE PERCEPCIJE O DOPRINOSU JAVNIH I REGULATORNIH AGENCIJA POVEĆANJU KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA”

kandidata mr.sc. Zvonka Novosel Dolnjak.

 

Usmeno javno izlaganje teza prijavljene teme doktorske disertacije

Obavještavaju se zainteresirani da će se u ponedjeljak, 13. travnja 2015. godine, s početkom u 11,30 sati, u Plavoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati usmeno javno izlaganje teza prijavljenje teme doktorske disertacije

"UTJECAJ PRORAČUNSKOG DEFICITA NA INVESTICIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ"

kandidata IGORA IVANOVIĆA, dipl.oec.

 

Usmeno javno izlaganje teza prijavljene teme doktorske disertacije

Obavještavaju se zainteresirani da će se u četvrtak, 12. ožujka 2015.godine, s početkom u 12,00 sati, u Plavoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati usmeno javno izlaganje teza prijavljenje teme doktorske disertacije:

„ULOGA EDUKACIJE U RAZVOJU SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJEZIN UTJECAJ NA USPJEŠNOST MENADŽMENTA SOCIJALNIH PODUZEĆA"

kandidatkinje NINE SKURIĆ.

Manuel Benazić
Tajnik poslijediplomskog doktorskog studija

 

Usmeno javno izlaganje teza prijavljene teme doktorske disertacije

Obavještavaju se zainteresirani da će se u utorak, 25. studenog 2014. godine, s početkom u 11,00 sati, u Plavoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati usmeno javno izlaganje teza prijavljenje teme doktorske disertacije

"KONGRUENCIJA GLAZBE I KORPORATIVNOG IDENTITETA U IZGRADNJI KORPORATIVNOG IMIDŽA POSLOVNIH ORGANIZACIJA"

kandidatkinje ANE ČUIĆ TANKOVIĆ.

Manuel Benazić
Tajnik poslijediplomskog doktorskog studija  

 

Obrana doktorske disertacije

Obavještavaju se zainteresirani da će se u ponedjeljak, 17. ožujka 2014.
godine, s početkom u 10:00 sati, u Vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma
"Dr. Mijo Mirković " održati obrana doktorske disertacije pod nazivom
"UTJECAJ UPRAVE NA FORMULACIJU I IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE" doktorandice VESNE DRAGAŠ IVANČIĆ.

Manuel Benazić
Tajnik poslijediplomskog doktorskog studija

 

Obrana doktorske disertacije

Obavještavaju se zainteresirani da će se u ponedjeljak, 17. ožujka 2014.
godine, s početkom u 13:00 sati, u Vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma
"Dr. Mijo Mirković " održati obrana doktorske disertacije pod nazivom
"PRIVATIZACIJA KAO RAZVOJNA STRATEGIJA HRVATSKOG TURIZMA" doktorandice
JANE CRNJAC.

Manuel Benazić
Tajnik poslijediplomskog doktorskog studija

 

Obrana doktorske disertacije

Obavještavaju se zainteresirani da će se u utorak, 18. ožujka 2014.
godine, s početkom u 10:00 sati, u Vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma
"Dr. Mijo Mirković " održati obrana doktorske disertacije pod nazivom
"UTJECAJ INOVACIJSKIH STRATEGIJA NA KONKURENTSKU PREDNOST U MALIM I
SREDNJIM PODUZEĆIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ" doktorandice ROZANE VESELICA.

Manuel Benazić
Tajnik poslijediplomskog doktorskog studija

 

Obrana doktorske disertacije

Obavještavaju se zainteresirani da će se u srijedu, 19. ožujka 2014.
godine, s početkom u 10:00 sati, u Vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma
"Dr. Mijo Mirković " održati obrana doktorske disertacije pod nazivom
"MODEL PRIKLADNOSTI I ORGANIZACIJSKE SPREMNOSTI ZA USVAJANJE RAČUNALSTVA U
OBLACIMA U HOTELSKIM PODUZEĆIMA" doktoranda DARKA ETINGERA.

Manuel Benazić
Tajnik poslijediplomskog doktorskog studija

 

Obrana doktorske disertacije

Obavještavaju se zainteresirani da će se u četvrtak, 20. ožujka 2014.
godine, s početkom u 12:00 sati, u Vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma
"Dr. Mijo Mirković " održati obrana doktorske disertacije pod nazivom
"PROCJENA RIZIKA ULAGANJA PUTEM ANALIZE REALNE VRIJEDNOSTI DIONICE"
doktoranda SVENA CARLINA.

Manuel Benazić
Tajnik poslijediplomskog doktorskog studija

 

Obrana doktorske disertacije

Obavještavaju se zainteresirani da će se u četvrtak, 20. ožujka 2014.
godine, s početkom u 14:00 sati, u Vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma
"Dr. Mijo Mirković " održati obrana doktorske disertacije pod nazivom
"UTJECAJ TAKTIČNE ALOKACIJE IMOVINE NA REALAN PRINOS I RIZIK PORTFELJA"
doktoranda IVE JELENACE.

Manuel Benazić
Tajnik poslijediplomskog doktorskog studija

 

Obrana doktorske disertacije

Obavještavaju se zainteresirani da će se u petak, 21. ožujka 2014.
godine, s početkom u 10:00 sati, u Vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma
"Dr. Mijo Mirković " održati obrana doktorske disertacije pod nazivom
"VALORIZACIJA EKONOMSKIH UČINAKA OSIGURANJA KAO INTEGRALNOG DIJELA
HRVATSKOG GOSPODARSTVA" doktoranda ANTE GOVORKA.

Manuel Benazić
Tajnik poslijediplomskog doktorskog studija

 

Usmeno izlaganje teza prijavljene teme doktorske disertacije

Obavještavaju se zainteresirani da će se u ponedjeljak, 10. ožujka 2014.
godine, s početkom u 9:30 sati, u Novoj vijećnici Fakulteta ekonomije i
turizma "Dr. Mijo Mirković " održati usmeno izlaganje prijavljene
teme/teza doktorske disertacije pod nazivom "SUKLADNOST OSOBNIH I
ORGANIZACIJSKIH VRIJEDNOSTI TE ANGAŽIRANOSTI ZAPOSLENIKA GENERACIJE Y"
doktoranda BESIMA AGUŠAJA.

Manuel Benazić
Tajnik poslijediplomskog doktorskog studija