Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac

Zvanje: izvanredni profesor
Funkcija:voditeljica Katedre za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju
Lokacija: 30
Interni telefon:052377030
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju , Katedra za turizam, Katedra za menadžment
Godina diplomiranja:1995.
Godina magistriranja:2000.
Godina doktoriranja:2006.
Na sveučilištu od:1995.

Nastava

dodiplomski

preddiplomski

diplomski

poslijediplomski specijalistički

Konzultacije

Konzultacije se održavaju srijedom od 11.30 do 12.30 sati (molim najaviti polazak putem e-pošte jedan dan ranije) ili putem e-pošte.

izv.prof.dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Creating innovative tourism experiences through sustainable valorisation of archaeological heritage

Afrić Rakitovac, Kristina ; Urošević, Nataša ; Vojnović, Nikola
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
5th International Scientific Conference ToSEE - Tourism in Southern and Eastern Europe 2019 "Creating Innovative Tourism Experiences: The Way to Extend the Tourist Season"

Project ArchaeoCulTour: Innovative Valorization of Archaeological Heritage in Istria County Through Sustainable Cultural and Creative Tourism

Urošević, Nataša ; Afrić Rakitovac, Kristina ; Vojnović, Nikola
Poglavlja u knjigama, 2019.

Potentials of Valorisation of Archaeological Heritage in Istria County - From Cultural to Creative Tourism

Urošević, Nataša ; Afrić Rakitovac, Kristina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
CREATOUR 2nd International Conference - Emerging and Future Trends in Creative Tourism

Sustainable development potential of fortified heritage in Croatia

Urošević, Nataša ; Afrić Rakitovac, Kristina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
8th International Scientific Conference “Future World by 2050”

Valorising the common European heritage through transnational networks: from fortified heritage to sustainable cultural tourism attractions

Urošević, Nataša ; Afrić Rakitovac, Kristina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
4th Heritage Forum of Central Europe: Heritage and Society

Modeli valorizacije kulturne baštine u održivom turizmu

Urošević, Nataša ; Afrić Rakitovac, Kristina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Znanstveni kolokvij "Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa"

Valorisation of Cultural Heritage in Sustainable Tourism

Urošević, Nataša ; Afrić Rakitovac, Kristina
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

THE TRANSITION TOWARDS RESPONSIBLE TOURISM

Kristina Afrić Rakitovac
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences &Arts SGEM 2016, Conference Proceedings, Book 2. Volume III ;

Economic Localisation as a Driver of Sustainable Economy: the Case of Croatia

Kristina Afrić Rakitovac
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences &Arts SGEM 2016

Promoting Sustainable Consumption Through Higher Education

Kristina Afrić Rakitovac
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
13th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Barcelona

Istraživanje potreba tržišta rada kao temelj za inovacije studijskih programa iz područja Ekonomije i Poslovne ekonomije

Benazić, Dragan ; Benazić, Manuel ; Tomić, Daniel ; Pržiklas-Družeta, Romina ; Šugar, Violeta ; Afrić Rakitovac, Kristina ; Tijanić, Lela ; Kostelić, Katarina
, 2016.

MEASURING THE MULTIDIMENSIONAL ROLE OF CULTURE IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UROŠEVIĆ, Nataša ; AFRIĆ RAKITOVAC, Kristina
Poglavlja u knjigama, 2015.

TOWARDS COMPETITIVE ADVANTAGE OF SUSTAINABLE MARKETING: ANALYSIS OF SELECTED CROATIAN FIRMS

Ariana Nefat ; Kristina Afrić Rakitovac
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Uloga klastera u suvremenom gospodarstvu

Afrić Rakitovac, Kristina
Poglavlja u knjigama, 2011.

Implementation of The Concept of Sustainable Development into The Higher Education System: The Case of Croatia

Afrić Rakitovac, Kristina ; Golja, Tea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
UNWTO Ulyssees Conference

The Implementation of the Concept of Sustainable Development in the Hotel Industry : the Case of the Istrian Country

Afrić Rakitovac, Kristina ; Golja, Tea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
International Conference "An Enterprise Odyssey : Tourism - Governance and Entrepreneurship" (4 ; 2008)

Clusters and rural tourism

Bušelić, Marija ; Kersan-Škabić, Ines ; Afrić Rakitovac, Kristina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
International conference on organizational science development knowledge for sustainable development (27 ; 2008)

Determinants of sustainable tourism: the case of the Istrian County

Bušelić, Marija ; Afrić Rakitovac, Kristina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti Znanje za trajnostni razvoj (27 ; 2007)

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE FINANCIAL SECTOR: THE CASE OF CROATIA

Afrić Rakitovac, Kristina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
1st International Symposium on Environmental Management

Insurance industry as a partner for sustainable development

Afrić Rakitovac, Kristina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
International Scientific Conference on Organizational Science Development on Management, knowledge and EU (23 ; 2004)

Sustainable Development : A Contemporary Concept of Tourist Destination Development

Bušelić, Marija ; Afrić Rakitovac, Kristina ;
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Biennial International Congress (17 ; 2004)

Ekološka svijest - pretpostavka rješavanja ekoloških problema

Afrić Rakitovac, Kristina
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.