SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI:
Sveučilišni specijalistički poslijediplomski studiji

Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" izvodi tri sveučilišna specijalistička poslijediplomska studija:

  1. Ljudski resursi i društvo znanja
  2. Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj i
  3. Marketing usluga

Završetkom prva dva studija studenti stječu akademski naziv sveučilišni specijalist ekonomije (univ. spec. oec.), a uspješnim dovršetkom trećega stječu akademski naziv sveučilišni specijalist marketinga usluga (univ. spec. oec.)

Aktualno