SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI:
Sveučilišni specijalistički poslijediplomski studiji

Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" izvodi dva sveučilišna specijalistička poslijediplomska studija: Ljudski resursi i društvo znanja te Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj.

Završetkom studija studenti stječu akademski naziv Sveučilišni specijalist ekonomije (univ.spec.oec.).