Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanstveno potvrđeno: prevelik broj...

Profesorica FET-a Danijela Rabar i diplomirani student FET-a Andrej Grbin sudjelovali su 14. svibnja 2021. godine na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Interdisciplinary Management Research Conference XVII“ sa znanstvenim radom „Comparative efficiency analysis of Croatian cities and municipalities: A non-parametric approach from a fiscal perspective“.

Riječ je o svojevrsnom nastavku znanstvenoga rada kojega su isti autori objavili prije godinu i pol i u njemu razotkrili prevelik broj zaposlenih u županijskim tijelima kao najveću kočnicu fiskalnoj efikasnosti hrvatskih županija, što je izazvalo odjek u brojnim hrvatskim medijima.

U novome radu, autori proširuju istraživanje na lokalnu razinu i analiziraju usporednu učinkovitost 555 hrvatskih gradova i općina (bez Grada Zagreba sa statusom grada i županije), na temelju pokazatelja njihovih fiskalnih performansi u razdoblju 2007.-2019. Empirijska ocjena učinkovitosti provedena je metodom analize omeđivanja podataka, na temelju rashoda za zaposlene i naknada troškova, rashoda za materijal, energiju i usluge, prosječnog broja zaposlenih u tijelima lokalne samouprave, prihoda od poreza i prihoda od imovine. Rezultati istraživanja potvrdili su značajne razlike među gradovima i općinama, kao i između gradova i općina, te prevelik broj zaposlenih u tijelima lokalne samouprave (slika). Istodobno je opovrgnuta paradigma regije Jadranske Hrvatske kao uspješnije od ostalih regija (štoviše, prema jednom od korištenih modela prosječno najmanje efikasan grad je Vodnjan). Zbog velikog broja jedinica, nije bilo moguće objaviti pojedinačne rezultate za sve, ali je zanimljivo istaknuti da se, među sedam najvećih hrvatskih gradova, najmanje efikasnom pokazala Pula, što otvara prostor za daljnja istraživanja.

Cjeloviti rad objavljen je u zborniku radova konferencije i bit će uskoro dostupan na:

 

Popis obavijesti