Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Kako mladi potrošači koriste Instagram

Društvene mreže u značajnoj su mjeri promijenile način poslovanja poslovnih organizacija. Potrošači su zahvaljujući razvoju tehnologije u mogućnosti putem društvenih mreža razmjenjivati informacije o proizvodima i uslugama, davati preporuke, širiti brojne sadržaje velikom broju korisnika i to vrlo brzo. 

S druge strane poslovne organizacije putem društvenih mreža, za razliku od klasičnih medija mogu svoje ciljne skupine potrošača doseći puno kvalitetnije svojim sadržajima i uz niže troškove. U tom smislu neophodno je da u svojim marketinškim strategijama poslovne organizacije posebnu pažnju posvete planiranju strategija društvenih medija. 

Kako postoji velik broj različitih društvenih mreža koje se razlikuju po sadržajima koji se razmjenjuju, vrsti korisnika koje ih prate itd. potrebno je u planiranju strategije voditi računa o posebnostima pojedine društvene mreže. 

Iako postoje brojna znanstvena istraživanja društvenih mreža, ona se u većoj mjeri odnose na razvijena tržišta zapadnih zemalja. 

Ovaj rad čiji su autori Iva Lovrić, mag.oec, izv. prof. Dragan Benazić i izv. prof. Erik Ružić, fokusira se na društvenu mrežu Instagram te se na temelju empirijskog istraživanja na odabranom uzorku hrvatskih korisnika iznose zaključci o navikama i stavovima mladih potrošača koji Instagram najviše koriste. 

Posebno se u radu analizira utjecaj društvene mreže Instagram putem influencera na kupovinu proizvoda i usluga. 

Najzanimljivije rezultate istraživanja pogledajte u donjoj infografici.

Još puno zanimljivih istraživanja u kojima možeš sudjelovati i ti čekaju te na studiju marketinškog upravljanja. Studiraj, nauči i djeluj!

 

Dodatne zanimljivosti o navikama i stavovima mladih potrošača u korištenju Instagrama pogledaj na infografici.

 

Popis obavijesti