Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Pojavom društvenih mreža mnogo se toga promijenilo u marketingu. Razvojem tehnologije Web 2.0, putem društvenih mreža korisnici su počeli stvarati i razmjenjivati različit sadržaj ali i hvaliti, kuditi, komentirati proizvode, usluge te isto tako stvarati vlastiti imidž. S druge strane poduzeća su, kako bi oblikovala online marketinške aktivnosti, morala što bolje upoznati digitalno ponašanje njihovih ciljnih segmenata.

S obzirom na sve navedeno te sve veći značaj video sadržaja studentica Lea Stipetić te profesori Dragan Benazić i Erik Ružić analizirali su teoriju te proveli istraživanje u netom objavljenom članku. Na uzorku od 300 ispitanika istraženo je ponašanje korisnika na najpopularnije društvene mreže za razmjenu video sadržaja Youtube.

Neki od zanimljivijih rezultata istraživanja su sljedeći:

 • Što su ispitanici bili stariji to su manje vremena dnevno provodili prateći videozapise na Youtube-u
 • Od ukupnog broja ispitanika 27,3% njih imalo je korisnički račun na društvenoj mreži Youtube
 • S porastom dobi smanjuje se broj korisnika Youtube koji imaju otvoren korisnički račun
 • Od ukupnog broja ispitanika 56,8% ispitanika je pretplaćeno na manje od 30 kanala
 • Uzimajući u obzir dob na veći broj kanala u pravilu su bili pretplaćeni ispitanici mlađe dobne skupine od 13-23 godine
 • U pravilu, osobe muškog spola su prema rezultatima istraživanja imale veći broj pretplaćenih kanala
 • Od ukupnog broj ispitanika 5,55% njih objavljuje videozapise na svom Youtube kanalu, dok 34,2% ispitanika komentira videozapise objavljene na Youtube-u
 • Kao glavne motive korištenja društvene mreže Youtube od ukupnog broja ispitanika, njih oko 29% navodi zabavu i opuštanje, a najviše njih 39% slušanje glazbe.
 • Nove kanale ispitanici otkrivaju najčešće preko preporuka koje nudi Youtube 68,65% ispitanika, dok 52,71% od ukupnog broja ispitanika navodi ostale društvene mreže kao izvore novih sadržaja te 26,86% ih navodi preporuke prijatelja kao pomoć u pronalasku odgovarajućih video sadržaja.
 • Video sadržaje na Youtube društvenoj mreži 74% ispitanika gleda putem mobilnih uređaja
 • S obzirom na duljinu videosadržaja koji se prati putem društvene mreže, najveći broj ispitanika njih 41,3% gleda video sadržaje kraće od 5 minuta
 • Preporuke Youtube influencera kod kupnje proizvoda uzelo je u obzir 24,9% svih ispitanika. Pri tome preporuke Youtube influencera koristili su pretežito mlađi ispitanici
 • S obzirom na povjerenje u preporuke Youtube influencere mjerene putem ljestvice sa 5 intervala (1-nimalo ne vjerujem, 5 – u potpunosti vjerujem) ispitanici u prosjeku imaju nisku razinu povjerenja u preporuke Youtube influencera kod kupovine proizvoda (prosječna ocjena 2,89). Veće povjerenje u preporuke Youtubera iskazali su ispitanici dobne skupine od 13-23 godina.

Rezultat istraživanja predstavljeni u infografici:

U središtu marketinga nalazi se korisnik te njegove želje i potrebe. Ukoliko su korisnici prisutni na društvenim mrežama, također i poduzeća moraju osigurati svoju prisutnost među njima. A upravo je to zadaća kreativnih marketingaša.  

Volite društvene mreže Instagram, Facebook, Tik- Tok, Youtube ili neku treću, možete razmisliti o razvoju karijere u marketingu upravo u tom smjeru, a mnogo o tome možete čuti na studijskom smjeru Marketinško upravljanje.

Popis obavijesti