Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Šifra: 23770
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasmina Gržinić
Izvođači: prof. dr. sc. Jasmina Gržinić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobiti studente za logičko proučavanje, planiranje i pojašnjavanje
djelovanja turističkih posrednika, poslovnim procesima turističkih
posrednika, te primjeni tehnike izrade i kompetencije plasiranja
aranžmana na turističko tržište. Razviti potrebne kompetencije za
samostalno vođenje agencije i primjenu stečenih znanja na nacionalnoj
i međunarodnoj razini djelovanja u turizmu.
Literatura:
 1. Dulčid, A.; Turističke agencije, Poslovanje i menadžment, 147-400.; EKOKON, d.o.o. Split (2005)
 2. Gržinid, J., Floričić, T.; Turoperatori i hotelijeri u suvremenom turizmu, , 10-70.; e- knjiga, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (2015)
 3. Čavlek, N.; Turoperatori i svjetski turizam, 10-230.; Golden marketing, Zagreb. (1998)
 4. Gržinid, J., Saftid, D.; "Approach to the development of destination management in Croatian tourism", 17(1): 59-74.; Management: Journal of Contemporary Management Issues, (2012)
Preporučena literatura:
 1. Gržinid, J., Bevanda, V. (ur.),; Suvremeni trendovi u turizmu, Znanstvena monografija, 118-155, 176- 198.; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Pula.,
 2. Gržinid, J.; Međunarodni turizam, 16-32, 290-312.; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Pula. (2014)
 3. Vukonid, B., Keča, K.; Turizam i razvoj - pojam, načela, postupci. str. 257. - 268.; Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, (2001)
 4. Cergna, S. i J. Gržinid, Giorgio Sinković, Jasmina Gržinid, Violeta Šugar, Romina Pržiklas (ur),; Istra u kontekstu jadranskih kultura i tradicija, Adriatic seaways - Le rotte dell Europa Adriatica, 13-47.; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam Dr. Mijo Mirkovid Pula. (2008)
 5. Pirjevac, B.; Ekonomska obilježja turizma; Zagreb: Sveučilište u Zagrebu i Golden Marketing. (1998)
 6. Tribe, J.; The Economics of Leisure and Tourism. 3rd Ed.; Oxford: Butterwarth/Heinemann, Boston. (2001)
 7. Shaw, G., Williams, A.; Tourism and tourism spaces,; London, Sage. (2004)
 8. Go, F.M. + R. Pine; Globalization strategy and the hotel industry, .; London: Routledge. (1995)
 9. Gržinid, J., Vitasović, A. (Koautorstvo: Vitasovid, A.), Gonan Božac, M., Ribnikar, I. (ed.).; "Experience economy and Tourist Destination", The Future of Economics: Between Rules and Discretion, Sceintific monograph,; Pula: Juraj Dobrila University of Pula. (2013)
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Turizam
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Turizam
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Jasmina Gržinić :

  Srijedom, 9:00-10:00 h, kab. 29

  e-mail svaki radni dan

  Studij uz rad prema najavi

  Lokacija: