Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Determinante i izazovi konkurentnosti gospodarstva

 

Opis projekta

Konkurentnost je kompleksan pojam koji se može promatrati na različitim razinama i s različitih aspekata. Postizanje veće konkurentnosti nameće se kao imperativ ne samo za rastuća gospodarstva i zemlje u razvoju nego i za visokorazvijene zemlje u cilju očuvanja dinamike gospodarskog rasta i radnih mjesta. Postizanju više razine konkurentnosti teže nacionalna gospodarstava, ali isto tako svaki poslovni subjekt.

Cilj projekta je istražiti odrednice konkurentnosti na nacionalnoj razini, regionalnoj razini, na razini poduzeća i industrijske grane. Na nacionalnoj razini istraživanja će biti usmjerena na nekoliko područja: vanjsku trgovinu, politiku tečaja, izvoznu konkurentnost, globalne lance vrijednosti, mjere ekonomskih politika za poticanje konkurentnosti, teritorijalnu konkurentnost i teritorijalnu koheziju, održivu konkurentnost te društvenu ekonomiju, dok će se na mikro razini provesti istraživanja konkurentnosti poduzeća u okviru odabrane industrijske grane i analiza određene gospodarske grane. Osim navedenog, istražit će se ključni aspekti utjecaja na donošenje odluka  koji objedinjuju istraživački interes istraživača, a to su etičke odluke, društveno odgovorno poslovanje, motivacija i sl. Poseban segment istraživanja će se usmjeriti prema analizi utjecaja teritorijalne konkurentnosti, odnosno pobliže prema analizi utjecaja teritorijalne konkurentnosti na teritorijalnu koheziju. Heterogeni regionalni razvojni potencijali Europske unije i Hrvatske kao države članice mogu se i trebaju iskoristiti u jačanju konkurentnosti i ostvarivanju teritorijalne kohezije.

Uzorak zemalja na kojem će provoditi analiza obuhvaća Republiku Hrvatsku, ali i zemlje okruženja (članice EU i zemlje zapadnog Balkana). Kod novih članica EU-a posebno će se dati naglasak na utjecaj članstva u EU na njihovu konkurentnost (s aspekta  određenih segmenata strateških dokumenata Europske unije; utjecaja Europskih strukturnih i investicijskih fondova na konkurentnost i sl.).

Projektni tim

 1. prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić, voditeljica projekta
 2. prof. dr. sc. Marli Gonan Božac
 3. izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac
 4. izv. prof. dr. sc. Alen Belullo
 5. izv. prof. dr. sc. Daniel Tomić
 6. doc. dr. sc. Lela Tijanić
 7. izv. prof. dr. sc. Morena Paulišić

Objavljeni radovi:

 1. Golja, T. , Paulišić, M. ( 2021)  MANAGING-TECHNOLOGY ENHANCED TOURIST EXPERIENCE: THE CASE OF SCATTERED HOTELS IN ISTRIA,  Journal of Contemporary Management Issues, dostupan na https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=376902
 2. Kersan-Škabić, I. (2022) The COVID‐19 pandemic and internationalisation of production – A review of literature. Prihvaćen za objavljivanje u Development policy review. [Preprint] doi:https://doi.org/10.1111/dpr.12560.
 3. Kersan-Škabić, I. (2021) Digital Trade Enablers and Barriers in the European Union. Montenegrin journal of economics, 17 (4), 99-109 doi:10.14254/1800-5845/2021.17-4.9.
 4. Afrić, Rakitovac, K.; Tavčar - Benčić, M. (2020): Municipal social responsibility, // Economic and Social Development (Book of Proceedings, 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development Development)/ Hammes, Khalid; Machrafi, Mustapha; Huzjan, Vladimir (ur.).Varaždin: VADEA, Varazdin, Croatia ; University North, Croatia; Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland; Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, Morocco; Polytechnic of Medimurje in Cakovec, Croatia, 2020. str. 521-531
 5. Benazić, M. and Tomić, D. (2020) Macroeconomic dynamics in China, Laos and Vietnam: a VAR analysis. Eastern Journal of European Studies, Vol. 11, No. 2, pp. 203-228.                 
 6. Benazić, M. and Tomić, D. (2020) Testing the Stability of Money Multipliers in Croatia. 39th International Conference on Organizational Science Development: Organizations at Innovation and Digital Transformation Roundabout. On-line Maribor, Slovenia, September 23-24.                           
 7. Kersan-Škabić, I. (2019), Comparison of public opinion on the euro in the EU new member states // Ekonomski vjesnik : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, 32 (2019), 2; 487-502.
 8. Kersan-Škabić, I. (2020), "Core-Periphery" in the European Union – An Economic Perspective // Periodica Polytechnica Social and Management Sciences., 28 (2020), 2; 146-154 doi:http://doi.org/10.3311/PPso.13979
 9. Kersan-Škabić, I. (2020), Trade in Services in the European Union // European integration studies, 14, 1; 156-171 doi:http://doi.org/10.5755/j01.eis.1.14.25587
 10. Latin, J.; Parabić, M. i  Paulišić, M. (2020) ur., Priručnik participativnog turizma koji povezuje zajednicu i kulturu storytellingom, Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, Zagreb. Dostupno na: https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AAA_2020_ABC/c_dokumenti/200128_prirucnik_PT_hrv.pdf
 11. Paulišić, M. (2020), Reaching Competitiveness: How we become one of the world best story, The Council of Australasian Tourism and Hospitality Education 2020 Conference, str 489-495
 12. Škare, M., Tomić, D. and Stjepanović, S. (2020) Energy Consumption and Green GDP in Europe: A Panel Cointegration Analysis 2008-2016. Acta Montanistica Slovaca, Vol. 25, No. 1, pp. 46-56.                                      
 13. Tijanić, L.; Kersan-Škabić, I.; Tomić, D., (2020), The relationship between territorial cohesion and regional competitiveness in the European Union // Economic and Social Development (Book of Proceedings, 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development Development)/ Hammes, Khalid ; Machrafi, Mustapha ; Huzjan, Vladimir (ur.). Varaždin: VADEA, Varazdin, Croatia ; University North, Croatia; Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland; Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, Morocco; Polytechnic of Medimurje in Cakovec, Croatia, 2020. str. 276-285
 14. Tomić, D., Stjepanović, S. and Učkar, D. (2020) From Green GDP to Green Growth – Stylized Macroeconomic Modelling. RED 2020; 9th International Scientific Symposium: Region, Entrepreneurship and Development. Osijek, Croatia, June 2020.