Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Opis projekta

Konkurentnost je kompleksan pojam koji se može promatrati na različitim razinama i s različitih aspekata. Postizanje veće konkurentnosti nameće se kao imperativ ne samo za rastuća gospodarstva i zemlje u razvoju nego i za visokorazvijene zemlje u cilju očuvanja dinamike gospodarskog rasta i radnih mjesta. Postizanju više razine konkurentnosti teže nacionalna gospodarstava, ali isto tako svaki poslovni subjekt.

Cilj projekta je istražiti odrednice konkurentnosti na nacionalnoj razini, regionalnoj razini, na razini poduzeća i industrijske grane. Na nacionalnoj razini istraživanja će biti usmjerena na nekoliko područja: vanjsku trgovinu, politiku tečaja, izvoznu konkurentnost, globalne lance vrijednosti, mjere ekonomskih politika za poticanje konkurentnosti, teritorijalnu konkurentnost i teritorijalnu koheziju, održivu konkurentnost te društvenu ekonomiju, dok će se na mikro razini provesti istraživanja konkurentnosti poduzeća u okviru odabrane industrijske grane i analiza određene gospodarske grane. Osim navedenog, istražit će se ključni aspekti utjecaja na donošenje odluka  koji objedinjuju istraživački interes istraživača, a to su etičke odluke, društveno odgovorno poslovanje, motivacija i sl. Poseban segment istraživanja će se usmjeriti prema analizi utjecaja teritorijalne konkurentnosti, odnosno pobliže prema analizi utjecaja teritorijalne konkurentnosti na teritorijalnu koheziju. Heterogeni regionalni razvojni potencijali Europske unije i Hrvatske kao države članice mogu se i trebaju iskoristiti u jačanju konkurentnosti i ostvarivanju teritorijalne kohezije.

Uzorak zemalja na kojem će provoditi analiza obuhvaća Republiku Hrvatsku, ali i zemlje okruženja (članice EU i zemlje zapadnog Balkana). Kod novih članica EU-a posebno će se dati naglasak na utjecaj članstva u EU na njihovu konkurentnost (s aspekta  određenih segmenata strateških dokumenata Europske unije; utjecaja Europskih strukturnih i investicijskih fondova na konkurentnost i sl.).

Projektni tim

  1. prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić, voditeljica projekta
  2. prof. dr. sc. Marli Gonan Božac
  3. izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac
  4. izv. prof. dr. sc. Alen Belullo
  5. izv. prof. dr. sc. Daniel Tomić
  6. doc. dr. sc. Lela Tijanić
  7. izv. prof. dr. sc. Morena Paulišić

Objavljeni radovi:

  1. Kersan-Škabić, Ines (2019), Comparison of public opinion on the euro in the EU new member states // Ekonomski vjesnik : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, 32 (2019), 2; 487-502
  2. Latin, J.; Parabić, M. i  Paulišić, M. (2020) ur., Priručnik participativnog turizma koji povezuje zajednicu i kulturu storytellingom, Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, Zagreb. Dostupno na: https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AAA_2020_ABC/c_dokumenti/200128_prirucnik_PT_hrv.pdf